Çeşme Deniz Muharebesi Faciası ve Akdeniz'de ilk Rus Donanması. Türklere Karşı Ruslar Tarafından Yapılan Deniz ve Kara Seferlerinin Doğru bir Hikayesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
42
Gösterim
Adı:
Çeşme Deniz Muharebesi Faciası ve Akdeniz'de ilk Rus Donanması. Türklere Karşı Ruslar Tarafından Yapılan Deniz ve Kara Seferlerinin Doğru bir Hikayesi
Baskı tarihi:
1973
Sayfa sayısı:
107
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Rıza Seyfi
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube
Çeşme Deniz Muharebesi, 5-7 Temmuz 1770 tarihleri arasında Rus donanması ve Osmanlı Donanması arasında Çeşme Körfezi açıklarında yapılmıştır. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir parçası olan bu çatışmanın sonucunda Osmanlı Donanması Ruslar tarafından tamamen yok edilmiştir.
Yusuf İslam
Yusuf İslam Çeşme Deniz Muharebesi Faciası ve Akdeniz'de ilk Rus Donanması. Türklere Karşı Ruslar Tarafından Yapılan Deniz ve Kara Seferlerinin Doğru bir Hikayesi'ni inceledi.
107 syf.
·2 günde·7/10
Yazar, Rauf Orbay İngiltere'de iken tesadüfen bulduğu bir kitaptan kendisine bahsedince İngiltereye giderek kitabı temin ile tercümesine giriştiğini söylüyor. Çeşme vakasının 2 yıl sonrasında savaşa katılan bir İngiliz zabitinin çalışmasını çevirmiş. Kitapta çok önemli bilgiler var. Ancak mütercim tercüme esnasında sık sık yazara karşı geliyor ve kitabın ilk sayfasında söylediği yabancı kaynakları toplayıp çevirip karşılaştırma imkanını bu konuyu daha sonra çalışacak tarihçilere bıraktığından bahsettiği kısmı yalanlıyor. Yer yer dipnotlarla, yer yer ise metin arasında İngiliz zabitin yanlışlarını söylüyor. Bu haliyle akademik üsluptan uzak olmasına rağmen 40'lı yılların Türkiyesi için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kitapta denizcilik terimlerinin yer yer açıklanmış olması ve yer yer de açıklanmamış olması okuma keyfini düşüren bir diğer unsur. Bu haliyle konunun yeniden ele alınıp ciddi bir çalışma ile tekrar hazırlanması kanaati hasıl oldu ancak anlattığı tarih itibarıyla önemli ve okunması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.
Bu kitabımın bir hususiyeti de hadiseler hakkında yabancı milletler tarihlerinin telakkilerini ve beyanatını toplamış olmasıdır. Söylemeğe hacet yoktur ki: Bu gibi kitaplar nihayet bir devir, bir hadise hakkinda etüd mahiyetindedir. İlgili olduğu devrin tam bir tarihi olamaz. Eğer hadiseler hakkında Türkiyede bulamayacağımız kitapların verdiği bilgileri Türk okuyucularına sunmağa muvaffak olursam bana düşen vazifeyi yapmış olurum. Tam tarihini yazacak olanlar Türk kaynaklarını da kendi kütüphanelerimizden kolayca elde ederek tarihi çerçeveyi her bakıma ve her görüşe göre tamamlayabilirler.
Biz yüzbaşı ile böyle münakaşa ederken yüzümüzü çevirerek daima bu talihsiz Türk centilmenine bakmakta idim. O bu münakaşanın kendi üzerine olduğunu anlıyordu. O sağ kolu ile sol bacağından kurşun ile yaralanmıştı ve düşmanlarının elinde esirdi, ancak böyle bir vaziyette bile öyle asilane, yiğitçe bir tavır ve çehre gösteriyor, bütün etrafındakilerden o kadar yüksek görünüyordu ki; onun mümtaz bir şahsiyet olduğuna kanaat ettim.
1869 senesi yazında içlerine kara askeri de yükletilmiş olan 12 kapak, 12 firkateyn ve büyük miktarda nakliye gemilerinden mürekkep büyük bir Rus donanması Baltık denizinde Kronştad harp limanından Akdenize gitmek üzere yola çıktı, Kont Alexis Orlof
bu kuvvetin başkomutanı idi. Donanmaya da Kont Orlof'un emrine tabi bulunmak üzere Rus Amirali Spridof kumanda ediyordu. Lakin deniz harekatinin hakiki liderleri İngiliz Amirali Elphingston, İngiliz kaptanı Komdor Greg, ve daha birgok İngiliz zabitleri idiki: Donanmanın her gemisine dağılmış bulunuyordu.
Türklerin bütün donanmalarından ancak 64 toplu bir gemi ile bir iki kadirga kalıp onlar da Ruslar tarafından alınarak limandan çıkarılmıştı. Ortada bunlardan başka birşey, yoktu. Bizim zaferimiz o kadar mükemmel, onları felaketi o kadar tamdı!
Rusyanın gizli memurları Morada ve başka Rum, Yunanlı halkı merkezierinde pek çok çalışıyorlardı. İmparatoriçe Rumlardan kendisine karşı duydukları saygı ve sadakate, Türklere isyan için ayaklanmağa hazır bulunduklarına dair birçok haberler almakta idi.
"Bu onsekizinci asrın Türkleri, Büyük Sultan Süleyman zamanındaki büyük babalarının yüksek mertebelerinden ne aci derecede düşmüşler; ne feci surette dejenere olmuşlardı. Kanuni Süleyman devrinde Türk amiralleri Akdeniz adalarını, bütün Akdeniz sularını, Hint Okyanusu denizlerini mesaha ederek haritalarını yapmışlar, cografyası
ve navigasion’u ile ilgili her madde üzerine hem fenni hem de ilmi birçok kitaplar yazmışlardı..."
Orlof buradan ayrılır ayrılmaz Mora paşası hemen memleketin her tarafında umumi bir af ilan etti. Ruslarla beraber kaçmış olan Moralıların ailelerine bile büyük bir merhamet ve adaletle muamele edildi. Türkiye hükümeti halka emniyet ve refahı tekrar vermek ve kanlı harbin bütün izlerini silmek için en büyük insaniyeti gösterdi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Çeşme Deniz Muharebesi Faciası ve Akdeniz'de ilk Rus Donanması. Türklere Karşı Ruslar Tarafından Yapılan Deniz ve Kara Seferlerinin Doğru bir Hikayesi
Baskı tarihi:
1973
Sayfa sayısı:
107
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Rıza Seyfi
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube
Çeşme Deniz Muharebesi, 5-7 Temmuz 1770 tarihleri arasında Rus donanması ve Osmanlı Donanması arasında Çeşme Körfezi açıklarında yapılmıştır. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir parçası olan bu çatışmanın sonucunda Osmanlı Donanması Ruslar tarafından tamamen yok edilmiştir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Yusuf İslam

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0