Kur*an Ârapçadır. Sami göçebeler ailesinden bir kavme nazil olmuş, sonra İranlılar, Türkler, Moğollar, Zenciler vesair ırkî ve kavmi zümreler arasında yayılmış fakat aslî vasfını korumuştur hep.