Bukett

Bukett
@hedefimizokumakveokutmak
İnstagram: @buketefee
Hicretin ilk yıllarında yaşanan olayları şöyle bir toparlarsak, bir toplumun inşası adına atılan adımlar sebebiyle epey bir hadisenin yaşandığını görürüz. Namazların rekât itibarıyla nihai hâlini alması, İslâm'ın sembolü olan ezanın bir rüya ile gündeme gelmesi ve sonraki süreçte hep o hâliyle kullanılması, seriyyelerin düzenlenmesi ve bununla birlikte gündeme giren birçok hüküm ve de kıblenin değişmesi...
Sayfa 25 - Profil KitapKitabı okuyor
Reklam
Efendimiz (s.a.v.) kurmak istediği o toplumun; Mescit ile kalplerini, Menzil ile bedenlerini, Mektep ile akıllarını, Muâhât ile duygularını, Medine Vesikası ile dünyalarını, Medine Çarşısı ile midelerini, Medine Askeriyesi ile güvenliğini inşa etmiş oldu.
Sayfa 12 - Profil KitapKitabı okuyor
Allah Resûlü (s.a.v.) sadece bir Medine inşa edip gitmedi. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlara Yesriblerin nasıl Medine olacağının yollarını da gösterdi.
Sayfa 10 - Profil KitapKitabı okuyor

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Herkes İçin Siyer - Medine Dönemi
Herkes İçin Siyer - Medine DönemiMuhammed Emin Yıldırım
9.7/10 · 1.577 okunma
240 syf.
·
Puan vermedi
·
16 günde okudu
Tefekkür Dünyası
Tefekkür DünyasıYaşar Değirmenci
8.7/10 · 117 okunma
Reklam
Bildiklerimizi, okuduklarımızı, dinlediklerimizi pratiğe dönüştürmek, hayata uygulamak, ''örnek olmak'' nefsimize ağır geldiği için kendimizi değiştirme değil de, dinimizin prensipleriyle oynamaya kalkıyoruz. Buna çanak tutan ''medya hocaları''nı da bulunca gevşedikçe gevşiyor, akaidiyle, ahlakıyla, ibadetiyle, muamelatıyla bir bütün olan mukaddes ve muazzez dinimizi parçalara ayırıp işimize gelenleri öne çıkarıyoruz. Tabiri caizse parselasyona tâbi tutuyoruz. Ondan sonra da huzur ara bulabilirsen!
Sayfa 205 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
Gencimizle, yaşlımızla, çoluk-çocuğumuzla, kadınımızla, erkeğimizle, işçimizle, köylümüzle, memurumuzla, okumuşumuz, okumamışımızla bütün ülke insanımız, yanlış bilgilendirmelere karşı nasıl bir bilgi ile donatılacağımızı araştırmalı, meydanı bu nadanlara bırakmamalı artık. Yoğun tartışma ortamlarında, geniş kitlelerin yüreğine zerk edilmek istenen şüphe bulutlarını dağıtmak için bir gayretimiz olmalı. İmanımız en güzel imkânımız değil mi?
Sayfa 204 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
Hz. Ömer'in, ''İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız'' sözünü de hatırımızdan çıkarmayalım.
Sayfa 203 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
Kapitalizmin en büyük zaafı; insanı unutması ve insana kendi bütünlüğünü unutturmasıdır. İnsanı unutan, insana kendi bütünlüğünü unutturan bu yapıya dikkat etmek mecburiyetindeyiz. İnsanın ve hayatın bütünlüğünü esas alan ve İslam'ın bütünlüğünden doğan hayat tarzını tanıtabilen emeklere ihtiyaç var. Bizi düşünmeye ve muhasebeye sevk eden örneklere...
Sayfa 200 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
Dayatılan Batıcı hayat tarzı ne şefkat bıraktı, ne sevgi ne saygı. Ne merhamet kaldı ne de yardımlaşma-dayanışma. İnsanımız bu kadar yozlaşmamalıydı. Bu hale düşürülmemeliydi. Sonuçta iç dengemiz bozuldu. Çare mi? Özümüze, kendimize dönelim. Başka çare yok!
Sayfa 150 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
Reklam
Dünyevî hiçbir şey imanımızdan daha değerli değildir.
Sayfa 117 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
İslam meşverete, reye, rızaya, hür iradeye, akla, ilme, insan sevgisine, tesanüde, birliğe, beraberliğe, hoşgörüye, inceliğe, itidale büyük değer veren bir dindir. Çağımızda İslam adına sergilenen bazı zulüm ve tedhiş hareketlerinin hiçbiri İslam'a mal edilebilme özelliğini asla taşımaz. Dinî her meseleyi Allah ve Resûlü'nün ölçülerine göre değerlendirmekle mükellefiz.
Sayfa 104 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
İslam bu hayatı daha mutlu, verimli, güzel, sağlıklı, akıllı, dengeli, tatminkâr ve huzurlu yaşamanın yoludur.
Sayfa 103 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
İnsan ne isteyeceğini, ne istediğini, ne istemesi gerektiğini bilmeli. Lehine ve aleyhine olanı bilmeli. Bazıları spekülatif polemiklerde çok usta oldular ama doğru düşünmeyi hiç öğrenemediler.
Sayfa 99 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
İnsanı unutanların, mukaddesten kopanların, bütünlük şuurundan uzaklaşanların bu millete de devlete de verebilecekleri bir şeyleri yoktur.
Sayfa 91 - Tahlil YayınlarıKitabı okudu
Resim