Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısı

·
Okunma
·
Beğeni
·
83
Gösterim
Adı:
Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısı
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
250 syf.
·11 günde·10/10
Çok çok beğendiğim Hakimiyet üzerine yazılmış en iyi dergi+kitab. Birçok meseleyi bir dergide toplamışlar, bir o kadar da yazarı :) Kesinlikle okunmalı! Önyargılı davranmayın inşaAllah. Rabbim okuyacaklara faydalı kılsın,hidayet nasip etsin.
"Kesin inançlılara göre Allah'ın düzeninden, Allah'ın verdiği hükümden daha iyisi düşünülebilir mi hiç?" (Maide,50)
// Evet! Allah'tan daha iyi hüküm koyabilecek olan kim vardır? İnsanlar için Allah'ın şeriatından ve hükmünden daha iyi bir şeriat ve hüküm belirleyebileceği iddiasında bulunmaya kim kalkışabilir? Böylesi büyük bir iddiaya kalkıştığında, bunu hangi gerekçeyle açıklayabilir? Bu iddiaya kalkışan, insanları, onların yaratıcısından daha iyi tanıdığını söyleyebilir mi? İnsanlara karşı, onların Rabbinden daha hoşgörülü olduğunu ileri sürebilir mi? İnsanlar için en uygun olanı, onların yararını Allah'tan daha iyi gözetiyorum diyebilir mi? Nihai şeriatını gönderen, son Peygamberini gönderen, onu Peygamber'lerin sonuncusu, getirdiği mesajı kitapların sonuncusu kılan, İslam şeriatını kıyamete dek geçerli olarak niteleyen Allah'ın durumların değişebileceğini, yeni gereksinimlerin ortaya çıkacağını, farklı koşullar söz konusu olabileceğini bilemediğini iddia edebilir mi? Bir insan, Allah tüm bunları bilemediği için şeriatında belirtmemişti, ancak bugün işte tüm insan, Allah tüm bunları bilemediği için şeriatında belirtmemişti, ancak bugün işte tüm bunlar bizler tarafından kavranmıştır diyebilir mi? Allah'ın şeriatını yaşamdan koparan, onun yerine cahiliye şeriatını, cahiliye hükmünü ikame eden, kendi keyfi arzusunu ya da herhangi bir halkın veya neslin keyfi arzularını Allah'ın şeriatından, Allah'ın hükmünden üstün tutan kimseler, bu tür sözler söyleme cüretini nasıl gösterebiliyor? (21. Sayfa)
Allah'tan korkalım inşaAllah..
Nebi (sav) bizleri şöyle uyarmaktadır:
"Sizden öncekilerin yollarına adım adım, karış karış tabi olacaksınız. Öyle ki onlar kelerin deliğine girse sizde gireceksiniz. Bizler 'Yahudi ve Hristiyanlar mı bunlar?' diye sorunca: 'Başka kim olacak ki' diye cevap verdi." Buhari,Müslim
Onlar Hakimiyet konusunda saptıkları gibi bu ümmet de sapacak ve onların yollarına tabi olacaktır. Doğru sözlü ve Allah(svt) tarafından doğrulanmış olan Peygamberin haber verdiği bu durumu sabahın aydınlığı gibi müşahede ediyoruz. Bugün kendini İslam'a nispet edenler Allah'ın yasalarını yürürlükten kaldıran, Allah'ın haram kıldığı zina,içki ve kumar gibi yasakları on sekiz yaşından büyüklere serbest/helal kılan sistem ve sistemin partilerine eklemlenme veya oy verme yarışındalar.
Siyasette yozlaşma ve Raşid halifeliği saltanata çevirmeyle başlayan sapma, teşri ve yasama hakkının Allah'tan başkasına verildiği demokrasi diniyle zirveye ulaşmıştır. Sapma başladığında önü alınmadı mı her gelen asır bir önceki zaman dilimini aratacak cinsten olur.
Herkes kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder ve köleler efendilerinin mülküne ve tasarrufuna ortak olmazlar. Bu kainat da Allah'ın (svt) mülküdür. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, dilediği şekilde hükmeder. O'nun kölesi konumunda olan kulları ne Allah'ın mülkünde O'na ortak olabilirler ne de Allah'la beraber tasarrufta bulunurlar. Yani YARATMA ve HÜKMETMEDE Allah tektir, ortak kabul etmez."
"Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, YARATMA da, EMİR/HÜKÜM de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir." (Araf, 54)
Yaratan kimse, hükmedecek olan da odur. Bir diğer dikkat etmemiz gereken mesele, Allah'ın hakimiyetinin yaratmayla beraber zikredilmesidir. Adeta tüm insanlığın ortak kabulü olan yaratmanın ehemmiyeti neyse hakimiyetin de ehemmiyetinin o olduğu anlatılmış oluyor. Yani Allah(svt) yaratmada ortak kabul etmediği gibi hüküm ve egemenlikte de ortak kabul etmez denmiş oluyor.
"...Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur, ancak insanların ÇOĞU bilmezler." //Yusuf,40
"Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey; artık O'nun hükmü Allah'ındır. İşte Rabbim olan Allah. Ben ona tevekkül ettim ve yalnızca O'na dönüp yönelirim." //Şura,10

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısı
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Türkçe öğretmeni
  • Bibliyofilmuvahhide
  • Melek
  • Mîzgîne_İslâm
  • Kvsr

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%0
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0