Çağla, bir alıntı ekledi.
30 dk.

İnsanlara fazlaca güvenmeye meyilli olduğumu çok, hem de çok iyi biliyordum. Bu kusurun doğuştan olup olmadığını merak ettim, hani tıpkı kara tenim ve karga burnum gibi bir özellik olup olmadığını.

Güçler, Ursula K. Le GuinGüçler, Ursula K. Le Guin
Neslişah Özbay, Ekmek Kavgası'ı inceledi.
4 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Sabah, öğle, akşam karavanalarından artan yemeklerin döküldüğü toprak, kalın ve besili solucanların hazla kıvrıldığı zifirden bir bulamaç halindeydi. Yalınayak çocuklarla ihtiyar kocakarılar, paslı teneke kutuları ağız ağıza dolu, uzaklaşırlarken, erkek köpekler sıhhatten gerilmiş karınlarını güneşe devirip uyuklarlar, sarkık memeli dişiler de, peşlerinden tonton enikleriyle dolaşırlardı.
Daha sonra meydan karga sürülerine kalırdı. Simsiyah kanatlarında mavi ışıltılarla kargalar “Gaak, Gaak!” diye sekerek karınlarını doyururlarken, yırtıcı kuşlar geniş kanatlariyle havada daireler çizmeğe başlayınca, karga sürülerinde ürkeklik artardı. Arada, yırtıcı kuşlardan birisi, tam tepede, asılı gibi durur durur, sonra birdenbire, şimşek hızıyla toprağa iner, gagasında kalın bir solucanla tekrar havalanırdı.
Gün geldi, Alay, memleketin güvenliğini daha iyi sağlayabileceği, daha önemli bir mevkie kalktı, yerini bir “Oto bölüğü” aldı... Mutfakta karavana kaynıyordu. Lakin Alay zamanındaki bolluk nerede...
Yalınayak çocuklarla kocakarılar paslı kutularını daha önce doldurabilmek için çekişiyorlarsa da, köpekler arasında esaslı bir savaş başlamıştı.
Ordaki kancık köpeklerden birini kokladı diye, yabancı bir hovardayla boğuşuluyor, hovarda sınır dışı edilinceye kadar uğraşılıyordu.
Gün geldi bu “Oto bölüğü” de kalktı. Artık mutfakta esaslı şekilde yemek pişmiyordu. Nöbetçi birkaç er için küçük tencerelerde pişiyor, arsaya hemen hemen hiçbir şey dökülmüyor, pek pek, birkaç kemik, biraz ekmek içi filan...
Mevsim kışa doğruydu. Bol yağmurlar, yazın çatlayan toprakları adamakıllı yıkamıştı. Sırtlarında çalı çırpıyla kocakarılar, yalınayak çocuklar, köpek sürüleri gene geliyordu. Erkekler daha sinirli, daha kavgacı olmuşlardı. Kancıkların peşlerindeki enikler de palazlanmışlardı, lakin zayıftılar. Bazan ufacık bir ayak dolaşıklığı yüzünden erkek köpeklerden biri gazaba geliyor, anayı enikleri birbirine karıştırıveriyordu... “Zavallı bir kancığı boğmak isteyen” erkek köpekse, birer kenarda hırsla bekleşen öteki erkek köpekleri çileden çıkarıyor, bir anda meydancık birbirine giren köpeklerin yaygaralariyle doluyordu.
Bazan bir kemik parçası yüzünden insanlarla köpekler arasında da kavgalar oluyordu. Dumanı tüten yağlı bir kemik parçasını teneke kutusuna sokmağa uğraşan bir kocakarının yanına sinirli bir erkek köpek usullacık sokuluyor, usta bir pençe vuruşuyla kemiği düşürüyor, kocakarı dönene kadar, ağzında kemik parçasıyla fırlıyor, kocakarıysa, dişsiz ağzıyla karanlık karanlık uluyordu:
– Allah kahretsin e mi! iki gözün kör olsun e mi!
Yahut, bir parça ekmek içine doğru bir kocakarı, değneğine dayana dayana giderken, aynı ekmek içi yalınayak bir oğlan tarafından da görülmüş oluyordu... Oğlan kocakarının değneğini çekiverince, kadın yuvarlanıyor, beriki koşup ekmeği kapıyordu.
Kocakarı gene uluyordu:
– Sürüm sürüm sürün e mi! Allah belanı versin e mi!..
İlkbahara doğruydu... Bol güneşli havalar... Karlı dağlardan soğuk rüzgârlar esiyor, hafif beyaz bulutlar telaşlı koşuşuyorlardı.
İki kocakarı alay mutfağının arkasındaki arsada, ıslak toprağa karşılıklı oturmuşlardı... Teneke kutuları bomboştu. Yanıbaşlarında birkaç erkek köpek, birbirine geçmiş böğürleriyle, sinirli sinirli soluyarak uyukluyorlardı. Güneş sıcaktı... Kocakarılar, yama yama üstüne vurulmuş, kalın hırkalarını çıkardılar. Sivrilmiş omuz başları, içleri boşalmış kuru memeleri... Koltuk altları güneşte tatlı tatlı gidişti, uzun uzun kaşındılar... Sonra, hırkalarının kıvrımlarına saklanmış bitleri bulup bulup kırmağa başladılar. Sivri çenesinde üç siyah kıl fırlamış olanı:
– Bet bereket vardı anam... dedi, bet bereket vardı... Yiyeceğin sözü mü olurdu? O canım fasulyalar, nohutlar, böğrülceler... Ya pirinç pilavları?
Ötekinin bir gözü kördü.
– Doğru... diye başını salladı. Bet bereket vardı o zaman... İnsan karnını doyururdu da, doldurur konu komşuya bile götürürdü...
– Ya karpuz kabukları! Nasıl kemirirdik?
– Eeeeh, o günler de günmüş. Allah bundan geri komasın, zere beterin beteri var!
– Bu askercikleri de ne demiye alıp götürürler sanki burdan?
– Harp varmış harp! Moskof gene kafa kaldırmış diyorlar!
Bir müddet korkuyla bakıştılar. Körü:
– Kafa kaldırmış ha? diye başını salladı, gözlerini karşı dağlara kaldırdı. Aklından, Balkan harbinin araba tekerlekli topları geçti; ölmüş askerler, buğday çuvalları, yüklü bir arabanın tekerleği altında kafası ezilmiş bir çocuk cesedi...
– Allah sen gösterme Yarabbi!
İkisinin yüreğinden de aynı korku, aynı açlık korkusu geçti. Hemen hemen aynı zamanda söylendiler:
– Bundan geri koyma Yarabbi!
Tepelerinde bir çaylak, geniş daireler çizerek dolaşıyordu.
Güzel akıcı kitap roman oldukça etkilici ve çok dram var, akıntıya kürek çeker gibi çekiyor roman, filmi de, var onu da merak etmiyorum. Degil, hani Murtaza gibi kitap, yokluk, açlık yaşam mücadelesini anlatıyor! Duygusal, roman bana göre etkisindeyim hala!

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
23 Mar 21:17 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sabah, öğle, akşam karavanalarından artan yemeklerin döküldüğü toprak, kalın ve besili solucanların hazla kıvrıldığı zifirden bir
bulamaç halindeydi. Yalınayak çocuklarla ihtiyar kocakarılar, paslı teneke kutuları ağız ağıza dolu, uzaklaşırlarken, erkek
köpekler sıhhatten gerilmiş karınlarını güneşe devirip uyuklarlar, sarkık memeli dişiler de, peşlerinden tonton enikleriyle
dolaşırlardı.
Daha sonra meydan karga sürülerine kalırdı. Simsiyah kanatlarında mavi ışıltılaria kargalar «Gaak, Gaak!» diye sekerek
karınlarını doyururlarken, yırtıcı kuşlar geniş kanatlariyle havada daireler çizmeğe başlayınca, karga sürülerinde ürkeklik artardı.
Arada, yırtıcı kuşlardan birisi, tam tepede, asılı gibi durur durur, sonra birdenbire, şimşek hızıyla toprağa iner, gagasında kalın
bir solucanla tekrar havalanırdı.
Gün geldi, Alay, memleketin güvenliğini daha iyi sağlayabileceği, daha önemli bir mevkie kalktı, yerini bir «Oto bölüğü» aldı...
Mutfakta karavana kaynıyordu. Lâkin Alay zamanındaki bolluk nerede...
Yalınayak çocuklarla kocakarılar paslı kutularını daha önce doidurabilmek için çekişiyorlarsa da, köpekler arasında esaslı bir
savaş başlamıştı.
Ordaki kancık köpeklerden birini kokladı diye, yabancı bir hovardayla boğuşuluyor, hovarda sınır dışı edilinceye kadar
uğraşılıyordu.
Gün geldi bu «Oto bölüğü» de kalktı. Artık mutfakta esaslı şekilde yemek pişmiyordu. Nöbetçi birkaç er için küçük tencerelerde
pişiyor, arsaya he-
men hemen hiç bir şey dökülmüyor, pek pek, birkaç kemik, biraz ekmek içi filân...
Mevsim kışa doğruydu. Bol yağmurlar, yazın çatlayan toprakları adamakıllı yıkamıştı. Sırtlarında çalı çırpıyla kocakarılar,
yalınayak çocukiar, köpek sürüleri gene geliyordu. Erkekler daha sinirli, daha kavgaeı olmuşlardı. Kancıkların peşlerindeki
enikler de palazlanmışlardı, lâkin zayıftılar. Bazan ufacık bir ayak dolaşıklığı yüzünden erkek köpeklerden biri gazaba geliyor,
anayı enikleri birbirine karıştırı-veriyordu... «Zavallı bir kancığı boğmak isteyen» erkek köpekse, birer kenarda hırsla bekleşen
öteki erkek köpekleri çileden çıkarıyor, bir anda meydanfık birbirine giren köpeklerin yaygaralariyle doluyordu.
Bazan bir kemik parçası yüzünden insanlarla köpekler arasında da kavgalar oluyordu. Dumanı tüten yağlı bir kemik parçasını
teneke kutusuna sokmağa uğraşan bir kocakarının yanına sinirli bir erkek köpek usullacık sokuluyor, usta bir pençe vuruşuyla
kemiği düşürüyor, kocakarı dönene kadar, ağzında kemik parçasıyla fırlıyor, kocakarıysa, dişsiz ağzıyla karanlık karanlık
uluyordu:
— Allah kahretsin e mi! iki gözün kör olsun e mi!
Yahut, bir parça ekmek içine doğru bir kocakarı, değneğine dayana dayana giderken, aynı ekmek içi yalınayak bir oğlan
tarafından da görülmüş oluyordu... Oğlan kocakarının değneğini çeki-verince, kadın yuvarlanıyor, beriki koşup ekmeği
kapıyordu.
Kocakarı gene uluyordu:
— Sürüm sürüm sürün e mi! Allah belânı versin e mi!..
ilkbahara doğruydu... Bol güneşli havalar.. Karlı dağlardan soğuk rüzgârlar esiyor, hafif beyaz bulutlar telâşlı koşuşuyorlardı.
iki kocakarı. Alay mutfağının arkasındaki arsa-

da, ıslak toprağa karşılıklı oturmuşlardı... Teneke kutuları bomboştu. Yanıbaşlarında birkaç erkek köpek, birbirine geçmiş
böğürleriyle, sinirli sinirli soluyarak uyukluyorlardı. Güneş sıcaktı.. Kocakarılar, yama yama üstüne vurulmuş, kalın hırkalarını
çıkardılar. Sivrilmiş omuz başları, içleri boşalmış kuru memeleri.. Koltuk altları güneşte tatlı tatlı gidişti, uzun uzun kaşındılar...
Sonra, hırkalarının kıvrımlarına saklanmış bitleri bulup bulup kırmağa başladılar. Sivri çenesinde üç siyah kıl fırlamış olanı:
— Bet bereket vardı anam... dedi, bet bereket vardı... Yiyeceğin sözü mü olurdu? O canım fasul-yalar, nohutlar, böğrülceler...
Ya pirinç pilâvları?
Ötekinin bir gözü kördü.
— Doğru... diye başını salladı. bereket vardı o zaman... İnsan karnını doyururdu da, doldurur konu komşuya bile
götürürdü...
— Ya karpuz kabukları! Nasıl kemirirdik?
-- Eeeeh, o günler de günmüş. Allah bundan geri komasın, zere beterin beteri var! •
— Bu askercikleri de ne demiye alıp götürürler sanki burdan?
— Harp varmış harpj Moskof gene kafa kaldırmış diyorlar!
Bir müddet korkuyla bakıştılar. Körü:
— Kafa kaldırmış ha? diye başını salladı, gözlerini karşı dağlara kaldırdı. Aklından, Balkan harbinin araba tekerlekli topları geçti;
ölmüş askerler, buğday çuvalları, yüklü bir arabanın tekerleği altında kafası ezilmiş bir çocuk cesedi...
— Allah sen gösterme Yarabbi!

Ekmek Kavgası, Orhan KemalEkmek Kavgası, Orhan Kemal

Kimle gezdiğinize,kimle arkadaşlık kurdugunuza DIKKAT EDIN ...
Çünkü bülbül Güle karga çöplüğü götürür ...

osman yalçıner, Akbaba'yı inceledi.
21 Mar 22:54 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Çok sevdiğim Franz ağabeyim neler neler yazmamıştır ki? Hayvanlarla ilgili öykülerinde de türlü metaforlar kullanmış, fabl dünyasına katkıda bulunmuş, örtülü anlatımda zirvelere doğru yol almıştır. Bu kitapta ve başka pek çok farklı kitapta yayınlanmış diğer öykülerinde hayvanlara çok yer vermiştir.
Meraklısı veya yazarla yeni tanışacak olanlar için pek çok yeni bakış açısı kazandıracaktır okumak.

İncelemeye farklı bir boyut kazandırmaya çalışayım. Kafka aforizmalarından birini hatırlatayım. Kafka eğer bir karga olsaydı veya bir karga eğer Kafka olsaydı diye yola çıkarak bir şeyler yazmayı denedim. Ya da sıradan bir karga işte karga gibi karga veya sıradışı bir karga. Şener Şen- Münir Özkul repliğine benzeyen şekilde "Atma Ziya" denilebilir :) Karga kadar karga işte :)

" Kargalar,tek bir karganın gökleri yok edebileceğini iddia ediyor. Buna hiç kuşku yok ama bu yine de göklere ilişkin hiçbir şey ifade etmez, çünkü gökyüzü kargaların yokluğu demektir." Aforizmalar/32


KARGA İLE RÖPORTAJ

-Merhaba Bay Karga.

-Merhaba.

-Öncelikle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu benim ilk röportajım olacak, meslekte yeniyim de.

-Hayırlı olsun. Fakat bir karganın dilinden anladığınıza inanır mı insanlar ?

-Benim gibiler inanacaktır. Onlar için yapıyorum zaten, diğerleri umrumda değil.

-Buna sevindim, inançlı ve kararlı insanları severim.

-İsterseniz başlayalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum.Hep merak etmişimdir. Simsiyahsınız, bu kadar renkli bir dünyada siyah olmak nasıl bir hissiyata sebep oluyor?Mutlu musunuz?

-Hahaha. Hiç güleceğim yoktu. Mutlu olmasam ne çıkar yani? Sizden rica etsem mesela kırmızıya boyarsınız herhalde beni.Mutlu mu olurum yani böylece ?

-Olmazsınız sanırım. Haklısınız bu sizin kimliğiniz. Acemilik işte afedersiniz.

-Yok estağfurullah. Merak etmeniz gayet doğal. Mutlu musunuz demiştiniz. Galiba sadece mutluluğun tarifini arıyorum ama henüz bulamadım. Fazla bir ömrüm de kalmadı.

-Peki umudunuz var mı?

-Var ama beklentim yok.

-Beklentisiz bir umut mümkün mü?

-Bence mümkün. Hatta bu benim yaşam biçimim diyebilirim.

-İzninizle biraz özel bir soru sormak istiyorum. Sizi eşinizle beraber olurken göremiyoruz,nedir sebebi?

-Edep.

-Ne yani diğer hayvanlar edepsiz mi?

-Öyle bir şey demedim, herkes kendi hayatını yaşar.

-Peki edep neden bu kadar önemli sizin için? Nihayet bir kargasınız.

-Evet kargayım. Zaten bu yüzden önemli. Karanlık dünyamdaki tek ışığım edep.

-Bay karga, cevaplarınız beni çaresiz bırakıyor.Sanırım devam edemeyeceğim.

-Sizi zorladıysam özür dilerim.Aziz kardeşim cesaretinizi kaybetmeyiniz. Her şeyin başı cesarettir. Sonu ne olursa olsun. Lütfen devam edelim.

-Yüreklendirdiğiniz için teşekkür ederim. İnanın buna çok ihtiyacım var.

-Biliyorum, zaten bu nedenle konuşmayı kabul ettim. Ben susmayı severim aslında. Sesimi de pek sevmezler. Sadece senin gibi temiz kalpliler beğenir sesimi, hatta çok melodik bulurlar.

-Gerçekten de çok hoş bir sesiniz var. Samimi söylüyorum, kulağa hoş geliyor. Ayrıca her sözünüzde bir anlam var.

-Teşekkür ederim mahçup ettiniz. İltifat etmeseniz daha memnun olurum. Ben böyleyim işte, dedim ya hiçbir beklentim yok.

-O zaman ölüm sizin için bir kurtuluş mu olur?

-Ben ölümü düşündüğüm zamanlarda yaşadığımı hissediyorum. Ölüm , hakikate açılan bir kapıdır.

-Sesiniz kısılır gibi oldu. İyi misiniz?

-Biraz hastayım. Şimdilik iyi sayılırım. Belki de bu hastalık beni öldürür belli mi olur?

-Geçmiş olsun. Lütfen iyi şeyler düşünün.

-Ben hiç umutsuz olmadım ki. İyi şeyler düşünmek. Düşünmeyi düşünmek bile güzel..

-İsterseniz başka bir gün devam edelim, siz dinlenin. Sanırım yordum sizi.

-Sizinle ilgisi yok. Kafam öyle karışık ki, çoğu zaman toparlayamıyorum. Galiba deliyim ben.

-Keşke hepimiz sizin gibi olabilsek. Çok teşekkür ederim benimle konuştuğunuz için.

-Asıl ben teşekkür ederim kardeşim. Derdime ortak oldunuz. Fakat siz benim sözlerime aldırmayın pek, kendi yolunuzu çizmeye bakın.

Onur Özmen, bir alıntı ekledi.
20 Mar 14:03 · Kitabı okuyor

Gözleri yaşlarla dolu, "Bana ne yapıyorsun?" diye sordu kargaya.
Uçmayı öğretiyorum.
"Ben uçamam!"
Şu anda uçuyorsun.
"Düşüyorum."
Her uçuş, düşüşle başlar, dedi karga.

Taht Oyunları, George R. R. Martin (Sayfa 173 - Epsilon Yayınevi, 15.Baskı, Çeviri:Sibel Alaş)Taht Oyunları, George R. R. Martin (Sayfa 173 - Epsilon Yayınevi, 15.Baskı, Çeviri:Sibel Alaş)
Behican Tekin, Nezleli Karga'yı inceledi.
 19 Mar 20:02 · Kitabı okudu · 2 günde · 8/10 puan

Yazarın günlük yaşam, yeni çıkan kitapların eleştirileri, televizyonda gördüklerini, siyasilerden duyduklarını paylaştığı yazılar… Güncel bir olayla ilgili görüşlerini paylaşırken, tarihten karşılaştırmalar yaptığında bu kadar çok şey bilmesi insanı kıskandırıyor. Müzikle ilgili konuşurken Halit Ziya’ya, yayınevlerinden bahsederken Hüseyin Rahmi ile ilgili anılara götürüyor bizi.
Yazıların içeriğinden çok, yazarın dili üzerinde durmak gerek. İnsanı çeken bir anlatış tarzı var. Daha önce hiç duymadığım kelimeleri yazılarının içine öyle güzel yerleştirmiş ki, hiç sırıtmıyor. Billahlı fillahlı kitaplar, süllümsako, bidibidibako, aladışappak, şakkışefe… Salah Birsel gerçekten de iyi bir kelime üreticisiymiş.

Behican Tekin, bir alıntı ekledi.
19 Mar 18:43 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Anlamak, bir bakıma alışmak demektir. Kişi alıştırmalıdır kendini anlamaya.

Nezleli Karga, Salâh Birsel (Sayfa 78 - Sel)Nezleli Karga, Salâh Birsel (Sayfa 78 - Sel)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 17:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

— Bu deiiyi mi seyredeceğiz?.. Bırak şunu, kah-
veye gidelim, dedim.
— Dur arkadaş, bekle... Esas seyir, bundan
sonra başlıyacak. Sen burdan kıpırdama... Ben bir
koşu gidip kahvedeki arkadaşları çağırayım...
Seğirtti gitti. Çok geçmedi, beş-on delikanlı top-
laşmışlar, soluya soluya koşarak geldiler. Duvarın
köşesine hep siper olduk. Zübükzâde'nin sırtı bize
dönük olduğundan siperimiz gayet iyi...
— N'olacak? diye Reis'in oğluna soruyoruz.
— Durun durun, bekleyin az, simdik görürsü­
nüz... diyor.
Derken Zübükzâde İbraam Bey, yerinden doğru-
lup, sağ eliyle de yerden bir temannâ çakarak,
— Ve aleykümselâââm Hâkim Bey... diye var se-
siyle bağırmaz mı?
Aman bu ne iş?.. Karşısında kimse yok, herif ha-
vaya selâm veriyor. Zübükzâde'nin evini bilirsiniz.
Karşı sırasında ev mev yok... Yolun karşı yanı, Ka¬
mışlık çayına inen yamaç...
— Kime selâm verir bu herif? dedikse de o, eli¬
ni dudağına götürüp,
— Susun arkadaşlar, bizi duymasın... Seyir baş¬
ladı, arkasını görün... dedi.
Derken Zübükzâde bir daha yekinip,
— Ve aleykümselâââm Reis Bey... diye feryadı
bastı.
— Kimi selâmlıyor yahu? diye sorduk.
Hamza Bey'in oğlu,
— Belediye Reisini selâmlıyor... dedi, babama
selâm verdi, duydunuz ya... Babam yataktan çıkma¬
dı, arkadaş. Bu Zübükzâde evliya olmuş, gözleri du¬
var ötesindekileri, yorgan altındakileri görür.
Zübükzâde, durup durup selâmı basıyor:— Merhaba başkâtip bey... Merhaba... Olur
başkâtip bey... Bir boş vaktim olursa rahatsız ede¬
rim. Güle güle...
Bizi bir gülmedir aldı. Herif göz göregöre ha¬
vayı selâmlıyor.
— Vay müdür bey, sabah şerifin hayır oisun...
İyilik sağlık, seni sormalı. Olur olur, hiç merak etme,
senin o işini halledeceğiz...
Reis'in oğlu,
— Ortaokulun müdürünü selâmladı, dedi.
— Nerden bildin?
— Ben artık alıştım oğlum, selâmını dinliye din¬
liye ben de, Zübükzâde gibi, hayallerini görmeye baş¬
ladım.
Zübükzâde, yerden bir temenna daha çakıp ha¬
vayı bir daha selâmladı:
— Merhabaaa kaymakam bey, merhaba... Ne
var ne yok... Bizde iyilik sağlık... Olur olur... Sen
hiç merak etme o işi... Ankara'ya yazdım, cevabını
bekliyorum .
Zübükzâde İbraam Bey, kasabada adı geçen a¬
dam bırakmadı, hepsinin selâmını aldı, kabul etti.
Demek bizim kasabanın ileri gelenleri, her sabah bu
Zübükzâde'nin kapısı önünden asker bölüğü gibi ge¬
çer, tekmil verip selâm durur.
Neden mi havayı selâmlar? Allah Allah, besbelli
canım... Zübükzâde'nin itibarı yüksek denecek. Bak¬
sana Bey, kasabanın memuru âmiri, ağası eşrafı sa¬
bah sabah kapısının önünden geçiyor. Hepsi de Zü-
bükzâde'yi sayıp ona selâm veriyor. İşte Sağlık Mer-
kezi'nin doktoru geçti, Posta Müdürü geçti, Maarif
Memuru geçti... Selâm vermeyen mi kaldı? «Ve aley-
küm selâââm... » diye karga gibi bağırıyor ki, içerde
karısı, anası, kızkardeşi duysun. Evin sokağa bakanpencerelerinin perdelerini sıkı sıkı kapattırmış. Karı¬
ları, sokak üstündeki odalara sokmaz ki, biri de pen¬
cereden bakıp, Zübükzâde'nin havayı selâmladığını
görsün... Zübükzâde'nin selâm verirken sesini, arka
sokağın evlerinde oturanlar bile duyarlar.
Bey, bu bizim Zübükzâdemiz, böyle bir Zübük-
zâde... Ankara'ya gidip de bilmediği bir otelde kal¬
sa, sabah sabah başını pencereden sokağa sarkıtır,
«Ve aleyküm selâââm, başvekil bey» diye bağırır da,
otelciyi de, oradakileri de başvekilin arkadaşı oldu¬
ğuna inandırır.
Bu Zübükzâde, memleketimizin bir yüzkarası a¬
ma, neylersin bey, bir kere mevcut bulunmuş; atsan
atılmaz, satsan satılmaz. İster istemez çekeceğiz bu
namussuzu. Başka hiçbir umarımız yok...

Zübük, Aziz NesinZübük, Aziz Nesin