1000Kitap Logosu

İdeoloji

🗣️ Neoliberalizmin Çökmesi Sonrası İdeolojisiz Bir Dünya Yeniden Kurulacak Neoliberalizm bireyi okşayarak soyma ideolojisidir. Her ideoloji bir başka sömürge yöntemi kullanır. Yirmi birinci yüzyılın öne çıkan ve neoliberal politikaların kullandığı ideoloji hümanizmdir. Hepsi çöktü. İdeolojisiz bir dünya insana huzur verir. İdeali olmak illede bir sömürgeci ideolojiyi savunmak demek değildir. İdeal olan akıl, bilim, üretim, çalışkan olma, adil paylaşım ve birlik beraberlik içinde yaşamayı başarmaktır. Bunu insanlık tarihinde bir tek Atatürk başardı. Sahip çıkamadık. Yine sarılmamız gereken Atatürk'ün yarım kalan devrimlerini tamamlamak olacak. Neoliberal politikaların peşinde helak olduk. Yarın çöken ideolojilerin yerine başka bir ideoloji koymaya kalkmak büyük bir zaman kaybı demektir. Bugün felsefe ile sadece insanlığın nasıl kandırıldığını ve soyulduğunu anlatıyoruz. Felsefe ideolojileri savunamaz. Felsefe bilimi, aklı, üretimi, ahlakı, çalışkan olmayı ve bilimin ürettiği sorunları çözmeyi savunur. Hiçbir ideoloji kukla ve kukla oynatıcısı olmadan yaşamaz. Her siyasi görüş bu ideolojiler adına insan avlama ağıdır. [] Önder Karaçay [] Önder Karaçay Mobbing Bank
1
SOLîn
bir alıntı ekledi.
Mısır merkezli hükümet ve Nasırcı devlet kontrolü, Suriye toplumundaki çeşitli sınıflar arasında hoşnutsuzluk yarattı. Bu yüzden 28 Eylül 1961’de hem alt sınıflar hem de Pan-Arabist fikirleri kendileri için bir tehdit olarak algılayan ve Suudi Arabistan ve Ürdün krallıkları tarafından desteklenen Suriye ordusu üst sınıflarla birlikte, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni (SAC) ilan etti. Bu, Birleşik Arap Cumhuriyeti fikrinin sona ermesi demekti. Eski elitler yeniden ülkeyi yönetmeye başladı. Suriye Arap Cumhuriyeti başından itibaren kendisini etnik olarak homojen bir Arap ulusdevleti olarak tanımlamıştı. Bu katı ideoloji sonucu Kürtler üzerindeki baskı bu dönemde çok artmıştı. 1962’de Hesekê vilayetinde yapılan bir nüfus sayımına göre, sayıları 120.000 ilâ 350.000 arasında değişen Kürt, uyduruk gerekçelerle yurttaşlıklarını kaybettiler ve bu mağduriyet durumu nesiller boyunca Rojava Devrimi’ne kadar devam etti. Kürtlerin önemli bir bölümünün artık herhangi bir yasal statüsü kalmamıştı.
12
Mehmet
bir alıntı ekledi.
Savaş dönemlerinde akıl çalışmaz, hisler yoğundur. Barış dönemlerinde ise insanlar akıllarını çalıştırırlar ve dolayısıyla akla hitap eden din olan İslam bu dönemlerde en fazla kazanan ideoloji olmuştur.
2