Tefhimu’l-Kur’an: Kısa Surelerin Tefsiri

·
Okunma
·
Beğeni
·
53
Gösterim
Adı:
Tefhimu’l-Kur’an: Kısa Surelerin Tefsiri
Baskı tarihi:
2020
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755749426
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnsan Yayınları
Türkiye’de en çok okunan tefsirlerden biri, yirminci yüzyılda yaşamış uluslararası şöhret ve tesire sahip önemli bir ilim, fikir ve siyaset adamı olan Mevdûdî’nin (1903-1979) otuz yıllık ilmî ve fikrî gayretinin ürünü olan Tefhîmu’lKur’ân’dır. Mevdûdî’nin, aslı Urduca olan bu eseri, manayı olabildiğince aslına uygun bir şekilde aktarmayı amaçlayan kendine has bir Kur’ân meâli ve lüzum görülen konuların açıklandığı dipnotlardan oluşmaktadır. Elinizdeki kitap, Fâtiha Sûresi ve Duhâ’dan Felak-Nâs’a kadar olan kısa sûrelerin Tefhîmu’l-Kur’ân’daki tefsirinden müteşekkildir. Bu çalışmanın bir başka hususiyeti ise tefsirin ilk defa, özgün nitelikleri olan Tefhîm meâlinin çevirisiyle birlikte sunulmasıdır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Bu rivayetten açıkça anlaşılıyor ki vahiy gelmeden hemen önce bile Rasulullah'ın düşüncesinde nebi olacağına dair bir şey yoktu nebiliğe talip olmak veya onu beklemek bir yana, onun ne olduğunu bile bilmiyordu.
Vahyin kesilmesi Allah'ın bir hikmetine bağlıyd. Gündüzün aydınlığından sonra sükûn bulmak için nasıl gece geliyorsa vahyin kesilmesi de böyledir.
Allah'ın verdiği imkanları ve onlara bağışladığı güçleri, Allah'ın en nefret ettiği şey olan yeryüzünde fesat çıkarmak için kullanmaları, aslında Allah'a karşı en büyük nankörlüktür.
Onlar, hayat seviyeleri yükselsin diye kendilerini o kadar kaptırmışlardır ki insani seviyelerini düşürmeyi göze almışlardır. Çok fazla servet elde etmek isterken, bunun hangi yolla olacağına aldırmazlar...

Fakat onlar, bütün Bunların Allah'ın arzında zulüm yapmak ve insanlığın felaketini hazırlamak anlamına geldiğini düşünemezler.
Bu toplumu bozulmaktan koruyabilmek için her fert kendi sorumluluğunu idrak etmelidir. Onun için toplumunun bütün üyelerine, birbirlerine hakkı ve sabrı telkin etmeleri farzdır.
Sahabei Kiram nezdinde bu surenin önemi, şu rivayetten çıkarılabilir : Abdullah b. Hısn ed-Darimi Ebû Medine'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah ashabından iki kişi birbirleriyle görüştüğü zaman, bu sureyi okumadan ayrılmazlardı. (Taberani)
"Salih" kelimesinin anlamı bütün iyiliği kapsar. Küçük ve büyük iyilik de buna dahildir. Ama Kur'an'a göre iman kökü olmayan hiçbir amel salih amel sayılmaz. Herhangi bir amel Allah ve Rasulu'nun bildirdiği hidayete uygun işlense de İman olmaksızın salih amel sayılmaz. Onun için Kur'an'ı Kerim de nerede salih amelden söz edilmişse orada iman da zikredilmiş ve salih amel imandan sonra anılmıştır.
Taberi, Abdulmuttalib'in Allah'a dua ederken söylediği şu şiiri nakletmiştir ;

" Ya Rabb! Onlara karşı
Senden başka kimseden ümidim yoktur.
Ya Rabb! Onlara karşı haremini koru,
Bu evin düşmanı senin düşmanındır.
Senin olan bu yeri harab olmaktan koru."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tefhimu’l-Kur’an: Kısa Surelerin Tefsiri
Baskı tarihi:
2020
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755749426
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnsan Yayınları
Türkiye’de en çok okunan tefsirlerden biri, yirminci yüzyılda yaşamış uluslararası şöhret ve tesire sahip önemli bir ilim, fikir ve siyaset adamı olan Mevdûdî’nin (1903-1979) otuz yıllık ilmî ve fikrî gayretinin ürünü olan Tefhîmu’lKur’ân’dır. Mevdûdî’nin, aslı Urduca olan bu eseri, manayı olabildiğince aslına uygun bir şekilde aktarmayı amaçlayan kendine has bir Kur’ân meâli ve lüzum görülen konuların açıklandığı dipnotlardan oluşmaktadır. Elinizdeki kitap, Fâtiha Sûresi ve Duhâ’dan Felak-Nâs’a kadar olan kısa sûrelerin Tefhîmu’l-Kur’ân’daki tefsirinden müteşekkildir. Bu çalışmanın bir başka hususiyeti ise tefsirin ilk defa, özgün nitelikleri olan Tefhîm meâlinin çevirisiyle birlikte sunulmasıdır.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Fırat Ertekin
  • Nimet Narşap
  • Züleyha Aydın
  • Sena gülverdi
  • Enes

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0