Tasavvuf ve Nakşibendilik - Semerkand Dergisi 20.Yıl Özel Sayı

·
Okunma
·
Beğeni
·
431
Gösterim
Adı:
Tasavvuf ve Nakşibendilik - Semerkand Dergisi 20.Yıl Özel Sayı
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayıncılık
Bugün milletimizin aslî kimliğini yeniden keşfetme ve kuşanma, tarihî vazifesine avdet etme sürecinde genel anlamda tasavvuf, özelde de hüviyetini muhafaza etmiş tarikatlar büyük önem arzediyor. Ve görülüyor ki "geleneksel” diye tarif edilen İslâm anlayışına ve bu anlayışın kurumsal yapılarına sert eleştiriler getiren çevreler dahi, yaşadığımız krizlere çare olarak artık tasavvufu ve tarikatları işaret ediyor.
Nakşibendîlik gibi ilim ve irşad silsilesi bakımından nesebi sahih, Kur’ân-ı Kerîm’e ve sünnet-i seniyye merbut tarikatlar, hakiki tasavvuf mektepleri olarak hiç şüphesiz öne çıkıyor. Çünkü onlar İslâm’a sonradan eklenmiş yapılar değil; adları sonradan konulsa da Allah Resûlü s.a.v.’in saadetli asrındaki imanı, ihlâsı, ahlâkı, sadakati asırlara taşıyan, tazeleyen irşad ve terbiye ocaklarıdır.
İşte bu noktada, okuyucularımıza ve her çevreden ilgililere mütevazi bir katkı olmak üzere Tasavvuf ve Nakşibendilik kitabını hazırladık. Umuyoruz ki bu çalışma, tasavvufa ve Nakşibendîliğe sempati ya da antipatiyle yaklaşan herkes için bir referans olacak.
Teknik bir bölümleme yapmamış olmakla beraber, bu çalışmanın muhtevası iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm bazı veçheleriyle tasavvufu ele alıyor. İkinci bölümde ise Nakşibendîliğe dair yazılar bulunuyor.
Peşinen belirtelim, "efrâdını câmi” yani meseleyi bütün boyutlarıyla kuşatan bir çalışma değil bu. Fakat arzettiğimiz muhtevanın bütüne dair bir kanaate ulaştıracağına inanıyoruz. Ayrıca konular işlenirken serdedilen bilgi ve belgelerin birçok meseleye ışık tutacağı kanaatindeyiz. Kullandığımız vesika, mektup, kitap ve risale görüntüleri, makam ve merkad fotoğrafları gibi görsel malzemelerin de, konuların tarihî gerçeklik zemininde değerlendirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Semerkand dergisinin yirminci yılına özel hazırlanan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederiz.
SNYSF
SNYSF Tasavvuf ve Nakşibendilik - Semerkand Dergisi 20.Yıl Özel Sayı'ı inceledi.
'... Yine hergün namazda okuduğumuz, "ümmü'l- kitab" diye isimlendirilmiş Fatiha-i şerife de muhtevası itibariyle hem Kur' an-ı Kerim' de anlatılan kıssaların hem de insanoğlunun muhatap olduğu hakikatin veciz bir ifadesidir. Cenab- Mevla bu sure-i şerife de bize tevhidi, kulluğu, istikamet üzere olanlarla olmayı ve yoldan çıkanlardan uzak durmayı bildirir. '
١٣ Ramezân ١٤٤٢

İmâm-I Rabbânî hazretleri:

“Ehl-i sünnet ve’l- cemâat itikadına göre itikadı düzeltmedikçe, dinin hüküm ve ilimlerini öğrenmenin hiçbir faydası olmaz. Bu ikisi, itikadı düzeltmek ve dinî ilimleri öğrenmek) gerçekleşmedikçe de amel ile ibadetlerin faydası olmaz.
Bu üçü, yani itikadı düzeltmek, dinî ilimleri öğrenmek ve bunlarla amel etmek) gerçekleşmedikçede nefsin tezkiye ve kalbin tasfiyesi mümkün olmaz.”
“Tasavvuf güzel ahlâktan ibâret görülmüştür.
Güzel ahlâkta “Cenâb-ı Hakk’a tazim ve cümle halka şefkat” olarak tarif edilmiştir.
Her mümin kıldığı namazın, çektiği zikrin, yaptığı haccın ve diğer ibâdetlerin ahlâkına nasıl yansıdığına bakmalıdır.”
“Çünkü amelden uzak olan ilim kıyamet günü sahibinin aleyhine delil olacaktır.
Peygamber Efendimiz sav. şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü insanların en ağır azap görecek olanı, Allah Teâlâ’nın ilminden faydalandırmadığı âlimdir.”

Dârimî, es-Sünen, nr. 262
“Ey oğul!

Ehl-i dünya ilke bizim ne işimiz olabilir, aramızda ne tür bir ilişki olabilir ki onların iyiliğinden Ya da kötülüğünden söz edelim! Bu konudaki şer’i nasihatler en sahih ve en mükemmel şekliyle bizlere ulaştırılmıştır:
“En kesin ve üstün delil, Allah’ındır.”
En’âm 149

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tasavvuf ve Nakşibendilik - Semerkand Dergisi 20.Yıl Özel Sayı
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayıncılık
Bugün milletimizin aslî kimliğini yeniden keşfetme ve kuşanma, tarihî vazifesine avdet etme sürecinde genel anlamda tasavvuf, özelde de hüviyetini muhafaza etmiş tarikatlar büyük önem arzediyor. Ve görülüyor ki "geleneksel” diye tarif edilen İslâm anlayışına ve bu anlayışın kurumsal yapılarına sert eleştiriler getiren çevreler dahi, yaşadığımız krizlere çare olarak artık tasavvufu ve tarikatları işaret ediyor.
Nakşibendîlik gibi ilim ve irşad silsilesi bakımından nesebi sahih, Kur’ân-ı Kerîm’e ve sünnet-i seniyye merbut tarikatlar, hakiki tasavvuf mektepleri olarak hiç şüphesiz öne çıkıyor. Çünkü onlar İslâm’a sonradan eklenmiş yapılar değil; adları sonradan konulsa da Allah Resûlü s.a.v.’in saadetli asrındaki imanı, ihlâsı, ahlâkı, sadakati asırlara taşıyan, tazeleyen irşad ve terbiye ocaklarıdır.
İşte bu noktada, okuyucularımıza ve her çevreden ilgililere mütevazi bir katkı olmak üzere Tasavvuf ve Nakşibendilik kitabını hazırladık. Umuyoruz ki bu çalışma, tasavvufa ve Nakşibendîliğe sempati ya da antipatiyle yaklaşan herkes için bir referans olacak.
Teknik bir bölümleme yapmamış olmakla beraber, bu çalışmanın muhtevası iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm bazı veçheleriyle tasavvufu ele alıyor. İkinci bölümde ise Nakşibendîliğe dair yazılar bulunuyor.
Peşinen belirtelim, "efrâdını câmi” yani meseleyi bütün boyutlarıyla kuşatan bir çalışma değil bu. Fakat arzettiğimiz muhtevanın bütüne dair bir kanaate ulaştıracağına inanıyoruz. Ayrıca konular işlenirken serdedilen bilgi ve belgelerin birçok meseleye ışık tutacağı kanaatindeyiz. Kullandığımız vesika, mektup, kitap ve risale görüntüleri, makam ve merkad fotoğrafları gibi görsel malzemelerin de, konuların tarihî gerçeklik zemininde değerlendirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Semerkand dergisinin yirminci yılına özel hazırlanan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederiz.

Kitabı okuyanlar 18 okur

  • Zümrete
  • Esvedu
  • Hümeyra Esma Yalçınkaya
  • kitap perver
  • Bülent tutar
  • Bal
  • Ali Aşkın
  • Babasının k.s. kızı
  • Feride Yeter ARI
  • Minik Vera

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%88.9 (8)
9
%11.1 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0