1000Kitap Logosu

İhtiyaç

Doğal olan şey, içgüdüden kaynaklanandır; içgüdü yoksa içgüdüye en fazla benzeyen şey alışkanlıktır. Sigara içmenin doğal hiçbir yanı yoktur, içgüdüsel bir ihtiyaç değildir ama eğer alışkanlık edinilirse sigara içmek, gerçekten içgüdüsel bir ihtiyaç olarak hissedilen doğal bir edim olur.
1
Popüler kültürde, üretimde, tüketimde kâr kaygısı ön plandadır. Kapitalist anlayışın kâr mantalitesine uygun olarak tüm insanlardan ortak ihtiyaç yaratmak... Modern kültürün afyonu...