Adı:
Müjdeci Mektublar
Baskı tarihi:
1998
Sayfa sayısı:
608
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hakikat Yayınları
İmamı Rabbani Hazretlerinin (Müjdeci Mektûblar) kitâbında, îmân ve tesavvuf bilgilerine ağırlık verilmişdir. Bu kitâbı dikkat ile okuyan tâli’li bir kimse, kâmil bir îmân ve güzel ahlâk sâhibi olur. Tesavvufu, hakîkî tarîkati anlıyarak, sahte tarîkatcılara aldanmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kâmil mü’min, eli ile, dili ile, mahlûklara zararı dokunmıyan kimsedir) buyurdu. Derin âlim seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” de, (Er-Riyâdut-tesavvufiyye) kitâbında, (Tesavvuf, tarîkat, kötü huyların hepsinden kurtulmak, iyi huyların hepsine kavuşmakdır) demekdedir. Görülüyor ki, bu kitâb, insanları zararsız ve iyi huylu yapmak için yazılmışdır. Bu kitâbı anlıyan, uyan insan, Allahü teâlânın emrlerine ve devletin kanûnlarına itâ’at eder. Büyük âlim, seyyid (Abdülhakîm Efendi), (Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır.) buyurmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ders vermek, va'z etmek ve dînî yazı, kitâb, mecmû'a çıkarmak, ancak, Allah rızâsı için olduğu vakt ve mevkî', mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zemân fâideli olur. Böyle hâlis, temiz düşünmenin alâmeti de dünyâya düşkün olmamakdır. Bu belâya düşmüş, dünyâyı seven din adamları, hakîkatda dünyâ adamlarıdır. Kötü âlimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, îmân hırsızları bunlardır. Hâlbuki bunlar, kendilerini din adamı, âhiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıtır.
İmam-ı Rabbânî
Sayfa 34 - Hakîkat Yayıncılık
Evliyânın keşfinde hatâ etmesi, yanılması, müctehidlerin ictihâdda yanılması gibidir; kusûr sayılmaz. Bundan dolayı, Evliyâya dil uzatılmaz. Belki, hatâ edene de bir derece sevâb verilir. Yalnız şu kadar fark vardır ki, müctehidlere uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da, hatalı işlerde sevâb verilir. Evliyânın yanlış keşflerine uyanlara, sevâb verilmez. Çünkü ilhâm ve keşf, ancak sâhibi için seneddir. Başkalarına sened olamaz. Müctehidlerin sözü ise, mezhebinde bulunan herkes için seneddir. O hâlde, Evliyânın yanlış ilhamlarına, keşflerine uymak câiz değildir. Müctehidlerin "rahmetullahi aleyhin ecma'în" hata ihtimâli olan sözlerine de uymak câiz ve hattâ vâcibdir.
İmam-ı Rabbânî
Sayfa 28 - Hakikat Yayınları
Ne kadar şaşılacak şeydir ki, Muhyiddîn-i Arabî "kuddise sirruh" ve onun yolunda giden büyükler [onların sözlerini ezberleyip, ötede beride söyleyen, yazan, cahiller değil], (Allahü teâlâ, hiçbir sûretle anlaşılamaz. Hiçbir şeye benzemez.) dedikleri hâlde, Zât-i ilâhî, herşeyi ihâta etmiş, kaplamışdır, herşeye yakîndir, herşeyle beraberdir diyorlar. Bunun doğrusu, Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiğidir. Yakîn olan, ihâta eden, Allahü teâlânın kendisi değil, ilmidir.
Ahmed Fârûk
Sayfa 27 - Hakikat Yayıncılk, 20. baskı, 1998

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Müjdeci Mektublar
Baskı tarihi:
1998
Sayfa sayısı:
608
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hakikat Yayınları
İmamı Rabbani Hazretlerinin (Müjdeci Mektûblar) kitâbında, îmân ve tesavvuf bilgilerine ağırlık verilmişdir. Bu kitâbı dikkat ile okuyan tâli’li bir kimse, kâmil bir îmân ve güzel ahlâk sâhibi olur. Tesavvufu, hakîkî tarîkati anlıyarak, sahte tarîkatcılara aldanmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kâmil mü’min, eli ile, dili ile, mahlûklara zararı dokunmıyan kimsedir) buyurdu. Derin âlim seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” de, (Er-Riyâdut-tesavvufiyye) kitâbında, (Tesavvuf, tarîkat, kötü huyların hepsinden kurtulmak, iyi huyların hepsine kavuşmakdır) demekdedir. Görülüyor ki, bu kitâb, insanları zararsız ve iyi huylu yapmak için yazılmışdır. Bu kitâbı anlıyan, uyan insan, Allahü teâlânın emrlerine ve devletin kanûnlarına itâ’at eder. Büyük âlim, seyyid (Abdülhakîm Efendi), (Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır.) buyurmuştur.

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • esvednur   ع
  • Özgür Köktürk
  • Orxan Mert
  • Burak İnan
  • Davut Ahıskalı
  • Ferman Mamedov
  • Mehmet Sema
  • sıla

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (9)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0