Atatürkçüler, Atatürk’ün ne olduğu üzerinde değil, kendi yorumladıkları biçimde Atatürk’ün düşüncelerinin uygulanması üzerinde odaklaşırlar. Buna karşılık “Atatürkologlar” , Atatürk’ün “ne olduğunu”, “ne yaptığını” doğru olarak saptamaya ve yorumlamaya çalışırlar.