Holografik EvrenMichael Talbot

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.073
Gösterim
Adı:
Holografik Evren
Baskı tarihi:
Temmuz 2015
Sayfa sayısı:
456
ISBN:
6050204612
Orijinal adı:
The Holographic Universe
Çeviri:
Güray Tekçe
Yayınevi:
Omega Yayınları
Lazer ışınları yardımıyla boşluğa yansıtılan üç boyutlu imgeler olan hologramları bugün herkes biliyor. Dünyanın en saygın bilimadamlarından ikisi, Einstein'ın öğrencisi ve Londra Üniversitesi öğretim üyesi kuantum fizikçisi David Bohm ile modern beyin anlayışımızın mimarlarından Stanford Üniversitesi nörofizyoloğu Karl Pribram evrenin bir hologram yani kelimenin tam manasıyla insan beyni tarafından yaratılmış bir imge olabileceğini düşünmektedirler. Bu çok çarpıcı yeni evren anlayışı sadece birçok fizik bilmecesini çözmekle kalmıyor, telepati, vücut dışı deneyim ve ölüme yakın deneyim gibi gizemli olaylara, hatta kozmik birlik ve mucizevi iyileşme gibi dinsel ve mistik deneyimlere de açıklık getiriyor.

"Maddeyi ve bilinci tek bir bütün halinde içeren dev hologram olarak evren fikri eminim ki 'Gerçeklik nedir?' sorusunu soran herkes için kışkırtıcı olacaktır. Bu kitap soruya kalıcı bir yanıt getirebilir."
-Dr. Fred Allan Wolf, Kuantum Bilmecesi adlı kitabın yazarı-

"Bu yeni verilerin ilgi alanı o denli geniş ve kapsamlıdır ki, insan psikolojisi, ruh hastalıkları ve tedavi süreçleri konusundaki görüşlerimizde bir devrim yaratabilir. Gözlemlerden bazıları, önemleri bakımından, psikoloji ve psikiyatrinin çerçevesini aşmakta ve Batı biliminin yürürlükte olan Newtoncu-Kartezyen modeline ciddi biçimde meydan okumaktadır. Bu görüşler insan doğası, kültürü, tarihi ve gerçeği konusundaki imgelerimizi etkin bir biçimde değiştirebilir."
-Stanislav Grof, Kozmik Oyun adlı kitabın yazarı-
(Tanıtım Bülteninden)
Dolu dolu bir kitap. Kuantuma, tasavvufa merakınız varsa kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Pek alıntı ekleyemememin tek sebebi her satırın alıntıya değer oluşu ve karar veremememdir. İyi okumalar dilerim
Holografik Evren, alternatif fizik teorisinin değerlendirici ve titiz bir incelemesidir. Bu, evrenin bir holograma benzer bir şekilde işlev gördüğünü belirten yine insan beyninin de aynı şekilde işlev gördüğünü belirten holografik fiziktir de denilebilir. Bu kitap, psikolog Karl Pribram'ın ve fizikçi David Bohm'ın fikirlerini muhteşem bir şekilde ele alıyor ve bu da holografi kavramının temeline dayanıyor.
Holografik evrende geçmiş yaşama ait bulgular, ölüme yakın zaman dilimleri, vücut dışındaki olaylar, uzay ve zaman yolculuğu, telepati ve benzeri konular bilimsel olarak geniş bir şekilde açıklanmaktadır. Kitap, karmaşık fikirleri oldukça anlaşılabilir hale getirmek için inanılmaz bir yeteneğe sahiptir.
Gerçek dünyada ya da bizim tabirimizle bizim gördüğümüz algıladığımız dünyada herşey canlı, dinamik olarak birbirine bağlı, fakat yazar bu eserinde evrende herşeyi yeni yollarla görmemize yardımcı oluyor. Farklı düşünürlerin bu derin konuyu nasıl aydınlattığını araştırıyor. Talbot'un kitabında reddedilemeyen gerçekler var. Bunlardan biri, bilim insanları sıklıkla kendi inanç sistemleri ile sonuçlara karşı önyargılı olabiliyor. Çünkü kişi inandığı dine göre çıkarımda bulunabiliyor ve bu da holografik evrenin farklı şekillerde yorumlanmasına neden olabiliyor. Bir diğeri, insan bilinci maddeyi etkiliyor. Thurtson tüm bir bölümü bu konu üzerine ayırmıştır. Üçüncüsü de ölüm deneyimlerine yakın olgulara kapsamlı, mantıksal bir yaklaşımı şekillendirmeye çalışmasıdır.
Holografik Evren, çevremizdeki mevcut anlayışımızı potansiyel olarak değiştirebilecek bir gerçeklik modelini inceleyen bir romandır. Deneyler, kanıtlar ve mantık kullanarak, yazar başlangıçta hayal etmek zor bir fikri desteklemektedir. Evrene ilişkin holografik model, bir hologramın nasıl işlediğine ilişkin dünyayı birbirine bağlar. İnsanların görme, duyma, hissetme ve düşünme biçimi arasındaki korelasyon bir hologramın nasıl çalıştığıyla ilginç benzerliklere sahiptir. Bu teoriyi desteklemek için yapılan çeşitli deneyleri belgeledikten sonra, modelin sonuçları ve insanlığın yarattığı zor soruların bazılarına nasıl cevap vereceğini belirtir.
Yazar UFO'ların ve diğer olguların sınıflandırılmasının zor olduğunu önermekte çünkü bunları temelde yanlış olan bir gerçekliğe çekmeye çalışıyor demekle yazarın gösterdiği hologram modelinin daha iyi nasıl olduğunu gösteriyor. Konu ile ilgili olarak UFO ların dünya dışı olmadıkları ile ilgili işaretler taşıdığı vurgulanmıştır. İlk olarak binlerce kişinin UFO gördüğü ve bunların belgelendiği, ikinci olarak UFO lardan çıkanların tıpkı insan gibi nefes alıp veren canlılar olduğu ve güneşin elektromanyetik ışınlarına çok iyi uyum sağladığı tanımlanmıştır. Üçüncüsü de bunların dünya dışı varlıklar gibi davranmadığı ile ilgilidir. İşin en ilginç tarafı da bunların fiziksel bir nesne gibi davranmadığı radar ekranlarında büyük bir hızla yol alırken birden doksan derecelik açı ile dönebilmeleridir.
Bu kitap sizi gerçekten düşündürüyor. Açıkçası, sahip olduğumuz duyulara dayanarak dünyayı algılamamızda önyargılıyız. Holografik Evren'e göre, gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz şeylere karşılık gelen beyinlerimize gönderilen mesajları çözmeye başlayan teknoloji var. Zayıf duygularımızın ötesinde evrenimizin gerçeğini bulabilirsek, mevcut araştırmanın bekleyebileceğinden çok daha büyük olasılıklara yeni kapılar açacaktır. Bu zaman içinde, bu çalışmalar ile ilgili tanıkların ve deneyimin veri tabanlarında saklanıp gizli tutulması pek de mantıklı değil. Ülkelerin bunları saklamak yerine laboratuvarda ya da üniversitelerde vermesi bu alanda gelişime daha fazla katkıda bulunacaktır.

Holografik model rüya zamanı üzerinde de ilginç açıklamalarda bulunmuş. Bohm’un saklı ve belirgin düzenlerinin bileşimi birçok gelenekte karşımıza çıkmaktadır. Tibetli Budistler buna boşluk ve boşluk olmayan adını verirken Hindular Brahman adını vermişler. Benzer şekillerde Yahudilerin Tevrat’ında, Şaman geleneklerinde ki özellikle Hawaii’li kahunlar evreninde, Sudan’daki Dogonlarda holografik Evrenin özüne rastlamak mümkündür

Bu kitapta gerçeten ilginç gelen bir diğer nokta da psikolojik yönüdür. Karl Pribam fizyoloji, psikiyatride ve hatta insan beyninin anatomisinde Holografik İlke'nin alternatif bir yönünü sundu. Yine işin psikolojik yönünü ele alırsak İsrail’de Hebrew Üniversitesinde bir grup asker üzerinde yapılan deney sonucunda psikolog Shlomo Breznitz farklı mesafelerde farklı alanlarda askerler üzerinde yaptığı deneylerde asker bedenlerinin gerçekliğe değil gerçeklik olarak kabul ettiği şeye tepki verdiklerini gözlemlemişti.

Bu kitabı, Newton fiziği, kuantum fiziği, mistisizm, bilim, biyoloji, psikoloji, manevi ve materyal arasında var olan görünür ikilemleri anlamayı arzulayan herkese tavsiye ederim.
Araştırmalarım sonucu bu kitabı okumadan önce, Holografik İlke'nin temel bir incelemesini ve genel olarak Holografya'nın temel bir anlayışını da okunabilir
Daha önce bunun üzerinde, String teorisi https://www.youtube.com/watch?v=ACNqmEGHcrY , Süper simetri (https://www.youtube.com/watch?v=X6HobTJ2jnk), Brane kozmoloji https://www.youtube.com/watch?v=bf7BXwVeyWw ve Kuantum yerçekimi (https://www.youtube.com/watch?v=hDGD1iUikac ) formları üzerinde birkaç video atma ihtiyacı hissettim. Bu videolar da gelecekteki araştırmaların üzerinde bahsedilen teorilere yol açan temellerdir. Meraklısı için faydalı olacaktır.
Holografik Evren biyolojiden, psikolojiye, fizikten spirütüelizme , insandan evrene, inançlardan bilime, hepsi birbirine zıt gibi görünen kavramların derinliklerine inerek aslında hepsinin birbiriyle nasıl iç içe ve bir bütün oluşturacak şekilde kaynaşmış olduğunu görmenizi sağlayacak bir kapı aralıyor.

Bilincin derinliklerine Jung ile beraber inecek, fizik kurallarını Bohm ile baştan gözden geçirecek, kuantum fiziği içinde kendinizi kaybedeceksiniz.

Her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı ve devamlı etkileşim halinde olduğunu, ve belki de tesadüf diye bir şeyin olmadığını ya da çok farklı bir işleyişi, işlevi olduğunu göreceksiniz.

"Bir hologramın her parçasının bütünün imgesini taşımakta olduğu gibi, evrenin her bir parçası da tümünü içermektedir. Bunun anlamı şudur: Nasıl ulaşacabileceğimizi bilirsek Andromeda galaksisini sol elimizin baş parmağının tırnağında da bulabiliriz. Aynı zamanda Kleopatra'nın Sezar'la ilk karşılaşmasına da tanık olabiliriz. Çünki ilke olarak tüm geçmiş ve tüm geleceğin imaları uzay ve zamanın en ufak bölümüne varıncaya dek her yere yayılmış durumdadır. Bedenimizin her bir hücresi tüm kozmosu barındırır. Her yaprak, her yağmur damlası ve her bir toz tanesi de öyle, tıpkı William Blake'in ünlü şiirinde olduğu gibi ve ona yeni anlamlar ekleyerek:


Dünyayı görmek için bir Kum Tanesinde
Ve Cenneti bir Yaban Çiçeğinde,
Yakala Sonsuzluğu avucunun içinde
Ve bir saatin içinde Ebediyeti. "
Kuanta, kuantum teriminin çoğuludur. Tek elektron bir kuantum'dur. Birkaç elektron bir grup kuanta'dır. Kuantum sözcüğü aynı zamanda, hem parçacık ve hem de dalga unsurlarına sahip bir şeyi anlatmak için kullanılan dalga parçacığı terimiyle eş anlamlıdır.
Bizler bilim adamlarını biraz hayranlıkla gözlüyor ve bize bir şey söylediklerinde bu sözün gerçek olması gerektiğine kendimizi inandırıyoruz. Onların yalnızca birer insan olduğunu ve tıpkı bizim gibi dinsel, felsefî ve kültürel önyargıların etkisinde kalabileceğini unutuyoruz.
Birkaç yıl önce dalağımda bir sorun çıkmıştı. Bu sorunu tedavi etmeye çalıştım, her gün imgeleme çalışmaları uyguladım, dalağımın bütünlük içinde ve sağlıklı bir imgesini gözümde canlandırdım, onun iyileştirici bir ışığın içinde yüzmekte olduğunu düşledim vb. Ne yazık ki ben oldukça sabırsız bir insanım ve bir gecede başarılı olamazsam kızarım, ikinci meditasyonumda dalağımı zihnimden azarladım ve onu, bir an önce istediğim gibi davranması yolunda uyardım. Bu olay tümüyle benim düşüncelerimin gizliliği içinde yer almış ve sonra da çabucak unutulmuştu.

Birkaç gün sonra Dryer'i gördüğümde ondan, bedenime bakıp dikkat etmemi gerektiren bir şey olup olmadığını bana söylemesini istedim. (Ona bu sağlık sorunumdan söz etmemiştim.) Bununla birlikte, bana hemen dalağımdaki sorundan söz etti ve soma sustu, aklı karışmış gibi söyleniyordu. "Dalağın bir şeyden çok kötü etkilenmiş." diye mırıldandı. Ve sonra birden anladı, "Dalağına bağırmış miydin?" Mahcup bir şekilde, öyle yapmış olduğumu kabul ettim. Dryer birden ellerini havaya açtı. "Bunu yapmamalısın. Dalağın senin öyle olmasını istediğini sandığı için hastalandı. Çünki sen şuursuz olarak ona yanlış emirler veriyordun. Şimdi de ona bağırdığın için ne yapacağım şaşırmış durumda." Başım önemle sallayarak bana şu öğüdü verdi: "Bedenine ve iç organlarına asla, asla kızma. Onlara yalnızca olumlu mesajlar gönder."
Her şeyin sonsuza dek birbiriyle bağlantılı olduğu bir evrende tüm bilinçler de birbiriyle bağlantılıdır. Görünümlerimiz ne olursa olsun bizler sınırları olmayan varlıklarız. Ya da Bohm'un dediği gibi, "Bilincinin derinliklerinde insanoğlu tektir."
Kişi hastalığı yaratma gücüne sahip ise bu aynı zamanda iyileştirme gücüne de sahip olduğunun bir göstergesidir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Holografik Evren
Baskı tarihi:
Temmuz 2015
Sayfa sayısı:
456
ISBN:
6050204612
Orijinal adı:
The Holographic Universe
Çeviri:
Güray Tekçe
Yayınevi:
Omega Yayınları
Lazer ışınları yardımıyla boşluğa yansıtılan üç boyutlu imgeler olan hologramları bugün herkes biliyor. Dünyanın en saygın bilimadamlarından ikisi, Einstein'ın öğrencisi ve Londra Üniversitesi öğretim üyesi kuantum fizikçisi David Bohm ile modern beyin anlayışımızın mimarlarından Stanford Üniversitesi nörofizyoloğu Karl Pribram evrenin bir hologram yani kelimenin tam manasıyla insan beyni tarafından yaratılmış bir imge olabileceğini düşünmektedirler. Bu çok çarpıcı yeni evren anlayışı sadece birçok fizik bilmecesini çözmekle kalmıyor, telepati, vücut dışı deneyim ve ölüme yakın deneyim gibi gizemli olaylara, hatta kozmik birlik ve mucizevi iyileşme gibi dinsel ve mistik deneyimlere de açıklık getiriyor.

"Maddeyi ve bilinci tek bir bütün halinde içeren dev hologram olarak evren fikri eminim ki 'Gerçeklik nedir?' sorusunu soran herkes için kışkırtıcı olacaktır. Bu kitap soruya kalıcı bir yanıt getirebilir."
-Dr. Fred Allan Wolf, Kuantum Bilmecesi adlı kitabın yazarı-

"Bu yeni verilerin ilgi alanı o denli geniş ve kapsamlıdır ki, insan psikolojisi, ruh hastalıkları ve tedavi süreçleri konusundaki görüşlerimizde bir devrim yaratabilir. Gözlemlerden bazıları, önemleri bakımından, psikoloji ve psikiyatrinin çerçevesini aşmakta ve Batı biliminin yürürlükte olan Newtoncu-Kartezyen modeline ciddi biçimde meydan okumaktadır. Bu görüşler insan doğası, kültürü, tarihi ve gerçeği konusundaki imgelerimizi etkin bir biçimde değiştirebilir."
-Stanislav Grof, Kozmik Oyun adlı kitabın yazarı-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 26 okur

  • sena dal
  • Hasan Zeki Alp
  • Mustafa Altıntaş
  • Berrin Ataman
  • fahrettin kılıç
  • Thoth Amos
  • Yeklan
  • Özlem
  • Miniktosbaa
  • Emre ÇELİK

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (5)
9
%40 (6)
8
%13.3 (2)
7
%13.3 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0