Adı:
İnsan-ı Kamil
Baskı tarihi:
Haziran 2015
Sayfa sayısı:
494
Format:
Ciltli
ISBN:
9789753553254
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
"Ben bu kitabımı mütalaa edenden şunu iltimas ve rica ederim ki,benim bu kitabımda derc ettiğim ne kadar mebahis var ise, o mebahs Kur'an-ı Kerim ve ahadis-i şerife ile müeyyyeddir.Şayet kitabımı okuyanın anlayışına nazaran Kur'an'a veyahud ahadise muhalif bir şey zuhur ederse,okuyan bilsin ki ,anladığı ma'na kendi anlaması cihetindedir;yoksa benim izah için kasd ettiğim muradım noktasından değildir.Bu gibi husüsatta okuyan zatın hakikatin fehmine kendisi için fütuhat hasıl oluncaya kadar,yahud kitabullahdan veya hadis-imüeyyedden delilini buluncaya kadar,o ma'na ile amel etmeyerek,teslimiyeti de elden bırakmamalıdır."
Bu kitap ne incelemeye sığar ne de anlatmaya mecal bırakır,
Allah'ı tanımak isteyen,
Kendini tanımak isteyen,
Alemi bilmek isteyen,
Yaratılışı bilmek isteyen iç bu şarabı...
Refref (kuş kanadının hışıltısı), vücûda müteallik mekânet ve fehâmet-i ilâhiyyeden ibârettir. O mekânet de, ulûhiyetin bi-nefsihî iktizâ ettiği umûr-ı zâtiyyedir.
"Habîbim, senin benliğin benim hüviyyetimdir. "Ente-Sen" "Hu-O"nun aynıdır. "Hu-O" dediğimizde, "Ene-ben"den başka bir şey değildir. Habîbim, senin basîtin benim terkîbim; senin çokluğun, benim birliğim; belki senin terkîbin, benim basîtliğim; senin cehâletin, benim dirâyetimdir. Seninle murâd benim. Ben senin içinim; kendim için değil! Benimle murâd sensin. Sen benim içinsin, kendin için değil! Habîbim, vücûd dâiresinin üstünde döndüğü nokta sensin! Şu halde o dâirede ibâdet eden de sensin, ibâdet edilen de sensin! Nûr sensin, zuhûr sensin, güzellik sensin, zînet sensin; sen insan için göz, göz için insan gibisin!"
Hamd makâmı, makâmatın â'lâsıdır. Bunun için peygamberimizin livâsı, livâü'l-hamd oldu. Çünkü Peygamber, mekânet-i ilâhiyyenin istihkâkına göre zât-ı eceli ve â'lâya hamd ve senâ ederek, merâtib-i hakkıyye ve merâtib-i halkiyyede zâhir oldu. Onun bu iki şekildeki zuhûru, vücûdun muktezeyât-ı hakîkiyyesidir.
"Ey sabâ rüzgârı!
Göz yaşı ile kalb ateşi arasında yanan âşıkın haberini, diyâr-ı ma'neviyye ricaline eriştir; ...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İnsan-ı Kamil
Baskı tarihi:
Haziran 2015
Sayfa sayısı:
494
Format:
Ciltli
ISBN:
9789753553254
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
"Ben bu kitabımı mütalaa edenden şunu iltimas ve rica ederim ki,benim bu kitabımda derc ettiğim ne kadar mebahis var ise, o mebahs Kur'an-ı Kerim ve ahadis-i şerife ile müeyyyeddir.Şayet kitabımı okuyanın anlayışına nazaran Kur'an'a veyahud ahadise muhalif bir şey zuhur ederse,okuyan bilsin ki ,anladığı ma'na kendi anlaması cihetindedir;yoksa benim izah için kasd ettiğim muradım noktasından değildir.Bu gibi husüsatta okuyan zatın hakikatin fehmine kendisi için fütuhat hasıl oluncaya kadar,yahud kitabullahdan veya hadis-imüeyyedden delilini buluncaya kadar,o ma'na ile amel etmeyerek,teslimiyeti de elden bırakmamalıdır."

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • FREE solve
  • Kadriye Karabulut
  • Erol
  • Edeb-î Kelâm

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (3)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0