Merv seyahatnâmesi (Ahmed Nermî Tercümesi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
96
Gösterim
Adı:
Merv seyahatnâmesi
Alt başlık:
Ahmed Nermî Tercümesi
Baskı tarihi:
Aralık 2015
Sayfa sayısı:
180
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751738042
Kitabın türü:
Çeviri:
Mehmet Mahfuz Söylemez
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
Çok yönlü şahsiyetiyle temayüz eden Kostantin Dimitriyeviç Nosilov (ö. 1923) jeolog, etnolog, coğrafyacı ve gazeteci olmasının yanında kaleme aldığı seyahat yazılarıyla da dikkat çekmektedir. 1882 yılında Kuzey Ural bölgesini gezen Nosilov, burayla ilgili anılarını bir kitap halinde yayınlamıştır. 1886 yılında Anadolu, Filistin ve Mısır’ı dolaşmış, 1908 ile 1911 yılları arasında Hazar denizi üzerinden Kazakistan da dahil olmak üzere Orta Asya coğrafyasını gezmiştir. Nosilov’un Merv ve Türkmenistan’ı da bu dönemde gezdiği tahmin edilmektedir.

Seyahatnâme tarzında kaleme alınan bu metin, saray mütercimlerinden Ahmed Nermî tarafından Sultan II. Abdülhamid için Rusça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Seyahatnâmelere özel ilgisi olan Sultan Abdülhamid’in Merv’e de alâka duyması ve burayla ilgili bir çalışmayı tercüme ettirmesi dikkate değerdir. Nosilov bu eserinde tarihî bir şehir olan Merv’in o günkü sâkinlerini, Türkmenlerin sosyal yaşamlarını, tarım kültürlerini, bölgede yaşayan ve avlanan kuşlar hakkındaki gözlemlerini kaleme almıştır. Ayrıca Rusların bu şehre verdikleri önem, bölgenin çar tarafından bir çiftlik hâline getirilmesi, yetiştirilen tarımsal ürünler, burada kurulan modern pamuk fabrikası, Çar tarafından inşa edilen saray ve müştemilâtı ayrıca Merv harâbelerinin o günkü vaziyetini tasvir etmektedir.

Tercümenin tek yazma nüshası İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilmekte olup 4603/1 numarada kayıtlıdır. Orta Asya seyahatnâmelerine bir yenisini daha ekleyen bu eseri Prof. Dr. Mahfuz Söylemez giriş yazısıyla birlikte yayına hazırlamıştır. Kitabın sonunda nüshanın tıpkıbasımı da yer almaktadır.
180 syf.
·8/10 puan
Merv konusunda şehir tarihi araştırmaları yapacak olanların bakmadan geçemeyecekleri kadar zengin bir içeriğe sahip bu seyahatname geçmiş zamanın perdesinin aralanmasına vesile olacaktır.
180 syf.
·Puan vermedi
Yazar, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ve pek çok önemli devlet adamının mezarlarının da bulunduğu Merv şehrine yaptığı seyahate dair izlenimlerini aktarmaktadır..
Ve hatta gitgide güya mezkûr kumsal arazide trenin tekerlekleri çiğnemekte olan yerlerde eski zaman hükümdârânını ve Asya'nın bu cihetlerini istilaya kalkışan cihangirleri de hayalimle müşahede ediyormuşum misüllü duygular dahi hissettim.
Konstantin Dmitrievich Nosilov
Sayfa 41 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Akıbet ben rehberime dönerek : "Bu nasıl enkazdır?" diye sordum.
Merkum ise "Eski Merv şehri harabesidir!" dedi.
Konstantin Dmitrievich Nosilov
Sayfa 52 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Hele bakalım buraları kana kana seyrü temaşa ediniz. Fi'l hakika şimdi buraları ta'rifi nâ-kabil ıssız görünüyorlar. Halbuki kürre-i arzın geçirmiş olduğu ahval-i tarihiyyenin pek de eski addolunmayan devirlerinde bile bu memleket bütün cihanın cenneti mesabesinde sayılacak kadar ma'mûr idi.
Konstantin Dmitrievich Nosilov
Sayfa 39 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Hülasa i kelam benim ilk işim mezkür ailenin küçücük banyo odalarında iyice banyo etmekten ibaret oldu.
Konstantin Dmitrievich Nosilov
Sayfa 44 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Biz burada birçok yazılı çini parçaları ve keza üzerleri güzel minelerle işlenmiş birçok taş kırıkları dahi bulduk isek de onlardan hiçbir şey istihrac etmek mümkün olamadı. Çünkü yazıları şimdi artık hiç isti'mal edilmeyen hututtan ibaret idi.
Konstantin Dmitrievich Nosilov
Sayfa 53 - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Merv seyahatnâmesi
Alt başlık:
Ahmed Nermî Tercümesi
Baskı tarihi:
Aralık 2015
Sayfa sayısı:
180
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751738042
Kitabın türü:
Çeviri:
Mehmet Mahfuz Söylemez
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
Çok yönlü şahsiyetiyle temayüz eden Kostantin Dimitriyeviç Nosilov (ö. 1923) jeolog, etnolog, coğrafyacı ve gazeteci olmasının yanında kaleme aldığı seyahat yazılarıyla da dikkat çekmektedir. 1882 yılında Kuzey Ural bölgesini gezen Nosilov, burayla ilgili anılarını bir kitap halinde yayınlamıştır. 1886 yılında Anadolu, Filistin ve Mısır’ı dolaşmış, 1908 ile 1911 yılları arasında Hazar denizi üzerinden Kazakistan da dahil olmak üzere Orta Asya coğrafyasını gezmiştir. Nosilov’un Merv ve Türkmenistan’ı da bu dönemde gezdiği tahmin edilmektedir.

Seyahatnâme tarzında kaleme alınan bu metin, saray mütercimlerinden Ahmed Nermî tarafından Sultan II. Abdülhamid için Rusça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Seyahatnâmelere özel ilgisi olan Sultan Abdülhamid’in Merv’e de alâka duyması ve burayla ilgili bir çalışmayı tercüme ettirmesi dikkate değerdir. Nosilov bu eserinde tarihî bir şehir olan Merv’in o günkü sâkinlerini, Türkmenlerin sosyal yaşamlarını, tarım kültürlerini, bölgede yaşayan ve avlanan kuşlar hakkındaki gözlemlerini kaleme almıştır. Ayrıca Rusların bu şehre verdikleri önem, bölgenin çar tarafından bir çiftlik hâline getirilmesi, yetiştirilen tarımsal ürünler, burada kurulan modern pamuk fabrikası, Çar tarafından inşa edilen saray ve müştemilâtı ayrıca Merv harâbelerinin o günkü vaziyetini tasvir etmektedir.

Tercümenin tek yazma nüshası İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilmekte olup 4603/1 numarada kayıtlıdır. Orta Asya seyahatnâmelerine bir yenisini daha ekleyen bu eseri Prof. Dr. Mahfuz Söylemez giriş yazısıyla birlikte yayına hazırlamıştır. Kitabın sonunda nüshanın tıpkıbasımı da yer almaktadır.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Havva Yılmaz
  • zafer saraç
  • Hasanov
  • Gökhan
  • Dursun Yener

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0