Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol
Ancak, 12 Eylül Rejiminin Türk İslam sentezci hamlesi hem ülkücü harekette hem de İslamcılar üzerinde önemli bir etki bırakmıştı.Siyasal İslamcılık ile faşist milliyetçilik arasında 1960'lı yıllarda kurulan irtibat, ideolojik düzlemde yeniden üretilmişti. Faşizmin yeni ve yerli ideolojik motiflerinden biriydi. Bu eklektik ideoloji hiçbir zaman bir "sentez" olamadı. Türkçü yan zamanla silikleşecek İslamcılık belirgin hale gelecekti. Günümüz Türkiye'sini ve AKP iktidarını hazırlayan yol döşeniyordu.
Hiçbir ilave bu birliğin tabiatını veya düzenini değiştirebilecek geniş çaplı veya önemli olmadı. Böylece, Arabistan'ın uzun tarihi boyunca edindiği hemen her ideoloji (bazı İbrani ideolojileri ve İslâm öncesi yarımada Araplarınınki harıç) evrenselliğin kendi ırkını üstün görmeme dersini telkin etmesine rağmen gerçekten de bir Arap etkinliğinden bahsetmek uygundur.
Sayfa 31 - İnkılâp Yayınları, Eserin Aslı The Cultural Atlas of Islam, Al-Faruqi, Ismail R., Lois Lamia, New York 1986Kitabı okuyor
Reklam
Üç hücreli bir mahpeteyiz: ütopya, mit, ideoloji.
İslam yekpâredir ve hiçbir ideoloji ile sentez kabul etmez. Bu yüzdendir ki Üstad, Türk- İslam, Arap -İslam sentezi gibi ifadeleri reddeder: "Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman gibi muvazaacı bir tekerlemenin belirttiği madde ve posa Türkçülüğüne inananlar iyice bilmelidirler ki"Tanrı Dağ'ı bir put ismidir,"Hira"ise Kainatın Efendisi'ne vahyin nazil olduğu sadece bir mekan adıdır ve zıt manalar asla birleşmez. Müslüman hiçbir dağ ilahi hüviyet biçemez, sadece layık olanını mübarek bilir; Allah'ı tevhitten ve bu tevhid potasında her alakanın eriyip gittiğini takdirden gayri vazife tanımaz.
"Kader Manifestosu" doktrini ABD yayılmacılığının desteklenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu ifade ilk olarak New York Morning News editörü John O'Sullivan tarafından 1845 yılında Teksas'ın alınmasını savunmak için kullanılmıştı. Kader Manifestosu zamanla ahlâki bir ideoloji halini aldı. Buna göre yayılmacılık kutsal bir misyondu. Amerikan yerlilerinin zorunlu olarak yerlerinden edilmesini meşrulaştırıyordu (ve milyonlarca bufalonun katledilmesini).
Sayfa 133Kitabı okudu
Avrupa'da Aydınlanma ve değişim
Dünyadaki gelişmelere bakıldığında demokratik sistemlerin oluşumunda İngiltere ve Fransa'nın örnek modeller olduğu dikkati çekmektedir. İngiltere uzlaşmaya dayalı olarak mutlak monarşiden demokrasiye geçişin, Fransa ise ihtilalci yoldan demokrasiye geçişin simgeleridir.
Sayfa 33 - Pegem AkademiKitabı okuyor
Reklam
Karşı Karşıya
Sen ona karşı O sana karşı Bir ideoloji bataklığı savaşı Biz Türkler insanlık aşığı Tüm düşmanlıklara karşı Önder Karaçay
ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLMAK İLERİ GÖRÜŞLÜ DÜŞÜNCELERE SAHİP OLMAK DEMEKTİR İdeolojik bölünmeler neden tehlikelidir? Kemalizm şahsidir Atatürk bunu asla kabul etmezdi. Atatürk ismini bir ideolojiye hapsedersek değerini düşürürüz. İnsanlık devriminin yerine konulabilecek bir fikir yoktur. Yaşamı boyunca bu şekilde tanımlama yapıldığına ve
Seküler bir ideoloji olan Siyonizm, Filistin’i ve Kudüs’ü hedef olarak gösterirken, Tevrat’tan ve Yahudilikten referanslar veriyordu. Ancak Siyonizmin kurucu babalarının ve ilk temsilcilerinin ateist -veya en iyimser şekilde, agnostik- oldukları bugün artık biliniyor.
Sayfa 167Kitabı okudu
1.000 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.