Bir Aydın Sapması

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
364 gösterim
Türkiyede temel toplumsal ve siyasal sorunlar bir sıralamaya konulduğunda Aydınlar sorunu ilk sıralarda yer alır. Tanzimattan bu yana toplumu yukarıdan ve otoriter yöntemlerle değiştirmeyi amaçlayan yönetim biçiminin sacayaklarından biri aydınlardır. Aydınların varsayımına göre, eğer toplum belirlenen yönde değişmeye karşı direniyorsa, onu otoriter yöntemlerle değiştirmek isteyen maddî, politik ve bürokratik güçlere destek verilmelidir. Türkiyede aydınlar iki ana akımda toplanır: Türk Sağı ve Türk Solu... İki akım da temel yaklaşımlarında benzerlik gösterirler. Şu halde Sağ ve Sol söz konusu edildiğinde bu önemli olgu göz önüne alınmalıdır. Ali Bulaç, bu kitabında, aydınların tarihsel ve toplumsal kökenlerini, özgürlük ve sivilleşmeye ilişkin görüşlerini, İslama bakışlarını ele aldı. Türk Solunun tarihsel gelişimi, seçkinci kimliği ve bugün geldiği nokta ile Sosyalist blokta yaşanan Açıklık ve Yeniden Yapılanma Politikalarının Türk Solu üzerindeki etkileri, İslam ve Sosyalizm ilişkisi ile İslam Sosyalizminin bizde ve Ortadoğudaki öyküsünü inceledi. Ayrıca Türk Sağını besleyen düşünceler, dünyadaki İslâmî düşünce akımlarının Sağa bakışları ile Türkiyede müslüman kesimlerin niçin kendilerini Sağcılığa daha yakın gördükleri gibi hususlar bu kitapta incelenen konular arasında yer aldı.