neslihan profil resmi
neslihan kapak resmi
// Sır Koleksiyoncusu //
Ayağımda kâinât tozu... Gözümde hayâller.
Kelâm, Felsefe, Mantık, Dinler Tarihi, Mitoloji, Sanat, Resim, Edebiyat, Şiir, Tasavvuf Tarihi.
512 okur puanı
05 Eyl 20:09 tarihinde katıldı.
// Sır Koleksiyoncusu //
Ayağımda kâinât tozu... Gözümde hayâller.
Kelâm, Felsefe, Mantık, Dinler Tarihi, Mitoloji, Sanat, Resim, Edebiyat, Şiir, Tasavvuf Tarihi.
512 okur puanı
05 Eyl 20:09 tarihinde katıldı.
// Sır Koleksiyoncusu //
Ayağımda kâinât tozu... Gözümde hayâller.
Kelâm, Felsefe, Mantık, Dinler Tarihi, Mitoloji, Sanat, Resim, Edebiyat, Şiir, Tasavvuf Tarihi.
512 okur puanı
05 Eyl 20:09 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 20 kitap

 • Süryaniler Ve Din
 • Zaman Makinesi
 • Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî
 • KİTÂBÜ’N-NETÎCE
 • Siyasetname
 • İslam'ın Mirası
 • Gece Diyarından Hayaller Şebistan-ı Hayal
 • Metalib ve Mezahib
 • Bir Zihin Yaratmak
 • Dinler Tarihi Sözlüğü
 • Ezoterizme Giriş
 • Dinler Tarihi Yazıları
 • Mezhepler Arasındaki Farklar
 • Kudüs Tapınağı
 • Dinde Deformistler 1
 • Tarih-i Taberi (4 Cilt Takım)
 • Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni
 • İfadelerin Gramatik Ayırımı
 • Tenzil
 • Milel ve Nihal

Okuduğu kitaplar 331 kitap

 • Geçmişten Günümüze Putlar
 • Dünya'da ve Türkiye'de Dinler- Irklar-Diller
 • Metinler (Mecmuatül Mutün)
 • Kaf ve Rengi
 • Defter
 • Ferahu'r Ruh
 • Sevdalı Şiirler 1
 • Deccal; İslama ve Diğer Dinlere Göre
 • Kevakib-i Seb’a Risalesi
 • Dönüşüm

Okuyacağı kitaplar 94 kitap

 • Batı'nın İnanç Temelleri
 • Kelimeler Arasındaki Farklar
 • Kusursuz Cinayet Yoktur
 • Varidat
 •  İslam ve Antropoloji
 • Sistematik Kelâm
 • Gazel Felsefesi
 • Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi
 • Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık
 • Küreselleştikçe Batılılaşan Dünya

Kütüphanesindekiler 601 kitap

 • Süryaniler Ve Din
 • Esrar-ı Cinayat
 • Divan Arasında-Lütfi Divanı'nın Tahlili
 • Geçmişten Günümüze Putlar
 • Siyer Atlası
 • Hz. Muhammed'in Faziletleri Fezail-i Muhammediye
 • Sanatta Ruhsallık Üzerine
 • Dünya'da ve Türkiye'de Dinler- Irklar-Diller
 • Hanımlara Rehber Bilgiler ve Büyük İslam Hanımları
 • Hüccetullahi'l- Baliğa 2 Cilt

Beğendiği kitaplar 7 kitap

 • Sırların Çözümü ve Hazinelerin Anahtarı
 • Erdemli Yol
 • Tasavvuf Sözlüğü
 • Mantık, Felsefe ve Kelâm Terimleri Sözlüğü
 • Deccal Komplosu
 • Rubailer
 • İnsan-ı Kamil

Beğendiği yazarlar 13 kitap

 • Muhyiddin İbn Arabi
 • Johann Wolfgang Von Goethe
 • Ömer Nasuhi Bilmen
 • A. Cüneyd Köksal
 • Harun Çetin
 • Mehmet Kanar
 • Süleyman Uludağ
 • Ragıb El-İsfahani
 • İmam Gazali
 • Fahreddin er-Râzî