Dəhnamə Gönderileri

Dəhnamə kitaplarını, Dəhnamə sözleri ve alıntılarını, Dəhnamə yazarlarını, Dəhnamə yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Reklam
Gər aşiq olursa, eşqə sadiq, Məşu'qi qılur özinə aşiq .
Ey bəxt, dedim ki olmagil şad , Ğəmdən məni qılmadın sən azad.
Səbr eyləməsəydi piri-Kən'an , Yusif yüzüni görərdi xandan?
Reklam