İzm'ler Nedir?

10,0/10  (2 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
253 gösterim
1960 devriminden bu yana memleketimizde siyasî ve iktisadî alanlarda ortaya yeni ve çeşitli görüşler çıktı. Atatürk
devrimimizle beraber Türkiye'nin pencereleri en olumlu şekilde Batıya zaten açılmıştı. Bu dönem Türk Ulusunun
olgunluğunu hazırladı. Batı düşüncesiyle kaynaşmamıza yol açtı. Bunun sonucunda Batıda doğan ve gelişen
siyasî ve iktisadî doktrinlerin incelenmesi bir zorunluk halini aldı. En aşağı yüz elli yıldır Batı dünyası, sonları "İZM"
le biten doktrinlerin çatışması içinde kendisine en sağlam yaşama düzenini aramaktaydı. Doktrinler üzerindeki
tartışmalar ve hattâ uygulamalar yıllarca sürdü. Ve bu çatışmalar hâlâ durmuş değildir. Hangi siyasî ve iktisadî
doktrinia bir ulusa daha uygun ve yararlı olduğu bir tartışma konusudur. Çünkü dünya her geçen gün bilim, teknik
ve sanat yönlerinden daha ileriye gitmektedir. Bizlerin de bütün karşıt doktrinleri iyi bilmemiz ve ulusal yapımızı bu
bilgiye göre korumamız görevimizdir. İşte "İZM'LER NEDİR?" kitabımız bu anlayışla hazırlanmıştır.

Her Türk Ferdinin mutlak okuması gereken bir kitap. Necati Zircirkırana ve kalemine teşekkürlerimi sunuyorum. Kitapda durup gurur duymamı sağlayan Atatürk'ten alıntıyı da eklemeden geçmeyeyim. "Milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin şikârıdır. Milli benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, önüne dikilecek her perdeyi derhal devirdiğimiz gün hâkiki kurtuluşa yetişmiş olacağız."

Kitaptan 17 Alıntı

Abdullah SAFİDEMİR 
11 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Türkiye'de cereyan eden olaylara benzer bir şey dünyada vukusulmuş değildir. Tabiri caizse bütün bir millet derisini değiştirmiştir. Bu söz bir Fransız yazarınındır. Evet, Kemalizm, yani Atatürkçülük Türk Milletinin dirilişidir. Türkiye'nin kurtuluş yolu budur.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 77 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 77 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
 10 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

liberalizm
İnsan hür doğar, hür yaşar, eşit haklara sahiptir. Burada bahsedilen hürriyet, başkalarına zarar vermeden ferdin istediğini yapabilmesidir. Fertlerin tabiî haklarını kullanmaları ancak diğer fertlerin aynı hakları kullanmalarına mani olduğu hallerde sınırlanır ve bunu kanun tayin eder. Kanun genel iradenin ifadesidir.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 7 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 7 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
10 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Sosyalistlere sorarsanız, size sosyalizm için şöyle derler:

Sosyalizm, sadece daha iyi bir ekonomi sistemi değildir. Her şeyden önce bir idealdir. Yeryüzünde bir zaman gelip insanların yaşayacağı şekli bize gösteren çok yüksek bir idealdir.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 20 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 20 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
10 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Komünizm
Sosyalizmle karıştırmamak gerekir. Sosyalizm esası, milli menfaatler için gerekli istihsal vasıtalarının hukuki ve demokratik yollardan devletleştirilmesi ve herkesin emeği kadar gelir elde etmesidir. Komünizm, kanun ve nizama dayanmadan, ferdin rızası hilafına her şeyi devletleştiren bir diktatörlüktür.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 29 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 29 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
10 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Kapitalizm, demokratik prensipler üzerine kurulmuştur. Hareket noktası fertlere serbestiyet tanımak, faaliyetlerini kısıtlamamak, onları teşvik etmektir. Bütün istihsal vasıtaları, yani toprak, fabrika, makine, tabiî kaynaklar fertlerin mülkiyetindedir. Amaç, sermaye sahibine kar, işçiye de emeği karşılığı ücret vermektir.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 13 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 13 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
11 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmağe değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeğe layıksın.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 106 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 106 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
11 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Kelime manasıyla "Anarşist, deyince her şeye isyan eden, her çıkaran bir insan aklımıza gelir. Bir bakıma bu tarif doğrudur. Fakat anarşizmi bir ideoloji olarak kabul edersek o zaman şu şekilde tarif etmek mümkündür: "Anarşizm, her türlü otoriteye isyan eden ve insanlarda doğuştan var olan hümanizm ile toplumun idaresinin mümkün olacağını şart koşan hür ideolojidir..

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 38 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 38 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
11 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Uzun yıllar Roma Üniversitede öğretim üyeliği yapmış bulunan Prof. Gaetano Mosca "Siyasi Doktrinler Tarihi" adlı kitabında Faşizmi şöyle tarif eder:
"Faşizme göre insanların hakları devletin onlara verdiklerinden ibarettir. Totaliter doktrinin özeti budur. Pertinin kişileştirdiği devlet, bütün milletin ve onun her bir mensubunun hayatının tümünü yönetir. Onun ne maddi, ne de manevi hiçbir şansı yoktur. Vatandaşların malı da, canı da onundur. Hiçbir muktesep hakka saygı göstermez. Hiçbir düşünce ve söz hürriyetini hoş görmez. Muhalifler hain ya da cani sayılır.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 46 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 46 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
11 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Hürriyeti gaspedilen bir millet ne kadar zengin müreffeh olursa olsun, mütemeddin İnsaniyet nazarında bir uşaktan daha iyi muameleye laik değildir.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 92 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 92 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
Abdullah SAFİDEMİR 
 10 May 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Sosyalizm
Bu sistemde istihsal vasıtaları dediğimiz toprak, fabrika, makinalar, madenler v.b. devletin elindedir. Yani bunların her biri bir şahsın mülkiyetinde değil de devletin emrinde, sosyalistlerin tabiriyle toplumun malıdır. Modern sosyalistlere göre gerçek sosyalizm komünist ülkelerde tatbik edilmekte olandan çok ayrıdır.

İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 19 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)İzm'ler Nedir?, Necati Zincirkıran (Sayfa 19 - Hürriyet Faydalı Kitaplar Serisi)
2 /