Sorunlar Sorular ve Cevaplar

·
Okunma
·
Beğeni
·
361
Gösterim
Adı:
Sorunlar Sorular ve Cevaplar
Baskı tarihi:
Ocak 2016
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754736540
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyan Yayıncılık
Bilindiği gibi Hoca’nın verdiği dersler ve konferanslarının bir özelliği de, ders sonlarında dinleyicilerin konu ile ilgili veya önceden hazırladıkları sorulara cevap vermesidir. Elinizdeki kitap bu tür soruların bir araya getirilmesinden oluşuyor. Sorulardan anlıyoruz ki dinleyiciler, en az ilahiyat fakültesi talebesi, ilahiyat fakültesi hocası veya Siyer, İslam Tarihi vs. ile ilgilenen kişilerdir. Sorunun kuruluşunda bulunan bilgi, meselenin anlaşılmasına tek başına yeterli oluyor. Devlet yönetiminden, kaynakların sahihliğine, Mirac meselesinden Mucize’ye, sigortadan faize, hilafet mevzuundan tasavvufa kadar hemen birçok konuyu içine alan bu soruların kitaplarda dağınık olarak yer alması, bize göre, Muhammed Hamidullah Hoca’dan elde etmemiz gereken faydayı sağlamıyordu. Bizim kanaatimiz odur ki soruların ve cevapların bir araya getirilmesi, Muhammed Hamidullah Hoca’nın daha iyi tanınmasına katkılar sağlayacaktı
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kur'an'ın okunması da bir çeşit müziktir. Peygamber (s.a.v) Kur'an'ın sıradan bir yazı gibi okunmamasını, melodili okunmasını emretmiş ve Allah'ın başka hiçbir müzik dalına Kur'an okunması kadar kudsiyet vermediğini eklemiştir.
Peygamber (s.a.v) namazlarını bazen bir şekilde, bazen diğer bir şekilde kıldı. Eğer herkes bir tarzı benimsemiş olsaydı, Peygamber'in (s.a.v) takip ettiği diğer tarz unutulurdu. Allah Peygamber'in her sünnetinin Kıyamet Gününe dek muhafazasını diledi. Bu yüzden, bazıları bir sünneti, diğer bazıları diğer sünneti takip etmektedir. Ama ikisi de Peygamber'in sünnetini takip etmektedir.
Soru: Ümmü Varaka kimdi?...

Cevap: ... Peygamberin onu mahallesindeki bir caminin imamı olarak tayin ettiği ve arkasında erkeklerin de namaz kıldığı bildirilmektedir. Aynı rivayete göre müezzin bir erkekti ve elbette ki imamın arkasında o da namaz kılıyordu. Bu rivayet Ebu Davud'un Sünen'inde ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnesinde yer almaktadır.
Burada bir kadının imam olup olmayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Belki söz konusu hadisin İslamın ilk dönemine ait olduğu ve Peygamberin (s.a.v) daha sonra bunu iptal ettiği düşünülebilir. Fakat tam tersine Ümmü Varaka'nın Hz. Ömer'in halifeliği sırasında hayatta olduğu ve vazifelerini yerine getirmeye devam ettiği ispatlanmıştır. O nedenle, bu meseleyi ciddi bir gözle değerlendirmek zorundayız. Bazen bir kurala istisna getirmek zorunlu olabilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) bu istisnai tayini bir durumda yapmış olmalıdır.
Hurmanın dişisi ve erkeği vardır. Bütün dalları kesilse dahi ölmez, ancak başı kesildiğinde ölür. Bu yüzden bitkilerin en yükseği, hayvanların en düşüğü olarak kabul edilmektedir.
Peygamber (s.a.v) kanaatimce halifesinin kim olacağı hususunda sarih bir şey söylemekten kaçınmıştır. Maksadı, her cemaate, gruba veya ülkeye zamanının ihtiyaçlarına göre hareket etme serbestiyeti tanımaktı.
Soru: Müslümanlara ve gayrimüslimlere uygulanan sabit vergi oranlarındaki farklılık ayrımcılık gibi görünüyor. Lütfen bunu izah eder misiniz?

Cevap: Bu nokta beni de çok meşgul edegelmiştir. Uzun süre bunu düşündüm; zihnime gelen cevabı size söyleyeyim. Ki, Yahudi kökenli İtalyan bir profesöre de aynı cevabı vermiştim. Kendisi oldukça eleştiriciydi, fakat daha sonra mantığın gücüne hiçbir hahamın dayanamayacağını itiraf etti. Cevap şöyleydi: Müslümanlara uygulanan bazı sınırlamalar, İslam hukukunun tam bir dahilî özerklik tanıdığı gayrimüslimlere uygulanmıyordu. Ticaret ve alışveriş meselelerinde de Müslümanların riayete mecbur oldukları bazı sınırlamalara tâbi değillerdi. Aynı şekilde, gayrimüslimler zekat ödemekten muaf tutulmuşlardı ve askerlik yapmaları gerekmiyordu. Bu ayrıcalıklar gözönüne alındığında gayrimüslimlerden daha yüksek oranda sabit vergi alınması haksız görünmeyecektir.
Tıp tahsilini tamamlayıp aile mesleğine atıldığında, Darwin bir değişim geçirdi. Dünyadan bıktı ve Allah'a ilgi duymaya başladı. Cambridge Üniversitesi Din Fakültesinde Hıristiyanlığı tetkik etti. Üniversitede öğretilen derslerden birisi de Mukayeseli Dindi. Darwin İslam'ı anlamak için Arapça da öğrendi. Yayınlanmış mektuplarında, Arapça hocasına yazılmış bazı mektuplar vardır. Bu mektuplar son derece saygılı bir dille yazılmıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sorunlar Sorular ve Cevaplar
Baskı tarihi:
Ocak 2016
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754736540
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyan Yayıncılık
Bilindiği gibi Hoca’nın verdiği dersler ve konferanslarının bir özelliği de, ders sonlarında dinleyicilerin konu ile ilgili veya önceden hazırladıkları sorulara cevap vermesidir. Elinizdeki kitap bu tür soruların bir araya getirilmesinden oluşuyor. Sorulardan anlıyoruz ki dinleyiciler, en az ilahiyat fakültesi talebesi, ilahiyat fakültesi hocası veya Siyer, İslam Tarihi vs. ile ilgilenen kişilerdir. Sorunun kuruluşunda bulunan bilgi, meselenin anlaşılmasına tek başına yeterli oluyor. Devlet yönetiminden, kaynakların sahihliğine, Mirac meselesinden Mucize’ye, sigortadan faize, hilafet mevzuundan tasavvufa kadar hemen birçok konuyu içine alan bu soruların kitaplarda dağınık olarak yer alması, bize göre, Muhammed Hamidullah Hoca’dan elde etmemiz gereken faydayı sağlamıyordu. Bizim kanaatimiz odur ki soruların ve cevapların bir araya getirilmesi, Muhammed Hamidullah Hoca’nın daha iyi tanınmasına katkılar sağlayacaktı

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Fâtih KAYMAK
  • Sadık ahmed
  • biraz yazar çokça okur
  • Büşra Seçkin
  • Büşra Uyar

Kitap istatistikleri