İnsanlar sanıyorlar ki insan peygamber doğar, veli doğar. Ermiş hep ermiştir, derviş hep derviştir. Hayır, öyle değil. İnsan, günah ile sevap arasındaki çizgide yalpalaya yalpalaya ya zalim olur ya âlim; ya melek kesilir ya şeytan!