Hakikati Arayanlara Kılavuz

·
Okunma
·
Beğeni
·
129
Gösterim
Adı:
Hakikati Arayanlara Kılavuz
Baskı tarihi:
9 Mayıs 2019
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056920264
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Takdim
Muhâsibî ilk dönem mutasavvıflarından olup tasavvuf, nefis terbiyesi, zühd, seyr-i sülûkun adabı gibi konularda birçok eser yazdı.
Muhâsibî elinizdeki esere en değerli nasihatleri, en hoş irşadları, eksiksiz öğütleri, en açık uyarıları, en samimi söz, açıklama ve yönlendirmeleri koydu. Tüm bunları, hemen anlaşılan ve pratik okunan, ilim ve mana hazineleriyle dolu cümleler halinde ifade etti. Abdulfettah Ebû Gudde de eserden daha fazla istifade edilebilmesi için konuyla ilgili açıklamalar içeren notlar ekledi.
En değerli nasihatlerden oluşan bu kitaptan tam olarak istifade edebilmek için üzerinde durarak ve tefekkür ederek okuyunuz.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ebû Dâvûd'un (ö. 275) hapşıran birisine sünnete uygun olarak mukabelede bulunmak üzere yaptıklarını anlatan şu kıssa da bizim kendi zamanımıza göre çok garipsediğimiz unsurlar içermektedir:
"Ebû Dâvûd açıkta bulunan bir gemide idi. O sırada sahilde birisinin hapşırdıktan sonra "el-Hamdu lillah" dediğini duydu. Bunun üzerine bir dirhem vererek bir kayık kiralayarak sahile geldi ve adama gidip: "Allah Teâlâ sana rahmetiyle muâmele buyursun!" diye mukabelede bulundu. Ona niçin böyle davrandığı sorulunca: "Kim bilir belki o duası makbul birisidir" diye cevap verdi. Yolcular gemiye binip dinlenmeye çekilince birisinin: "Hey gemidekiler! Ebû Dâvûd cenneti bir dirheme Allah'tan satın aldı" dediğini duydular."
(eş-Şenvânî, Şerhu Muhtasari İbn Ebî Cemre, s. 290.)

Hayatta iken yeryüzünün güzelliğiydi onlar
Öldükten sonra da kitapların güzelliği oldular.
Hz. Ömer radıyallâhü anh şöyle demiştir:
"Şu üç şey olmasaydı dünyada kalmaya hiç istemezdim:
1. Allah yolunda savaşmak veya bu amaçla bir ordu teçhiz etmek.
2. Allah Teâlâ'nın bol bol verdiği sevab kazanmak için geceyi ibadetle geçirmek.
3. Hurmanın iyisinin seçilmesi gibi sözlerin de güzelini seçen topluluklarla aynı mecliste bulunmak.
Ya'lâ b. Ubeyd şöyle demiştir: "Bir defasında tabiûn âlimlerinden salih ve abid bir muhaddis olan Kûfeli Muhammed b. Sûka'yı ziyarete gitmiştik. Bize şöyle dedi: "Müsaadenizle Ata b. Ebî Rabah'tan duyduğum ve faydasını gördüğüm bir sözü size de nakletmek istiyorum. Umarım size de yararı dokunur diyerek Atâ b. Ebî Rabah'ın şöyle dediğini nakletti: "Sizden önce yaşayan insanlar, boş ve faydasız sözleri hiç sevmezlerdi. Onlara göre Allah'ın Kitabı, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve geçimi sağlamak için söylenmesi zorunlu olan sözleri söylemek dışındaki her konuşma, boş ve gereksiz sözler cümlesindendi. Siz şu ayetleri hiç bilmiyor musunuz: "Oysa üzerinizde koruyup kaydeden melekler var; her şeyi yazan değerli yazıcı melekler!" (82, İntifar 10-11), "Onun sağında ve solunda oturan iki görevli melek, her şeyi kaydetmektedir. Ağzından bir tek söz çıkmaz ki, yanında kendisini gözetleyen bir tanık hazır bulunmasın." (50 Kaf 17-18) Kişi, doldurduğu defteri açıldığında, orada yazılı olanların çoğunun dünyasına ve dinine yararı olmayan hususlar olduğunu görünce hiç utanmaz mı?!"
İsmail b. Ümeyye, Atâ b. Ebî Rabah hakkında şöyle demiştir: "O sessiz kalıp susmayı tercih eden biri idi. Konuştuğunda ise bizler onun ilâhî bir teyide mazhar olduğunu düşünürdük." (Ebû Nuaym, Hilyetü'l-evliyâ, III, 314; Zehebî, Siyeru a'lâmi'n-nübelâ, V, 83, 86.)
Bakıyorum da insanların çoğu, zamanı çok garip işler yaparak heba ediyor. Geceler uzadığı zaman faydasız konuşmalarla ve hiçbir yararı olmayan kitaplar okuyarak vakitlerini zayi ederlerken günler uzadığında ise uyuyarak vakit geçiriyorlar. Günün ilerleyen vakitlerinde ya Dicle nehrinin kenarında ya da çarşı-pazarda boş boş dolaşıyorlar. Bu halleriyle onlar nereye gittiği belli olmayan ve hiç haberleri olmadan kendilerini alıp götüren bir gemide konuşmaya dalan insanlara benzemekteler.

Tasası dünya olan insan! Sanma ki öylece duruyorsun
Zaman seni alıp götürüyor, yazık yazık ki bilmiyorsun
Biz dünyada gemiye binmiş yolcular gibiyiz
Hareketsiz sanıyoruz hâlbuki zamanla gidiciyiz.

Buna karşılık nadir de olsa varoluşun anlamını kavrayan insanlar da vardır. Bu insanlar yolculuk için gerekli hazırlıkları yapıp azıklarını yanlarına almışlardır. Allah aşkına ömrünün her aşamasına dikkat et, vakit geçip gitmeden önce acele et!
Hz. Ömer radıyallâhü anh şöyle demiştir: "Her gün, falan ve falan kişi öldü, diye sesleniyorlar. Ömer öldü! diye nida edecekleri gün de kesinlikle gelecektir."
Hz. Ali Efendimiz radıyallâhü anh şöyle demiştir: "Sen dönüp kaçsan da ölüm koşarak sana geliyor. Çok yakında buluşma gerçekleşecek!" (Nehcü'l-belâğa, VI, 87.)
Hasan-ı Basrî rahimehullah şöyle demiştir: "Ey âdemoğlu! Sen zamansın. Her bir gün gittiğinde senin de bir parçan gider." (Zehebî, Târihu'l-İslâm, IV, 104; Ahmed b. Hanbel, Kitâbü'z-zühd, s. 278.)
Hasan-ı Basrî'nin bu sözünden esinlenerek şair şöyle demiştir:
Ömrünün sırtına binmiş gider insan
Bir seferdedir, geçen günlerle yıpranan
Her gün ve her gece uyuyup uyandıkça
Dünyadan uzaklaşıp, kabre yaklaşan.

Şu beyit de bir hakikati ifade eder:
İnsan sevinir geçip giden gecelere,
Giden kendisidir hâlbuki geceler geçtikçe.

Ömrün ne kadar kısa olduğunu anlatan en hoş şiirlerden biri de şudur:
Çocuk doğduğunda kulağına okurlar ezanı
Öldüğünde kılınır sadece cenaze namazı
Bu da gösterir öylesine kısadır ömür
Sanki hayat, ezanla namaz arası.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hakikati Arayanlara Kılavuz
Baskı tarihi:
9 Mayıs 2019
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056920264
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Takdim
Muhâsibî ilk dönem mutasavvıflarından olup tasavvuf, nefis terbiyesi, zühd, seyr-i sülûkun adabı gibi konularda birçok eser yazdı.
Muhâsibî elinizdeki esere en değerli nasihatleri, en hoş irşadları, eksiksiz öğütleri, en açık uyarıları, en samimi söz, açıklama ve yönlendirmeleri koydu. Tüm bunları, hemen anlaşılan ve pratik okunan, ilim ve mana hazineleriyle dolu cümleler halinde ifade etti. Abdulfettah Ebû Gudde de eserden daha fazla istifade edilebilmesi için konuyla ilgili açıklamalar içeren notlar ekledi.
En değerli nasihatlerden oluşan bu kitaptan tam olarak istifade edebilmek için üzerinde durarak ve tefekkür ederek okuyunuz.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Merve Çınar
  • Zehra Ataş
  • Yar
  • Nisanur

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0