Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Rus kilisesine Bizans'tan alınan esaslar kabul edildi, kiliseye mensup kimselerin hukuku Bizans'taki kanunlarla tesbit edildi. Bizans'tan gelen örnekle "manastırlar,(keşişhaneler) kurulmaya başlandı. Manastırlar birer çiftlik olduklarından, Rusya'da yeni usûl toprak işletme ve ekonomi teşkilâtı meydana geldi. Manastıra bağlı kimselerin kanunî durumları Bizans'takilerin aynı idi. Bu suretle Bizans'tan Kiyef Rusyasına yazılı kanun esasları girmiş oldu. Bu kanunlar Bizans'ta "Nomokanon, adıyla tanıldı ve, galiba Methodius tarafından Bulgarca'ya tercüme edilmiş kanunlar külliyatıdır. Kiyef Rusyasından bunlara " Kormçaya kniga,, denmiştir. Bunlar daha ziyade kilise idaresine ait olmakla beraber, mülkî idareyi ilgilendiren kısımları da çoktu. Hıristiyanlığın kabulü, bu suretle Rusya'da kanun tanzimi ve kanunların tatbiki işini kolaylaştırdı, ve Rusya'da kanun mefhumunun yerleşmesine zemin hazırladı.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)
Büşra GÜNEYİ, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Doğanın kanunları değişebilir Dua kanunu ise esnemez Nedir bu kanun ?Allah'ın size vermiş oldukları için müteşekkir olduğunuzda, Allah'ın üzerinizdeki ikramları kat kat artar.

Dirilt Kalbini, Nouman Ali Khan (Sayfa 52)Dirilt Kalbini, Nouman Ali Khan (Sayfa 52)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
Dün 18:45

Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 184 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 184 - Zehra Yayıncılık)
Melike, bir alıntı ekledi.
18 Mar 21:20 · Kitabı okuyor

mehtaptan çok keyif alırım ben. Ne zaman aya bakacak olsam, insanın atalarının hep ona baktıklarını, hep onun karşısında düşünceye daldıklarını düşünürüm. Ağlamışlar;soğuk ve umursamaz ay ise doğmuş ve batmıştır, anıları içinde kalmış gibi. İnsanoğlunun icat ettiği lambalardan çok mehtaba bakmaktan zevk alırım ben. İnsanoğlunun tüm gereksinimlerinin ve düşüncelerinin sonucu, kendisine miras yoluyla geçen duygulardan geliyor. İlk doğal ihtiyaç olan aşk niçin bu kanun dışında kalsın?

Alacakaranlık, Sadık Hidayet (Sayfa 20 - YKY, 6.BASKI)Alacakaranlık, Sadık Hidayet (Sayfa 20 - YKY, 6.BASKI)
Emre Adıyaman, bir alıntı ekledi.
18 Mar 18:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

" 'Günaydın vatandaş!'

'Günaydın vatandaş!'

Bu hitap şekli yasalaşmıştı artık. Bir süre önce vatanseverler arasında sadece bir modadan ibaretti ama artık herkes için şarttı. Kanun emrediyordu."

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens (Sayfa 355)İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens (Sayfa 355)

Sevmek Için Mücadele Et !
Bir taş at. 
Bir taş daha at. 
Bir şiir ateşle. Bir yumruk yükselt. 
Sesini yükselt. 
Bir çocuk yetiştir. 
Bir maske tak. 
Duvara bir slogan yaz. 
Şehitleri an. 
Bir hayal kur. 
Bir barikat kur. 
Tarihine sahip çık. 
Sokaklara sahip çık. 
Bir slogan at. 
Bir kurşun at. 
Bir tohum ek. 
Bir ateş yak. 
Bir cam kır. 

Terle. 
Sahte belge düzenle. 
Bir bildiri bastır. 
Bir kanun kaçağını barındır. 
Bir yara sar. 
Bir dosta sevgi göster. 
Silahını temizle. 
Hakikati söyle. 
Bir miting düzenle. 
Arkanı kolla. 
Gökyüzüne bak. 
İz bırakma. 
İşçilerden öğren. 
Bir yoldaşa öğret. 
Bir hücreyi ziyaret et. 
Bir savaş esirini kurtar. 
FBI'ın gizli dosyalarını çal. 
Kendi kalbini çal. 
Parolayı aklında tut. 
Bir aynasızı silahsızlandır. 
Bir füzeyi çalışmaz hale getir. 
Bir fıkra anlat.

Bir plan yap. 
Bir ümit ışığı gör. 
İsmini değiştir. 
Bir teoriyi test et. 
Bir dogmaya meydan oku. 
Korkunu kullan. 
Bir damla gözyaşı akıt. 
Haritayı incele. 
Hainlerle hesaplaş. 
Ağırlığını hakkıyla taşı. 
Biraz daha ağırlık kazan. 
Sevmek için mücadele et. 
Sevdiğini bir daha söyle. 
Sınırı aş.


MALCOLM X

Ceza
Kanun yoksa özgür olamazsın,zehire bulaşma yolunu bulamazsın 
Kötüye uyma geride kalma önüne bak ve ileri git geride kalamazsın 
Üzme kimseyi,kırma hiçbir kalp,zannettiğinden daha da zor hayat 
Girin kol kola güven dostuna umut dolsun için gül yarınlara 

Cetin Demirkiran, bir alıntı ekledi.
17 Mar 03:39 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kitabin onbirinci sayfasinda gecen iki kelime Kanonik ve Apokrif

Kanonik : sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır.
Sadece dinde olmayıp günlük hayatta da olan kavram. default, bir başka deyişle fabrika ayarları... Teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Dinde bu kavram başlıca Roma Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Anglikan Kilisesi tarafından olmak üzere, ekümenik konsiller tarafından kabul edilen kilise kanun ve kurallarından (kanon) bahsederken kullanılır. Ayrıca dini belge ve kitapların dini otoritelerce orijinal kabul edildiğini belirtir.
Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.
Ayrıca matta, markos ve luka incillerine birbirleriyle uyumlu olmalarından dolayı sinoptik inciller denir.

Sinoptik : Yuhanna incili yer yer sinoptik incillerle çelişir.
sin=aynı, optik=bakış, görüş açısı anlamlarına gelir.
Yuhanna dışındaki üç incil sinoptiktir, yani aynı çizgide ilerlerler ki bunlar genel olarak simgeleri; matta=melek, yuhanna=kartal, luka=boğa ve markos=aslan

Apokrif : Hristiyanlıkta apokrif, kanonik (dini otoritelerce genel kabul görmüş) dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes'e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir.

Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı.

Kabil, José Saramago (Sayfa 11 - Kirmizi Kedi Yayinevi)Kabil, José Saramago (Sayfa 11 - Kirmizi Kedi Yayinevi)
Melih Deveci, bir alıntı ekledi.
16 Mar 22:42 · Kitabı okuyor

“Şairler dünyanın onaylanmamış kanun koyucularıdırlar.” Shelley

Yaratıcı Yazarlık Teknikleri, Şenol Erdoğan (Sayfa 96)Yaratıcı Yazarlık Teknikleri, Şenol Erdoğan (Sayfa 96)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
16 Mar 19:07

Avrupa'dan Kanun Almak
On üç asır evvel şeriat-ı garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 61 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 61 - Zehra Yayıncılık)