·
Okunma
·
Beğeni
·
811
Gösterim
Adı:
Son Filozof İbn Rüşd
Baskı tarihi:
Ağustos 2009
Sayfa sayısı:
47
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756628553
Çeviri:
Muharrem Tan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ağaç Kitabevi
"Bilim Dünyasının Yıldızları" dizisi, tıptan gökbilime, matematikten bitkibilime, eczacılıktan toplumbilime çok sayıda bilim dalının kurulmasında ya da gelişmesinde etkili olmuş Müslüman bilim adamlarının yaşamöykülerinden oluşuyor. Dizi, bir yandan, bilim adamlarının, bilgiye ulaşma yolunda inanılmaz savaşımlarla geçen olağanüstü renkli ve sürven dolu yaşamlarıyla tanıştırmakta; bilimsel buluşmalarını, başarılarını göstermekte; bir yandan da, bizi, bilimlerin tarihsel gelişim süreçleri konusunda aydınlatmakta, bilgilendirmektedir. İşin güzel yanı, bunu, bilgi verici metinlerin soğuk ve itici anlatımı yerine, okumayı zevke dönüştüren öyküsel bir anlatımın sıcaklığı ve çekiciliği ile yapmasıdır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İbn Rüşd şöyle cevap verdi:
-Bana göre, kadınlar da insan türünün üyesidir. İnsanlığın yüce amacını gerçekleştirmedeki rolleri inkâr edilemez. Yeryüzünün yaşanılabilir kılınması
ve insanlığın gelişiminde yadsınamaz katkıları olmalıdır. Kadınlar, bu amacın gerçekleşmesi noktasından erkeklerden farklı değillerdir. Ama bu katkıları daha az veya çok olabilir. Bir kentte erkeklerin üstlendiği işlevlerin birçoğu, kadınlar tarafından da
yerine getirilebilir... Bu sözlerin ardından salonda bir uğultu yükseldi.
ibn Rüşd, sözlerini açıklamak için hemen ekledi:
-Kimi kadınlar, iyi eğitim almış ve yeteneklerini geliştirmişlerdir. Böyle kadınlar arasından filozoflar da çıkabilir. Tıpkı İskenderiye ve Grek kentlerinde olduğu gibi. Bazı Müslüman kentlerde olduğu gibi, yargıçlar bile çıkabilir. Ama kadınların gerçek yetenekleri, günümüze dek tam olarak takdir edilememiş ve toplum yararına kullanılamamıştır. Kadınlar yalnız eşlerinin hizmetine verilmiş ve
üreme aracı olarak görülmüşlerdir. Onlara biçilen rol, evlere kapanıp çocuk yetiştirmek ve ev işlerini görmektir. Bana göre kadınlar, bugüne dek, erkeklerin sahip olmalarını istediğimiz insanî erdemlerden
tamamen yoksun bırakılmışlardır. Bu nedenledir ki, kadınların yaşamımızdaki rolleri, bitkiler gibidir. öyle ki zaman içinde erkeklere yük olmuşlardır. Yeryüzündeki yoksulluğun nedenlerinden biri de kadınların, üretimden tümüyle uzak tutulmalarıdır. Oyle ki, savaşan toplumlarda kadın nüfusu, kimi zaman erkek nüfusunun iki katına çıkabilmektedir.
Süleyman Feyyaz
Sayfa 21 - Ağaç yayınevi
ibn Rüşd'ün yapıtları, çağlar boyunca Doğu ve
Batı düşüncesini etkilemeyi sürdürdü. Ondan en çok etkilenenler, büyük Musevî bilgini İbn Meymûn, Hristiyan düşünür Akinolu Thomas ve Protestan reformcu Martin Luther olmuştu. İbn Teymiye ve Hocazâde, ondan etkilenen Müslüman bilginlerdi.
İtalyan kilisesinin papazları, İbn Rüşd düşüncesine iki yüz on dokuz noktada karşı çıkmış ve onun kitaplarını okuyanlar için idam kararı vermişlerdi. Bu aptal karar yüzünden, birçok İtalyan düşünür, ölüme mahkûm edilmişti. Ama doğruları ve gerçekleri öldürmek olanaksızdı. Nitekim engizisyonun sona ermesinin üstünden üç yüzyıl geçtikten sonra Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere ve birçok Batı ülkesinde doğubilimciler, onun düşüncelerinde uzmanlaşmışlardır. İbn Rüşd'ün anısını yaşatmanın en güzel ifadesi olarak kitapları, on iki cilt hâlinde İtalya'da basılmış ve hem İtalya, hem de Fransa üniversitelerinde ders
kitabı olarak okutulmuştur.
Modern çağda da İbn Rüşd üzerine çalışmalar Doğuda ve Batıda sürmüş, birçok dünya başkentinde ibn Rüşd'ü konu alan dernekler kurulmuştur. O, şu sözleriyle düşüncelerini sonsuzluğa taşımış, büyük bir filozoftur:
"İnsanın görevi, toplumun mutluluğu için çalışmak, iyilik ve güzelliği tekeline almamaktır. Kadın da erkek gibi toplumun hizmetinde olmalıdır. İyilik ve kötülüğün ölçütü, yalnızca toplumsal yarardır. Din, kuramsal düşüncelerden değil, dinsel yargılardan ve ahlâkî amaçlardan oluşur. Ornek toplumda 'benim malım', 'senin malın' ayrımı yoktur. Böyle bir toplumda, hiç kimse için yabancılık söz konusu değildir.
Çünkü orada özgürlükler, herkes içindir. Zorba, açlık ve korkuyla dolu bir zümrenin esiridir. Zorbanın kendisi, en büyük açtır. Dilediği yere gidemez, dilediği
şeye bakamaz ve benliğine egemen olamaz. O, köleliğe en yatkın olandır. Arzularına gem vurabilmek mümkün değildin Sürekli üzüntü ve keder içindedir. Çünkü yoksul, çekilmez ve kaba bir benliğe sahiptir. Dostu yoktur. Bana göre bütün zorbalar, talihsiz ve
sıkıntılı kimselerdir.”
Süleyman Feyyaz
Sayfa 46 - Ağaç yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Son Filozof İbn Rüşd
Baskı tarihi:
Ağustos 2009
Sayfa sayısı:
47
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756628553
Çeviri:
Muharrem Tan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ağaç Kitabevi
"Bilim Dünyasının Yıldızları" dizisi, tıptan gökbilime, matematikten bitkibilime, eczacılıktan toplumbilime çok sayıda bilim dalının kurulmasında ya da gelişmesinde etkili olmuş Müslüman bilim adamlarının yaşamöykülerinden oluşuyor. Dizi, bir yandan, bilim adamlarının, bilgiye ulaşma yolunda inanılmaz savaşımlarla geçen olağanüstü renkli ve sürven dolu yaşamlarıyla tanıştırmakta; bilimsel buluşmalarını, başarılarını göstermekte; bir yandan da, bizi, bilimlerin tarihsel gelişim süreçleri konusunda aydınlatmakta, bilgilendirmektedir. İşin güzel yanı, bunu, bilgi verici metinlerin soğuk ve itici anlatımı yerine, okumayı zevke dönüştüren öyküsel bir anlatımın sıcaklığı ve çekiciliği ile yapmasıdır.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • mehmet canib öksüz
  • Tarek ziad
  • Hakkı
  • Bay_X

Kitap istatistikleri