176 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
Eser: Mürdüm
Yazar: Osman Karatay
Yayınevi: Ötüken
Sayfa:176

Tarihçi Prof.Dr.Osman Karatay'ın yazdığı ve Ergenekon destanı öncesi Orta Asya Türk Tarihini anlattığı çok güzel bir roman okudum. Roman da Yaburguların lideri Dede Kuvluk Bat ile torunu Edin arasında geçen zamanla ise Kuvluk Bat'ın çevresi ile torunu Edin'in arkadaşları arasında geçen diyaloglardan oluşan tarihi bir roman okuyacaksınız.

Edin yaşına göre herşeyi sorgulayan ve aklına yatmayan durumlara itiraz eden bir torundur. Onun yetişmesinde babasından çok dedesinin katkısı olmuştur. Soyu ile ilgili tüm bilgileri dedesinden öğrenmektedir. Arkadaş çevresi de onu zeki olarak görmektedir.

Kuvluk Bat ve sülalesi Yaburgurlar kaybettikleri tahtın ve kutun altında ezilmektedirler. Halk Kuvluk Bat ve Yaburgurlara saygılı ve onları çok sevmektedirler. Ülkeyi yöneten akrabaları kağan bu durumdan rahatsızlık duymaktadır. Bu yüzden de haber alma teşkilatını onları takibe ayırmıştır.

Haber alma teşkilatı üyelerinin çocukları ise torun Edin'in arkadaşlarıdır. Günümüzde atalarımızın dediği gibi çocuklardan al haberi söylemi roman içindeki çocuklar arasında da dikkat çekmiştir. Yaşlarına binaen babaları gibi onlarda birbirlerine karşı siyasi davranmışlar ve ellerindeki bilgileri sızdırmamak için çok uğraşmışlardır.

Kağan için sıkıntılı günler başlamıştır. Haber alma teşkilatının verdiği yanlış bilgiler ki yönlendirmeler kağana karşı halkı ve komşu devletleri düşman etmiştir. Kağan ise tahtını düşündüğü için soyundan olan Kuvluk Bat ve Yaburgurlulara karşı düşmanca tavır gütmüştür. Buna rağmen Kuvluk Bat ve Yaburgurlular ise hep kağanın yanında olduklarını açıklamalarına rağmen kağanı inandıramamışlar artı onların tüm uyarılarını kağan dinlememiştir.

Kuvluk Bat gelişmeleri anladığı için torunu Edin'i tembihlemiş ve onların Ergenekon denen yurda gidip çoğalmalarını söylemiştir. Edin ve halkı bu yolda hareket etmiştir. Dede ile torun arasındaki ayrılık konuşmaları son derderece önemlidir. Edin dersini tamamlamıştır. Dedeyi bırakarak yoluna devam edecekken dedesi ona içinde yiyecek olan bir kese vermiştir. Bu ne diye sorduğunda romana adını veren Mürdüm eriği der.

Yazacak çok şey var ama okumanız lazım. Güzel bir Ergenekon romanı okuyacaksınız. Hem de dönem isimleri ve bazı kelimeleri ile...