Anarşist Felsefe - İmkansızı İstemek Doğuşu, Öncüleri, İlkeleri ve Etkileri

10,0/10  (1 Oy) · 
4 okunma  · 
0 beğeni  · 
429 gösterim
Anarşizm yanlış kavramlarla kuşatılmış bir düşünce ve eylem biçimidir. Bunun temel nedeni ise anarşizmin gerçekten basit sloganlarla ve parti politikalarıyla ifade edilemeyen farklı bir düşünüş tarzına sahip olmasıdır. Anarşizm siyasi bir felsefe olmanın ötesinde hayatın sosyal ve kişisel yanlarını da kuşatan bir yaşam tarzıdır. On anarşistten anarşizmi tanımlamalarını isterseniz, on farklı tanım elde edersiniz. Anarşistlik ilk ortaya çıktığı andan itibaren doktrin olmayı reddettiğinden, çeşitlilik içinde birliği savunduğundan ve kimsenin tekelinde olmadığından farklı tanımlamalarıyla farklı ekoller anarşist gelenek içinde yer edinmiştir. Doğrusu anarşist geleneğin geçmişi pirüpak değildir. Ne yazık ki, anarşiyi kargaşayla bir tutan, sorumsuz bireyciliği ve örgütsüzlüğü savunan anarşistler çıkmıştır. Özellikle '68 sonrası ortaya çıkan rock, metal, punk anarşistler böylesi bir anarşizm tanımını arzu eden bir varoluş geliştirmişlerdir. Daha da kötüsü, terörü savunan ve uygulayan anarşistler de vardır. Neyse ki itibardan düşmüş bu tür eğilimler anarşist geleneğin bütünü içinde son derece küçük bir yer tutmaktadır.

Anarşizm hakkında doğru bir anlayışa sahip olmak için öncelikle kuramın yukarıda sözünü ettiğimiz, gündelik dildeki eksik, çarpık ve yanlış kullanımlarını geçersiz kılacak doğru bir tanımlamasını yapmak gerekiyor. Bunun için de kelimenin etimolojik kökenine inmek kaçınılmazdır. Öyleyse nedir anarşizm?
(Arka Kapak)

Kitaptan 1 Alıntı

Devlete karşı başkaldırı çok daha kolaydır, çünkü devletin doğasında başkaldırıyı kışkırtan bir şey vardır. Devlet otoritedir, güçtür, iktidarın çakalı, gösterisi ve hayranlığıdır. Göz boyamaya, taraftar kazanmaya, değiştirmeye çalışmaz. Her zaman müdahale eder, bunu özellikle kötü bir niyetle yapar. Çünkü devlet doğası gereği ikna edemez, dayatır ve kaba güç kullanır. Bu doğasını ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, insan iradesinin yasal ihlalcisi ve insan özgürlüğünün inkarı olarak varlığını sürdürür.

Anarşist Felsefe - İmkansızı İstemek, Orhan DüzAnarşist Felsefe - İmkansızı İstemek, Orhan Düz