Hak Din İslam

8,5/10  (2 Oy) · 
7 okunma  · 
1 beğeni  · 
615 gösterim
Ömür; beşik ile teneşir orasında bir zaman tüneli… Üzerinde metrajı yazmayan bir makara gibi, ne zaman kopacağı meçhul.. Hayat ise; kundak ile kefen arasında med-cezir ve sürprizlerle dolu kısa bir yolculuk.

Bu cihan, her köşesi ayrı bir İlâhî kudret tecellîsinin mâkesi olan, üzerinde tefekkür edildiğinde insana Cenâb-ı Hakk’ın azametini hatırlatan bir İmtihan dershânesi…

Burada her şey fânî, Cenâb-ı Hak dışında her şey yok olmaya mahkûm. Bu sebeple, hayat şartlan ne olursa olsun bütün insanlık, ölüm karşısında müşterek bir ürperti içinde. Hayat yollarının döne dolaşa ölüm ufuklarında kayboluşu, gönülleri derinden derine sızlatmakta. Zihinlerde âdeta zehirli bir yılan gibi çöreklenen ve kımıldadıkça insanı tedirgin kılan “ölüm” ve “sonrası”na dâir meçhuller, öteden beri insanoğlunun zihnini ve kalbini en çok meşgul eden meselelerden biri…

Peygamberlerin tebliğ ettiği ilâhî hakîkatlere sırt çevirerek ölümden kaçan ve hayatı bu dünyadan ibaret zannedenler dahî, ölümün, âhireti hatırlatan o sessiz feryatlarını gönüllerinde içten içe duymaktalar. Fakat ölüm ve âhiret muammâsının beşerî telâkkilerle çözülmesine imkân yoktur. Onun hakikatini kavrayabilmek, ancak vahyin, yani peygamberlerin irşâdına râm olmakla mümkündür. Selîm bir aklın îcâbı da, kuru bir ölüm korkusu çekmek yerine, İslâmî hakîkatlerin feyizli ve rûhânî ışığında huzurlu bir kulluk hayatı yaşayıp ölüm ve ötesini güzelleştirebilmektir.
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  239
 • ISBN:
  9789944834544
 • Yayınevi:
  Erkam Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 11 Alıntı

Kübra A. 
05 Tem 2015 · Beğendi · Puan vermedi

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır. ''Bir kuşu (gıda ihtiyacı sebebiyle) keserken bile olsa kim merhamet ederse, Allah da ona Kıyamet Günü merhamet eder.''

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 26 - Taberani, Kebir, VIII, 234 / 7915 ; Beyhaki, Şuab, VII, 482)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 26 - Taberani, Kebir, VIII, 234 / 7915 ; Beyhaki, Şuab, VII, 482)
Kübra A. 
05 Tem 2015 · Beğendi · Puan vermedi

İnsan kalbinin derinliklerinde hak duygusu, şiddetli bir inanç ihtiyacı ile Allah'ı kalpte tanıma (mârifetullah) ve O'na kavuşabilme arzusu mevcuttur.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 17)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 17)
Kübra A. 
05 Tem 2015 · Beğendi · Puan vermedi

İstanbul fethedildiğinde civardaki hükümdarlardan tebrik için heyetler gelmektedir. Bunlar arasında Kudüs Rum Patriği Atnasyos da vardır. Fatih'in huzuruna çıkan patrik, Peygamber Efendimiz'in parmak basarak imzaladığı emannameyi ve Hazret-i Ömer zamanından kalma kûfî hatla yazılı belgeleri gösterir. Kudüs'teki ibadet mekanlarının eskiden olduğu gibi kalmasını rica eder. Efendimiz'in verdiği hakları aynen tasdik eden Fatih, bir ferman yazar ve ''Her kim hatt-ı humayun'u feshederse Allah'ın lanetine uğrasın!'' kaydını düşer. Bu ferman şu anda Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kilise Defteri, no:8'de bulunmaktadır.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 23)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 23)
Kübra A. 
28 Haz 2015 · Beğendi · Puan vermedi

Mü'minlerin her fırsatta İslam'ı insanlara tebliğ ve talim etmesi zaruridir. İslam'ı öğrendikten sonra onu kabul edip etmemek, herkesin kendi iradesine bırakılmıştır. Cenâb-ı Hak kullarının bu hususta hür olduğunu ve herhangi bir zorlamaya tâbî tutulamayacaklarını beyan buyurmuştur. Zira bu cihan, bütün ihtişamıyla bir ilâhi imtihan dershanesidir.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 11)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 11)
Kübra A. 
05 Tem 2015 · Beğendi · Puan vermedi

''İslâm'' kelimesi selâmet, kurtuluş, barış, huzur, emniyet, teslim olup rahata ermek gibi manalara gelir. Bu da İslâm dininin her yönüyle bütün âleme tam bir selâmet, kurtuluş ve huzur bahşettiğini gösterir. Yani İslâm sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve hatta cansız varlıklara bile rahat ve huzur bahşeder. Nitekim Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in 23 senelik nübüvvet hayatı terörün her çeşidi ile mücâdele ederek geçmiş ve nihayetinde bu âleme ebedi bir huzur ve emniyet kaynağı olan bir hak din lütfetmiştir.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 18)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 18)
Kübra A. 
05 Tem 2015 · Beğendi · Puan vermedi

İslam, insanı her türlü zulüm, haksızlık ve şekavetten selamete çıkarır. İslam alimleri, dinin gayesinin ''zarurat-ı diniyye'' denilen şu beş temel esası yerleştirmek ve muhafaza etmek olduğunu ifade ederler:
a)Dinin muhafazası
b)Canın muhafazası
c)Aklın muhafazası
d)Namus ve haysiyetin, dolayısıyla neslin muhafazası
e)Malın muhafazası
Bu beş esas muhafaza edildiğinde insan tam bir huzur ve emniyete kavuşur.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 18)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 18)
Kübra A. 
05 Tem 2015 · Beğendi · Puan vermedi

İslâm, Müslümanlara hesap gününü düşünerek yaşamayı ve kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi öğretir. Rasulullah (s.a.v) kâmil bir mü'mini şu veciz ifadelerle tarif etmiştir:
''Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir...''
Hakikaten bir Müslüman, İslâmî eğitimi ve ibadetleri boyunca devamlı ''zararsızlık'' talimi görür. Sonunda o hale gelir ki hiç kimse ondan bir zarar geleceğini düşünmez. Böyle bir mü'min etrafına daima huzur ve güven telkin eder.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 21 - (Buhârî, Îmân, 4-5))Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 21 - (Buhârî, Îmân, 4-5))
Kübra A. 
28 Haz 2015 · Beğendi · Puan vermedi

Cenâb-ı Hak, insanı, kendi kudret ve azametine delil olarak en güzel şekilde halketmiştir. Ona akıl, kalp, iz'an, idrak ve vicdan lütfetmekle birlikte, ebedî saadete nasıl istikâmetleneceği husûsunda bir de peygamberler ve kitaplarla yardımda bulunmuştur. Bunun yanında, dünyaya geliş ve ondan kabir âlemine gidişin sebebini, kimin mülkünde yaşadığını, bu cihânın -kimin daha güzel hareket edeceğini sınamak için- ilâhî imtihanlarla dolu bir dershane olduğunu ve son nefesle başlayan, ya saâdet ya da hüsrân olarak devam eden sonsuzluk yolcuğunu beyân etmiştir. İşte bu şekilde Cenâb-ı Hakk'ın, kulunun saâdeti için bildirdiği emir ve nehiylerin mecmuuna ''din'' adı verilir.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 8)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 8)
Kübra A. 
28 Haz 2015 · Beğendi · Puan vermedi

İnsanlık fıtratında bulunan inanma meyli sebebiyle tarih boyunca hiçbir zaman dinden müstağni kalamamıştır. Vahiyden ve peygamberlerin irşâdından uzaklaştıkça hakikati kaybetmiş, ancak bu sefer de bâtıl inançlara yönelmiştir. Nitekim ilmî araştırmalar, her kabile ve toplumda muhakkak -doğru veya yanlış- bir Allah inancının ve hak din bakıyyelerinin bulunduğunu ortaya koymuştur.

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 9)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 9)
rukiye 
13 Ağu 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İnsanların giderek birbirinden uzaklaştığı, menfaatperestligin öne çıktığı ve ferdiyetçiliğin hakim oldugu günümüzde, medeniyetin bir hastalığı da yalnızlık hissidir. İnsanı psikolojik rahatsızlıklara sürükleyen bu hastalığın en güzel ilacı namazdır. Namaz, ister ferdi olarak , isterse faziletini artırmak için cemaatle kılınsın, insanın yalnızlık hissini günde en az beş defa giderir. Çünkü namaz, insanı Allah'ın huzuruna çıkardığı için, tek başına kılsa bile, ona yalnız olmadığını hatırlatır. Cemaatle kılındığında ise insanı hem Allah'ın huzuruna götürür hem de diğer mü'min kardeşleriyle bir araya getirir.
Sosyoloji alanında mütehassıs olan Prof.Dr.Ümit Meriç şöyle demiştir: " Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun da sosyolojiye ihtiyacı yoktur."

Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 158)Hak Din İslam, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 158)
2 /