• "Andolsun güneşe ve onun aydınlığına." (Şems/1)
  Mehmet Tekiner
  Sayfa 93 - İdeal Kültür Yayıncılık
 • Dokunsam çoğalır sızılarım
  Ellerim kan revan
  Ve bir deprem öncesi telaş içindeyim
  Susmak istemiyorum
  Viran olmuş zamanların sevdasıyla 
  Haramiler uğradı bu şehre
  Tadılmadık zulüm bırakılmadı
  Ve yaşanmamış cehennem
  Neredeydiniz siz efendiler

  Sussam bir daha açılmaz dilim
  Şair; ‘sussam dudaklarım kanar’ demişti 
  Benden size, içimden-
  En çok da kocaman bir ‘suss! ’ geçer
  Biliyorum, susmak en büyük pusudur

  Geceydi
  Elif elif azalıyordu sızılarım
  Başladığı yerden olmasa da
  Bitecekti elbette leyl
  Anladım
  Aziz olmak
  Kuyulardan, zindanlardan geçmektedir.

  Yıllanmış yalanlar diyarında
  Usandım aynı rüyalara uyanmaktan
  En kutsal Kelam üstüne
  Tâhâ ve Yâsin üstüne
  Yemin olsun ki
  Artık temize çekiyorum yollarımı

  Kaç yüz yıl önce ekilmişti kirli tohumlar
  Anladım, içimizden çürümüşüz
  Veyl olsun Kör ve Sağır’a! ..
  Sona bir mehdi türküsüyle uyanıvermek
  Dumansız ateşleri susturmak adına
  Ve altın kâsede sunulan kutsal şaraba
  ‘Yere ve onu döşeyene andolsun’

  A’raftayım
  Kalbimde kıpır kıpır inşirah huzmesi
  Diriliyorum

  Kendi yalnızlığımda yüzerken
  Bir Muhyiddin diliyle irkilir kelimelerim; 
  ‘Taptıklarınız ayağımın altında’ diye
  Şam’a giden kervanlara katılıp
  Üçyüz yıl sonra gelen
  Sultan Selim’i dinlemeliyim

  Kapılar açık
  Kapılar nurdan
  Yol sonsuzluğun sahibine
  Zaman felekten bir musiki
  Vatan-ı aslî, birkaç adım ötedeymiş
  Gözlerimi kapasam
  Kim tutar kimsesizliğimin elinden
  Bütün varların yokunda
  Varı var eden, yoku yok eden Rahman’a
  Ve nuruyla karanlığı delen yıldızlara, andolsun

  Dinmeyi bekleyen sızılar taşıyorum
  Manidar bir gece oluyor ağrılarım
  Haram bakışların uzağında
  Artık sonsuz huzur peşindeyim
  Kimse yalnız değil biliyorum
  Her şeye anlam katan ‘el’lerle
  Sana sığınıyorum Rabbim
  Şifa veren sensin
  Nimet veren sen
  Sen el-Kerim, sen er-Rahim
  ‘El’i kopmuş insan
  Ve nisyan hamuruyla yoğrulan benim

  Yediler hatrına Rabbim
  Güneş’i sırtlayan Hira Nur hatrına
  ‘Mim’ aşkına Rabbim
  En ince yerimizden kopmadan
  Nefes nefes inşirah ver yüreklerimize

  Avareyim
  Yıkık bir şehrin gözyaşları arasında
  Solmuş, belki siyah-beyaz
  Belki görülmemiş bir rüya
  Ve bir resim gibiyim
  Göklerin seyrinden bana hazan düşer 
  Dokunmayın, ben hüzzamlı şairim
  Ve şairler
  En çok kendini ağlar

  Harf harf bölünüyor karanlıklar
  Yol verin kendinize
  Karamsar şair
  ‘Güneşe göç var da kalan biz miyiz’ demişti
  Güneşi biz yitirmişsek
  Nereye göçebilirdik öyle
  Yine de seni iyi bilirdik şairim

  Rahman’a
  Ve geçip giderken, geceye
  Güneşe ve onun aydınlığına
  Andolsun

  ~Zafer Şık~
 • 1. Andolsun; güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına,
  2. Güneşi takip ettiğinde Ay’a,
  3. Onu açığa çıkarttığında gündüze,
  4. Onu örttüğünde geceye,
  5. Gökyüzüne ve onu bina edene,
  6. Yere ve onu yapıp döşeyene,
  7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
  8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene andolsun ki,
  9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
  10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
  11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı.
  12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
  13. Allah’ın Resûlü onlara: “Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!” dedi.
  14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
  15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!