nilufercicekleri, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okudu · 7/10 puan

Her insanın içinde mutlaka bir zafiyet olmalı. İnsan doğası mükemmellikten uzaktır, kişi vazgeçip geri dönmeyi bilmeli. Onlar bu­nu anlamıyor. Dünyanın belli yerlerinde, "dürüst­lük" denen şeye, tükenmek bilmeyen bir hasret, bir tutku var ama sadece onda hak iddia eden kimseleri ilgilendiren bir şey bu. İbraniler mesela ve tabii Ro­malılar. Onlarda kamu hizmeti verenler rüşvet alıp vermez, ya da en azından pek az görülür böyle vaka­lar. Mahkemeler zengin adamları hiç tereddüt etme­den mahkum eder. Kolayca salıverilen yoksul adam­lar da vardır oralarda. Asıl göremedikleri şey ne bili­yor musun, herkesin rüşvet alıp verdiği yerde, kimse rüşvetçi değildir!

Çatal Dil, William GoldingÇatal Dil, William Golding
Elif, bir alıntı ekledi.
 7 saat önce · Kitabı okuyor

Bir Sufi Hikâyesi
Bu bölümü, Rûmi'nin Mesnevi'sinde yer alan bir hikâye ile bağlayalım:

Bir grup Çinli ressam, en iyi ressamlarn kendileri olduğunu ileri sürmüşler. Fakat, bir grup Rum ressamı da, bunun aksini iddia edip, kendilerinin en iyi olduğunu söylüyorlarmış. Bu iki grup, çok zaman bir biriyle atışmış. En sonunda Çinli ressamlar sultanın huzuruna çıkmışlar ve:
"Bize bir oda verin, size hünerimizi gösterelim" demişler.
Sultan teklifi kabul etmiş ve hem Çinli, hem de Rum ressamlara birer oda vermiş. Gariptir ki, odalar bir birine açılıyormuş.
Çinli ressamlar güzel resimlerle duvarı süslemeye başlamışlar ve sultanın hazinesinden yüzlerce fıçı boya istemişler. Rumlar ise:
"Bizim boyaya ihtiyacımız yok" deyip, odanın duvarını cilalamaya başlamışlar. Bütün zamanlarını, en küçük bir leke dahi kalmayıncaya dek, duvarını cilalamaya ve parlatmaya ayırmışlar. Sonunda, duvar ayna gibi parlamaya başlamış. Çinliler duvarı boyama işini bitirdiklerinde hallerinden memnun görünüyor, neşe içinde davul çalıp eğleniyorlarmış.

Sonunda sultan gelmiş. Önce Çinlilerin duvardaki süslemelerini görüp çok beğenmiş. Sonra Rumların olduğu tarafa geçmiş. Rumlar aradaki örtüyü kaldırmışlar. Karşı duvardaki süslemelerin ayna-misal duvar üzerindeki yansıması, hiç şüphesiz, çok daha güzelmiş.

**Hikâyedeki Rumlar, kalbini, zihnini temizleyip parlatan ve kendilerini hırstan, malikiyet iddiasından ve garazdan soyutlayan sufileri simgeler. Ayna, içsel benliği temsil eder. Bu benliğin şeffaflık ve saflığı, içsel ve dışsal Hakikat'in sayısız yönünü yansıtır.

Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 176)Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar (Sayfa 176)
Quidam, Cahil Hoca'yı inceledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · 7 günde · 10/10 puan

Bu kitaba ne diye inceleme yapıyorum ki? Bu kitaba inceleme yapmak bana mı düştü? Ben ne anladımki ne anlatayım? Kitabın adı zaten "Cahil Hoca" olduğundan 'bilmediğimi öğretebilirim' felsefesiyle yazmaya başlıyorum.

Okurken, kitap hakkında söylemek istediğim çok fazla şey vardı. Ancak kitap bittikten sonra bir dinginlik geldi. Ve ne diyeceğimi bilemez hâle geldim. O yüzden, doğaçlama gideceğim. Bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete!

"İnternet'in Öz Çocuğu" adlı bir biyografik film var. İzlediniz mi bilmiyorum. Aaron Swartz adlı birinin hikâyesini ele alıyor. Film ve kişi hakkında çok bilgi vermeyeceğim. Filmin başında Aaron'un çocukluğu anlatılıyordu. Aaron buzdolaplarının üzerindeki yapıştırıcılar ve evin içindeki konuşmalar ile diğer yazılı kağıtlar sayesinde 4 yaşında okumayı öğrenmiş. Ardından da yazmayı öğrenmiş. Şimdi bunu niye mi anlattım? Kitabın başında bir hikâye vardı. Onu da söylemeyeceğim, ama bir söz paylaşacağım. Buradan kısaca demek istediklerimi anlarsınız.
"Ama Telemak'taki Fransızcayı öğrenmelerini sağlayan zekâ aynı zamanda ana dillerini öğrenmelerini sağlayan olan zekâdır: Öğrenecekleri şeyi gözlemleyip kaparlar, tekrarlayıp doğurularlar, bilmeye çalıştıkları şey ile bildikleri arasında bağ kurar, yapar ve yaptıkları üstüne düşünürler. Geçmemeleri gereken bir yoldan geçmişler, çocuklar gibi el yordamıyla, tahminle yol almışlardı."
O.O Sizde de şaşırma oldu mu? Benim nezdimde önemli olan tek bir şey için çabalamak var. Çocuk gibi görmek. Bunu hem duygusal, hem de mantıksal açıdan yakalamaya çalışıyorum. Yani her şeye, bir çocuk gibi yaklaşmaya çalışıyorum. İlk başta, gözlem ve onunla gelen anlamı algılamak. Sonra da sora sora hepsini bir LEGO gibi dizmek ve kendi şatomu yapmak. Bu sayede de olabildiğince 'kendim' olmuş olurum. Başkaları tarafından düşüncesel ve/veya sezgisel bir şekilde yönlendirilmiş olmam. Bunu bilinç düzeyinde yapabilmek gerçekten zor. Çünkü dayatılmış olanlardan sıyrılmaya çalışıyorum. Kısacası var olanları, hiç yapmaya çalışıyorum. Bu ne kadar kolay olabilir ki? Deneyin ve görün.


"Evrensel eğitimin birinci ilkesi buydu: Bir şeyi öğrenip her şeyi onunla ilişkilendirmek. Dolayısıyla önce bir şey öğrenmek lazımdı."

Şimdi, bu söz kitapta geçiyor. Beni en fazla etkileyen kısım burası oldu. Çünkü, bu sözün benzerini daha önce bir yerde görmüştüm. Nerede olduğunu biraz düşündüm. Aklıma yıllardır hayran olduğum ve hayranlığımın en ufak bir şekilde azalmadığı gibi sürekli arttığı sanatçı geldi. Bu sanatçı, Leonardo Da Vinci'ydi. O, şöyle demişti: Nasıl göreceğini öğren. Her şey, her şeyle bağlantılıdır; fark et.
Da Vinci'nin söylediği söz aslında basitti. Sahip olduğum meziyetlerden bir tanesi olan anlama sayesinde edindiğim her bilgiyi, diğer tüm bilgilerle birleştirmek. Bunun için de kullanılabilecek en güzel duyusal yöntem, görme olacaktır. En azından, ben öyle düşündüm. En basitinden gökyüzünü sesle anlayamayız ya da ona ellerimizle dokunamayız. Ama gözlerin devreye giremediği cok az olgu vardır. Şimdi, kitapta geçen söz ile Da Vinci'nin sözünü birleştirince ortaya ne çıkıyor? Ahmet, bir tane bilgi edinmelisin. Gözlemlerin ve anlama yetinle bir tane bilgi edinmelisin. Sonra da o bilginin sağında, solunda, aşağısında, yukarısında ve/veya tam karşısında olan bilgileri de gözlemlemeli ve anlamalısın. Bir tanesi sayesinde hepsine ulaşabilirsin. Nasıl ulaşabilirsin peki? Dikkatli olarak. Dikkatini verdiğin sürece iki olgu arasındaki bağları fark edebilirsin. Bir kere fark ettikten sonra da üzerinde düşüncesel çaba harcayarak anlayabilirsin. Doğru veya yanlış olması önemli değil. Önemli olan dikkatli bir şekilde çaba sarf etmen, Ahmet! Bir tanesi yanlış olsa bile bir dahakinde bu yanlışı fark edebilirsin. Çünkü bütünün kendi içinde gösterdiği uyumluluk hâli, bir tanesindeki uyumsuzluğu belli edebilir. Hatta bazen uyumlu olan parça bile, yanındaki uyumsuzu ifşa edebilir. Bu sayede, ilerleyebilirsin. Anlamların arasında kaybolman, bilinmezlikler içinde boğuluyor olman veya yanlışlıklar denizinde yüzüyor olman da güzel. Yeter ki bunların hepsi sana ait olsun. Yani gittiğin yol ve düşünce tarzı, sana ait olsun. Ahmet, keşifçi olmalısın. Parmağını nasıl hareket ettirdiğini anlayarak, Güneş'in Dünya'yı nasıl hareket ettirdiğini anlayabilirsin. Ama hepsinin zamanı ve yolu var. Dikkatini vermek ve çaba harcamak zorundasın. Tembellik yaparsan eğer, sen de kendini bilgin zanneden kibirli insanlardan olursun. Unutma ki; önce insansın, sonra öğrencisin, sonra da kendinin 'Cahil Hoca'sısın. Sen, kendine hoca olabilirsen eğer, başkalarının da kendilerine hoca olmasına yardımcı olabilirsin. Ama bu yardımın onlara ne yolu göstermek, ne yolda ilerlemelerini sağlamak, ne de yol için gerekli ihtiyaçları sunmak olacaktır. Sadece ve sadece senin bir yoksulun olduğu gibi onların da bir yolu olduğunu fark etmelerini sağlamalısın. Bunu da aynı yolun yolcusu olduğunu göstererek yapmalısın. Farklı bir yolunuz olduğunu ben de biliyorum, Ahmet. Bunu, şöyle düşün: Suyun izlediği yol her yerde aynıdır. Yer çekimi sayesinde durağanlığı bozulur ve hareket eder. Rüzgâr da işin içine girerek yön verebilir. Göllerin, nehirlerin, denizlerin ve okyanusların kaderi budur. Her birinin bulunduğu yer ve maruz kaldıkları farklıdır. Ama kendileri aynıdır. Yani, suyun saf özelliklerini hangisi göstermez? Hepsi gösterir dimi? Aynen öyle. Burada temelde olan bir benzerlik ve eşitlik var. Farklılıkla bütünleşen bir eşitlik bu. O yüzden, ikinizin gideceği yol farklıyken bile benzerdir. Benzer değilse bile eşittir. 'Cahil Hoca'nın da dediği gibi: ''Özgürleşmiş birinin asıl kâdir olduğu şey özgürleştirici olmaktır: Bilginin anahtarını vermek değil, bir zekânın başka her zekâya ve her zekâyı da kendine eşit gördüğü zaman ne yapabileceğinin bilincini kazandırmaktır."

"Eşitliğe az çok düşkün olanların tereddüt etmemesi gerekir: Bireyler gerçek varlıklardır, toplumsa bir kurmaca. Eşitliğin kurmaca varlıklar değil gerçek varlıklar için bir değeri vardır."
"Tanrısal yasa diye bir şey varsa eğer, kanıtını taşıyan tek şey kendi içinde düşünce, doğru sözlülüğü korunmuş düşüncedir. İnsan konuştuğu için düşünmez -aksini iddia etmek düşünceyi mevcut maddi düzene tabi kılmak olur-, insan var olduğu için düşünür."

Şimdi, bu iki sözü kitapta okuduğum zaman aklıma ilkokuldaki bir arkadaşım ve anılarım geldi. İlkokul birinci sınıftayım. Ama afilli bir birinci sınıfım. Okula başlamadan önce komşumuz Fatma teyzenin kızı olan Emel ablacım, bana okuma-yazma ve matematik öğretmiş. Birinci sınıfta tamamen bunlardan oluşuyordu. Yani, benim için boş bir sene olacaktı. Dersler umrumda değildi. Kopyalama yaparak yazıyor ve çözümler yapıyordum. O sırada da etraftaki arkadaşlarımı ve öğretmeni gözlemliyordum. Boyum çok kısa diye ön sıraya oturtulmuştum. Sonra ders esnasında sağa sola ve arkaya çok bakıp diğerlerini konuşturduğum için ikinci günden en arkaya atılmıştım. Sevinmiştim. Orada Hüsnü ve Kenan vardı. Hüsnü, bizlerden iki yaş büyüktü. Bir sene geç yazılma ve bir senede sınıfta kalma. Hüsnü'nün boyu, en uzunumuzdan en az 20cm uzundu. Öyle büyük görünüyordu. Saçlarında da beyazlar vardı. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Hiçbir şey demedim. Ama garipliğini de aklımdan atamıyordum. Hüsnü'nün yanında da Kenan oturuyordu. Kenan, okulun sağ çarpazında bulunan bir gece konduda kalıyordu. Üzerindekiler eski püsküydü. Her yerinde kir belliydi. Sonra kokular da yayılıyordu. İlginç bir ikilinin arkasına düşmüştüm. Tahtayı görme ihtimalim yoktu. Zaten ilgimi de artık çekmezdi. Anlamam gereken ve sevdiğim iki arkadaşım olmuştu. Dersler kimin umrundaydı ki? Teneffüs olduğunda heyecanla direkt bahçeye koşup kovalamaca veya şişelerle top oynuyorduk. Sonrada tekrar derse geliyorduk. O günün sonunda fark ettim ki, Hüsnü ile Kenan hiç bizimle oynamıyor. İlginç geldi. Yarın okula gidince ne yapmam gerektiğini ve istediğimi biliyordum. İlk teneffüs geldi ve onlara gelmelerini söyledim. Birlikte oyun oynamaya çağırdım. Şaşırdılar. Hüsnü reddetti. Ama Kenan kabul etti. Aşağı indik ve arkamızdan Hüsnü'de geldi. Tam o anda kaos oldu. Benim güzel(!) arkadaşlarım bir anda irkildiler. Yüzleri ekşidi. Pet şişeyi bırakıp bize bakmaya başladılar. Bense "Hadi oynayalım!" modunda heyecanlıyım. Sonra beni çağırdılar ve birisi sessizce şunları söyledi: "Onlarla mı oynayacağız?" Ardından diğeri de: "Hüsnü, kocaman. Onunla nasıl oynayacağız?"
Son darbede izleyici bir prensesten geldi: ''Onlar kokuyor. Siz oynayın."
Ben şaşkına döndüm. İğrençlik, benim küçük kız kardeşimde de vardı. Ama ben, onu seviyordum ve onunla oynuyordum. Bu yüzden onlarla neden oynamayayım ki? Ayrıca ben çok mu güzelim ki? Onlara hiçbir şey söylemedim. İyi eğlenceler dileyip etrafa bakınmaya başladım. Bir ortaokullu sağ olsun, o sırada yere su şişesi attı. Kapağı çıkartıp şişeyi ezdim. Sonra da Hüsnü ve Kenan ile gidip başka yerde oynadık. Bir kaç gün böyle geçti. Derslerde de herkes bize taraf olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama kurtarıcı bir meleğe denk geldik. Öğretmenimiz durumu sezmiş olacak ki, bir gün bize Doğu'da çalıştığı zamanlardan bir hikâye anlattı. Akşamlar kadar tarlada toz toprak ve kir içinde çalışan ve geceleri de mum ışığında ders çalışıp okula gelen öğrencilerini anlattı. Böyle bir hikâyeden sonra diğer çocuklar bana gelmeye başladı. Bir dahaki teneffüste dört kişi oynadık. Ertesi gün ise hep birlikte oynamaya başlamıştık. Bu hikâyeyi neden anlattım? Kendimi iyi bir insan gibi göstermek için mi, insanların arasındaki uçurumları göstermek için mi, birbirimizden çok da farklı olmadığımızı göstermek için mi, eğitimin önemi için mi, öğretmenin önemi için mi, insanları kazanmanın kolay olduğunu göstermek için mi, yoksa bunların hepsi için mi? Hayır, hiçbiriyle alâkası yok. Sadece kitabı okumanızı sağlamasını umarak yazdım. Çünkü bu kitapta olan bakış açılarını ve bilgilerini bir kenara bırakırsam eğer, her şeyden fazla Umut var. Daha doğrusu Umut için ihtiyacımız olanlar var. Yanlış ile doğru ve eğitim ile öğrenme anlamlarını içeren her şey için Umut var. Bu kitab için ıvır zıvır kesime hitap ederek okunması gerek deneyeceğim. Herhangi bir insanla ilişkisi olan herkesin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Ama öğretmenlerin -olacaklar da dahil- ve ebeveynlerin -olacaklar da dahil- MUTLAKA okuması lazım. Bilgi dayatması ya da asimilasyon için değil. Sadece bakış açıları ile bile okunması lazım. Çünkü sadece bir çocuğun, sadece bir konu üzerinde bile olsa özgürce düşünmesini ve hareket etmesine vesile olabilecek şekilde değişime uğrayabilirsiniz.

Yazarın kalemi hakkında da bir şey söylemek isterim. Su gibiydi. Tıpkı durgun bir su gibi kelimeleri kullanmış. Hem iyi, hem de kötü olan her şeyi barındırıyor olmasına rağmen, öyle güzel bir denge kurmuş ve benimseme olmuş ki; okuduğum her kelimede sanki suyu okuyorum gibi hissettim.

İncelemem bu kadardı. Yazdıklarımın hepsi sadece benim naçizane düşüncelerimdir. Kelimelerin kipleri ve anlamları ne olursa olsun, bakış açısı sunmaktan öteye gitmek istemem. Buraya kadar okuyan herkese teşekkür ediyorum. Ama bhmflzf ( Mehmet ) 'ye bu kitabı önce fark etmeme ve sonra okumama vesile olduğu için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar.

Elifcan, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okuyor

Bugün, geçmişinde İslam'ı yaşamış olan ülkelerde Allah'ın bir ve tek olduğunu, İslam'ın Allah'ın indirdiği din olduğunu söylemek ucuzlamıştır. Bunu herkes kolayca söyleyebilmektedir. Buna rağmen asıl zorluk, bu ifadenin gerektirdiği sonuçları kabul edebilmektedir. Günümüz Müslümanı, bu bakımdan bölmeli bir kafa yapısına sahip kılınmıştır. O, bir yandan Allah'a ve İslam'a inandığını iddia etmekte, bir yandan da İslamla çelişen hükümlere, kabulleri arasında yer verebilmektedir.

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 35)Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Rasim Özdenören (Sayfa 35)
G, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okuyor

Her tarafın siyah olduğunu iddia eden biri varsa,anlarız ki onun gözlüğü siyahtır.

Dervişin Teselli Koleksiyonu, Mecit Ömür Öztürk (Sayfa 63)Dervişin Teselli Koleksiyonu, Mecit Ömür Öztürk (Sayfa 63)
* ilge, bir alıntı ekledi.
10 saat önce

Annelik
...annelik uğraşının aldatmacadan başka bir şey olmadığını, kadın genç, güzelken, yaşamdan zevk alabilecekken yaşamını çocuklarına vermesinin hiç de akıllıca olmadığını iddia ediyordu.

Kreutzer Sonat, Lev Nikolayeviç TolstoyKreutzer Sonat, Lev Nikolayeviç Tolstoy
İarea, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · 7/10 puan

“İnsan, ancak belli bir nedeni varsa dünya üzerinde hak iddia etmekten vazgeçer.”

Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Joanne GreenbergSana Gül Bahçesi Vadetmedim, Joanne Greenberg
erhan, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okuyor

Kötülüğün Sıradanlığı
"...Ancak Kudüs'te Arendt, çok farklı bir Na­ziyle tanışıyordu. Karşısında, yaptığı şeyi çok derinlemesine düşünmemeyi seçmiş oldukça sıradan bir adam vardı. Düşünmeyi başara­mamasının feci sonuçları olmuştu. Ne var ki, Arendt'in beklediği türde şeytani bir sadist değildi. Çok daha sıradan, ama aynı derecede tehlikeliydi: Düşünmeyen bir adamdı. Irkçılı­ğın en kötü biçiminin yasalaştırılmış olduğu bir Almanya'da, yaptığı şeyin doğru olduğuna kendisini kolayca ikna edebilmişti. Koşullar ona başarılı bir kariyer fırsatı vermiş, o da bu fırsatı kaçırmamıştı. Hitler'in Nihai Çözü­mü, Eichmann için iyi bir iş çıkarabileceğini gösterebilme fırsatıydı. Böyle bir şeyi tasav­vur etmek güç olduğu için Arendt'in pek çok eleştirmeni onun haksız olduğunu düşünür. Ne var ki Arendt, yalnızca görevini yaptığını iddia ettiğinde Eichmann'ın samimi olduğunu his­setmişti.

Eichmann'ın insanların vagonlara dolduru­luşunu izlemesi ya da ölüm kamplarını ziya­ret etmesi gerekmediği için bunu yapmamıştı. Mahkemeye; kan görmekten korktuğu için dok­tor olamadığını söyleyen bir adam vardı. Oysa kan çoktan eline bulaşmıştı. Kendi eylemleri­ni ve bu eylemlerin gerçek insanlar üzerindeki sonuçlarını eleştirel bir şekilde düşünmesini öyle ya da böyle engellemiş bir sistemin ürü­nüydü.
Arendt, Eichmann'da gördüğü şeyi tanımla­mak için "kötülüğün sıradanlığı" sözcüklerini kullandı. Eğer bir şey "sıradan"sa, geneldir, sıkıcıdır, özgün değildir. Eichmann'ın kötülü­ğünün, bir şeytanınkinden ziyade bir bürokra­tın, bir büro yöneticisinin kötülüğü anlamında sıradan olduğunu iddia etti. Söz konusu kişi, Nazi görüşlerinin yaptığı her şeyi etkilemesine izin vermiş, son derece sıradan bir adamdı..."

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 309)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 309)
H.G, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Eğer insan, bizzat kendisi hariç her şeyi değiştireceğini iddia ediyorsa,onun yaptığı her devrim başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Geleceğimizde İslam Var, Roger Garaudy (Sayfa 102)Geleceğimizde İslam Var, Roger Garaudy (Sayfa 102)

Hakkında birçok YouTuber komplo teorisi üretti. Kimisi "Uzaylılar kaçırdı" dedi; kimisi "Ay'a iniş yaptı" dedi. Kimisi de düşürüldüğünü iddia etti ki ben de öyle düşünüyordum. 2014 yılında Malezya'nın Kuala Lumpur Havalimanından Pekin'e gitmek için havalanan Boeing 777-200 ER tipi MH370 uçağı yani meşhur "Kayıp Malezya Uçağı" Google Earth aracılığı ile tesadüf eseri bulunmuş, Hint Okyanusunun derinliklerinde. Hadi gözünüz aydın. 4 yıldır hummalı bir şekilde yapılan aramalara hiçbir cevap vermeyen uçak, tesadüf eseri bulunuyor.