Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı

·
Okunma
·
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
370
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751600431
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Basımevi
BİRİNCİ BÖLÜM: MEDRESE TEŞKİLÂTI İlk Osmanlı Medreseleri
İKİNCİ BÖLÜM: MEDÂRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MEDRESLERDE OKUTULAN DERSLER Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa
BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ
ALTINCI BÖLÜM: OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR
YEDİNCİ BÖLÜM: MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLÂZEMET VE NEVBET
SEKİZİNCİ BÖLÜM: MÜDERRİSLİKXVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı KayıtlarMüderrislerin İmtihanlarıMüderrislikten Kadılığa GeçmekMedreselrin BozulmasıYüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları İcazetler XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı
DOKUZUNCU BÖLÜM: KADILIK Kadıların Tayinleri Kadıasker'in Kadı Tayini Kadıların Dereceleri
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
370
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751600431
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Basımevi
BİRİNCİ BÖLÜM: MEDRESE TEŞKİLÂTI İlk Osmanlı Medreseleri
İKİNCİ BÖLÜM: MEDÂRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MEDRESLERDE OKUTULAN DERSLER Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa
BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ
ALTINCI BÖLÜM: OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR
YEDİNCİ BÖLÜM: MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLÂZEMET VE NEVBET
SEKİZİNCİ BÖLÜM: MÜDERRİSLİKXVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı KayıtlarMüderrislerin İmtihanlarıMüderrislikten Kadılığa GeçmekMedreselrin BozulmasıYüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları İcazetler XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı
DOKUZUNCU BÖLÜM: KADILIK Kadıların Tayinleri Kadıasker'in Kadı Tayini Kadıların Dereceleri

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Muhammed TÖRE

Kitap istatistikleri