Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf

8,2/10  (6 Oy) · 
8 okunma  · 
4 beğeni  · 
344 gösterim
Prekarya… Bu “yeni” kelime, yeni zamanların toplumsal gerçekliğinin çarpıcı bir yüzünü tanımlıyor: Alabildiğine “esnekleşmiş” bir istihdam rejiminde sürekli değişen işlerde, adeta hep geçici bir statüde çalışanlar… Düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar…


Bütün dünyada giderek genişleyen bu kitleyi “çalışan yoksullar” veya “güvencesiz işçiler” diye tanımlayanlar da oldu. Guy Standing, prekaryayı teşhis edebilmek için onların kimliksizliğini göz önüne almak gerektiğine dikkat çekiyor: Bir geleceği olmayan ve “toplumsal hafızadan yoksun” işlerde çalışıyorlar…

Guy Standing’in prekarya olgusu ve kavramı üzerine referans olan kitabı, “yeni tehlikeli sınıf” alt başlığını taşıyor. Birçok düşünür ve sosyal bilimci, prekaryayı zamanımızın proletaryası olarak tanımlıyor zira. En azından, günümüzde prekarya gerçekliğini ve kavramını hesaba katmadan işçi sınıfı, proletarya üzerine düşünmek mümkün değil.

Standing, “küreselleşmenin çocuğu” dediği prekarya olgusunun oluşumunu, dünyasını ve çelişkilerini büyük bir sarahatle tasvir ediyor kitabında. Prekaryanın iç ayrımlarını, tâbi olduğu sömürü mekanizmalarını zengin bir örnek dökümüne dayanarak inceliyor. Yeni bir emek hareketi için ipuçları çıkartmaya da yarayan bir analiz bu.

"Guy Standing, kullanım süresi geçen proletarya ve orta sınıf terimlerinin yerine prekaryayı koyarak hedefi on ikiden vuruyor."
Zygmunt Bauman

"Prekarya fikrinin teorik ve ampirik açıdan eksikleri var fakat doğru anlaşıldığında bir çoğunluk inşa edecek yeni bir radikal projeye temel oluşturabilir."
Richard Seymour
daral_1988 
06 Şub 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Proleterya artık eski tip endüstriyel bir tanım. Araştırmacı gelecek kaygısı yaşayan sürekli mobilize olan yeni bir işçi sınıfından toplumun %25 ini anlatıyor. Dönüşen sistemi daha iyi anlayabilmek için okuyun

Furkan Öztürk 
11 May 21:50 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Mahfi Eğilmez’in 9 Ocak 2018 ‘Proleterya, Prekarya ve ötesi’ yazısı vesilesiyle merak odağıma düşmüş Prekarya kavramı, kitapla tanışmama olanak sağladı. Proleterya ve Prekarıous (güvencesiz) sıfatıyla birleşerek Prekarya kavramı doğmuş. Kitabın ana konusu Prekarya olarak adlandırılan sınıfın tanımlanması, oluşumu ve yaşadığı hayat perspektife alınmış. Kısaca bahsedecek olursak ; Bugün çok uluslu devasa şirketlerin, küreselleşme çabası içindeyken genellikle ABD menşeili firmaların düşük işgücü maliyetleri uğuruna, özellikle Çin ve Hindistan gibi çok nüfuslu ve gelir düzeyi görece düşük yani az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere üretimlerini kaydırması sebebiyle, geçici istihdam sağlayan ama aynı zamanda güvencesiz bir sınıf oluşturan offshore sisteminin yarattığı sonuçları anlatıyor. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, karşımıza çıkan global markaların, hizmet sektörüne mal olana kadar nasıl üretim süreçlerinden geçiyor kısaca kitap bu konu üzerinde duruyor. İçler acısı çalışma şartlarını gözler önüne seren yazar, küreselleşmenin gelir dağılımını nasıl olumsuz etkilediğini anlatıyor. Günümüzün sorunlarını, gösterinin bir parçası olamayan ama sürecin hep içinde yer alan vasıfsız gariban insanların, ne sorunlarla yüzleştiğini anladım bu kitapta. Beni etkileyen ender kitaplardan biri oldu. Çeviri de kitaba gölge düşürmeyen cinsten ve kim ne derse desin bir gün bu prekarya sorunu ekonomilerin belası olacak.

Kitaptan 2 Alıntı

Furkan Öztürk 
11 May 22:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Selam verirken başını öyle bir ey ki, imparator gülümsediğini görmesin.

Prekarya, Guy StandingPrekarya, Guy Standing
Furkan Öztürk 
11 May 21:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Önce komünistleri aldılar. Komünist değilim diye sesimi çıkarmadım.
Sonra sendikacıları almaya geldiler. Sendikacı olmadığımdan itiraz etmedim.
Ardından Yahudileri tutukladılar. Yahudi değildim, ses etmedim
En son beni almaya geldiklerinde, beni savunacak kimse kalmamıştı.
Martin Niemöller.

Prekarya, Guy Standing (Sayfa 300 - İletişim)Prekarya, Guy Standing (Sayfa 300 - İletişim)