İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
158
Gösterim
Adı:
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
552
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758740109
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Klasik Yayınlar
Bilim, felsefe ve medeniyet tarihinde ortaçağ Batı için "karanlık" sayıldığı halde İslâm açısından tam tersi bir durum söz konusudur. Zira İslâm bu çağda doğmuş; İslâm toplumu da tarihinin en bereketli ürünlerini ve en büyük başarılarını bu çağda ortaya koyarak insanlığa bir medeniyet armağan etmiştir. Elinizdeki kitap bu iddianın bir kanıtı sayılabilir.

Bu çalışma, İslâm felsefesinin klasik döneminde (IX.-XIII. yüzyıllar) ortaya çıkan ve farklı felsefe akımlarını temsil eden 13 filozofun eserlerinden seçilen metinlerden oluşuyor. Büyük kısmı Türkçeye ilk defa kazandırılan bu felsefi metinler, felsefe öğrencileri yanında, bu alana ilgi duyan aydın ve ilim adamları için de bir el kitabı olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
552 syf.
·10/10
Felsefe Metinleri, filozofların risalelerinden ya da kitap bölümlerinden oluşan bir kaynak kitabı. Kitapta, ilgili düşünürün görüşleri belli başlıklar altında sıralanmış olduğu için aranılan bölüme çabuk ulaşma ve ilgili bölümleri toplu şekilde okuma imkanı verilmiş olması kitabın olumlu yönlerinden... Felsefe metinlerine yer verilen müslüman filozoflar ise şunlar:
1. Kindî
2. Ebû Bekir er-Râzî
3. Fârâbî
4. Âmîrî
5. İhvân-ı Safâ
6. Ebû Süleyman es- Sicistânî
7. İbn Miskeveyh
8. İbn Sînâ
9. Gazzâlî
10. İbn Bâcce
11. İbn Tufeyl
12. İbn Rüşd
13. Sühreverdî
Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin,
gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız.

ARİSTOLES
...felsefeye karşı olanların mantığına göre kendilerinin de felsefe yapmaları gerekir. Şöyle ki: Onlar felsefe yapmanın ya gerekli ya da gereksiz olduğunu söyleyeceklerdir. Eğer gereklidir derlerse bunu yerine getirmeleri icap eder. Gereksiz olduğunu söylerlerse, bunun sebebini ortaya koyup ispat etmeleri gerekir. Oysa sebep gösterme ve ispat etme, varlığın hakikatini bilmenin(felsefenin) alanına girer. Bu durumda kendi mantıklarına göre onların da felsefe yapmaları bir zorunluluktur.
Felsefeye karşı olanlar felsefenin neden gereksiz olduğunun sebebini ortaya koyup ispat etmeliler. Oysa sebep gösterme ve ispat felsefenin konusudur. Yani felsefeye karşı olan biri bile felsefe yapmak zorundadır.
Mahmut Kaya
Sayfa 10 - Kindi Din ile Felsefe arasında ki ilişki
Bunların hayvani nefislerinde yer alan haset kiri ve düşünce ufuklarını kaplayan karanlık, gerçeğin nurunu görmelerini engellemiştir. Saldırgan ve zâlim düşman durumunda olan bunlar, haksız yere işgal ettikleri kürsüleri korumak için, elde edemedikleri ve çok uzağında bulundukları insanî faziletlere sahip olanları aşağılarlar. Amaçları riyâset ve din tacirliğidir. Oysa kendileri dinden yoksundur. Çünkü bir şeyin ticaretini yapan onu satar, sattığı ise artık kendisinin değildir. Kim din tacirliği yaparsa onun dini yoktur. Gerçekte varlığın hakikatinin bilgisini(felsefe) edilenlere karşı çıkan ve onu küfür sayanın dinle bir ilişkisi kalmaması gerekir...
Kindi- İlk Felsefe Üzerine

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
552
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758740109
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Klasik Yayınlar
Bilim, felsefe ve medeniyet tarihinde ortaçağ Batı için "karanlık" sayıldığı halde İslâm açısından tam tersi bir durum söz konusudur. Zira İslâm bu çağda doğmuş; İslâm toplumu da tarihinin en bereketli ürünlerini ve en büyük başarılarını bu çağda ortaya koyarak insanlığa bir medeniyet armağan etmiştir. Elinizdeki kitap bu iddianın bir kanıtı sayılabilir.

Bu çalışma, İslâm felsefesinin klasik döneminde (IX.-XIII. yüzyıllar) ortaya çıkan ve farklı felsefe akımlarını temsil eden 13 filozofun eserlerinden seçilen metinlerden oluşuyor. Büyük kısmı Türkçeye ilk defa kazandırılan bu felsefi metinler, felsefe öğrencileri yanında, bu alana ilgi duyan aydın ve ilim adamları için de bir el kitabı olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Kitabı okuyanlar 11 okur

  • Muhammed
  • d.blue
  • Fevziye Ala
  • Zülal Keskin
  • CEYLAN
  • Ercan
  • Betül Gültepe
  • Humay Usubbayli
  • Behzat Aktura
  • Yıldız süslü

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%50 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0