Ümmetin İmtihanı (Demokrasi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
113
Gösterim
Adı:
Ümmetin İmtihanı
Alt başlık:
Demokrasi
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
155
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058537347
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyaz Minare Yayınları
Hamd "Onlar hala cahiliye kanunlarını arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?” (1) diye buyuran Allah’a mahsustur. Salat ve selam "Yemin ederim ki sizler İslam zincirini halka halka kıracaksınız. Siz bir halkayı kırdıkça insanlar ondan sonraki halkaya tutunacaklardır. Bu arada kırılacak ilk halka hüküm, son halka namazdır.” (2) diye buyuran önderimiz Hz. Muhammed (sav)’in, O’nun temiz ev halkının, O’nun fedakâr ashabının ve kıyamet gününe kadar İslam’ı kendisine din ve dava edinen Müslümanların üzerine olsun.

İnsanların akın akın demokrasi dinini benimsediği, demokrat olmanın gurur kaynağı olduğu, oy vermeyenlerin hakir görüldüğü bir süreçte, tevhid ehlinin hakkı apaçık bir şekilde ortaya koyması elzemdir. Ölmüş bir firavuna saldırmak kolaydır, ancak hayatta ve iktidarda olan bir firavuna reddiye yazmak bedelini ödemeyi göze alacak bir imanı gerektirir. Bu nedenle demokrasiye reddiye az, dalkavukluk yapan ise çoktur. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, hakkı haykırmanın bedeli olarak yirmi yıla yakın zindanda yatan ve yatmaya devam eden Şeyh Makdisi’nin demokrasi dinine ve kullarına reddiyesidir. BeyazMinare Kitap olarak bu kitabı sizlere ulaştırdık ki hak gelsin ve batıl zail olsun. Muhakkak ki batıl yok olmaya mahkûmdur.

Türkiye’de ne yazık ki dini kitapların çevirisinde çok sayıda tahrif yapılmakta, çeviren ve yayınlayanlar benimsemedikleri cümleleri çıkarmaktan hatta kendi cümlelerini eklemekten çekinmemektedirler. Böyle bir olay kitabın yazarına karşı kul hakkına girmektir ve ahlaki değildir. Bizler BeyazMinare Kitap olarak bu tür tartışmalara kapı aralamamak için kitabın orijinal Arapça metnini ‘http://www.beyazminare.com’ sitesine koyduk. Asıl metin ile çeviriyi karşılaştırabilir, hatalı çeviri olduğunu düşündüğünüz yerleri bize mail atabilirsiniz. Böylece bir sonraki baskıda okuyucuya daha sağlıklı bir çeviri sunmuş oluruz. Asıl metne Şeyh Makdisi’ye bağlı ‘http://www.tawhed.ws’ internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Kitabın içeriğine ekleme ve çıkarmada bulunmayıp, DavetveCihad ekibinin çevirisine sağdık kalarak kitabı yayınlamayı uygun bulduk. Sadece dilbilgisi ve noktalama işaretleri yönünden bazı düzeltmelerimiz oldu. Kitabı bizden önce basan Şehadet Yayınları, DavetveCihad’ın yayınladığı 120 sayfalık ilk iki bölümün (3) sadece 60 sayfasını yayınlamış, geri kalan kısmını çıkarmıştır. (4) Hacim olarak kitabın yarısına tekabül eden bu bölümleri çıkarmanın kitaba zulmetmek olarak düşündüğümüzden, bu açıklamayı okuyucuyu bilinçlendirme adına koymayı uygun gördük. Şeyh Makdisi’ye karşı bir borç, halkımıza karşı da bir davet görevi olarak kitabı BeyazMinare Kitap olarak tam metin halinde yeniden yayınlamayı uygun bulduk. Kitabın aslı "Demokrasi Bir Dindir” olmasına rağmen bu kitapla karıştırılmaması için kitaba "Ümmetin İmtihanı: Demokrasi” ismini verdik.

Kitabın ilk bölümü Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi’nin "Demokrasi Bir Dindir” risalesidir. Şeyh, demokrasinin batıl bir düzen olduğunu ortaya koymak için yazdığı bu risalede, demokrasiyi meşru göstermek için batıl deliller ortaya atan ‘belam’lara Kur’an ve Sünnet ışığında cevap vermektedir.

Kitabın ikinci bölümü, Ebu Muhammed el-Makdisi’nin "Keşfu’n-Nigab an Şeriati’l-Ğab” isimli kitabının son kısmından alınmıştır. Konuya yakınlığı ve içeriğinin önemine binaen DavetveCihad tarafından "Demokrasi Bir Dindir” risalesine ek bölüm olarak "Çıkış Yolu” adıyla basılmıştır. Biz de bu nedenle bölümü koymayı uygun gördük. Bu bölümde demokrasi sisteminden beri olmak için atılması gereken adımlar gösterilerek, Müslümanlara küfür binasında tuğla olmamak öğütlenmektedir.

Kitabın üçüncü bölümü Şeyh Makdisi’nin "er-Risaletu's Selasiniyye” (30 Risale) kitabından bir bölüm olup, konuyu ilgilendirmesi nedeniyle tarafımızdan eklenmiştir. Üç bölümde aynı şeyhe ait olduğundan konunun anlaşılması için aynı kitapta toplamakta bir mahzur görmedik.

Allah-u Teala kitabında onlarca ayette "Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar.” (5) buyururken, "çoğunluğun dediği olsun” diyen demokrasiyi savunmak, sapmaya ve saptırmaya yol açmaktır. İnsanların tamamına yakını bir konuda ittifak etse ve o kararları Allah’ın kanunlarına ters olursa, iman ehline düşen, el-Alim (her şeyi hakkıyla bilen) ve el-Hâkim (hüküm ve hikmet sahibi) olan Allah’a tabi olmaktır. Demokrasi çoğunluğun diktatörlüğüdür. İlahlık taslamayı bir firavundan alıp seçilmiş firavunlar heyetine vermektir. Musa’lar firavunların saltanatını alkışlamaya değil, yıkmaya gönderilmiştir. Bu nedenle İslam dışı tüm beşeri ideolojilerin batıl bir düzen ve mahşerde kabul olmayacak bir din olduğunu insanlara duyurmakla mükellefiz.

1980’lerde güç Sovyetler Birliği’ne kayarken ‘belam’larda moda "İslam ve Sosyalizm” kitapları yazıp, batıl sosyalizmi İslam’a uygunmuş gibi göstermeye çalışmaktı. Şimdi de sahte hocalar, günümüzde tek güç olarak gördükleri Amerika’ya kulluk etmek amacıyla "İslam ve Demokrasi” kitapları yazıp egemenliği Allah’a veren İslam dini ile egemenliği halka veren demokrasi dinini bütünleştirilmeye çalışmaktadır. Oysaki tevhid ve şirk asla birleşemez. Gece ve gündüzün birleşemediği gibi; biri gelince diğeri yok olur.

Son olarak demokrasi dininin taraftarlarını tövbe etmeye ve Allah’ın kanunları varken nefislerinden yasalar uydurmamaya davet ediyoruz. Kurtuluş yolu Allah’ın kitabına dönmektir ki Allah-u Teala kitabında iman edenler için kırmızıçizgiyi çekmiştir:

"Bir iş hakkında Allah ve Resulü hükmettiği zaman, hiçbir mümin erkek ve mümine kadına, işlerinde istediklerini yapma hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse apaçık bir sapıklığa sapmış olur.” (6)
Çaba bizden, hidayet ve başarı Allah’tandır.

-Dipnotlar-
1- 5 Maide/50
2- Ahmed; Hâkim
3- Demokrasi Bir Dindir ve Çıkış Yolu bölümleri
4- Şeyh Makdisi’nin kitabının aslında olup da Şehadet Yayınları tarafından metin olarak tamamen çıkartılan ve bu kitabımızda bulacağınız bölümler şunlardır:
Birinci Bölüm-Demokrasi Bir Dindir’dir bölümünden; Demokrasi Dinine Ruhsat Veren Şüphelere Ve Batıl Görüşlere Cevaplar, Birinci Şüphe: Hz. Yusuf’un, Mısır Meliki’nin Yanında Çalışması, İkinci Şüphe: Müslüman Olduğu Nebi (sav) Tarafından Haber Verilmesine Rağmen Necaşi’nin Allah’ın İndirdiği İle Hükmetmediği İddiası, Üçüncü Şüphe: Demokrasinin "Şûra” Olarak İsimlendirilmesi, Dördüncü Şüphe: Resulullah’ın Hılfu’l-Fudul’a Katılması, Beşinci Şüphe: Davetin Maslahatı.
İkinci Bölüm-Çıkış Yolu bölümünden; Yasaya Kulluk Yapanların İletişim Araçları Ve Okullarından Sakın, Onların Bayraklarından Ve Şiarlarından Sakın, Zulme Destek Veya Küfür Kanunlarına Yardım Niteliğinde Olan Her Türlü Vazifeden Uzak Durmak, Yasanın Kullarının Ordusunda Ve Polis Teşkilatında Çalışmak, Araştırma Ve İstihbarat Kurumlarında Çalışmak, Danışmanlık Ve Bunun Kapsamı İçine Girenler, Vergi, Gümrük, Hazine Ve Faiz Müesseselerinde Çalışmak, Yasa Kullarının Yanında Konsolos Ve Elçi Olarak Çalışmak, Savcılık, Avukatlık, Yargı Ve Mahkemelerde Çalışmak, Bakanlık, Parlamento Ve Millet Meclisi Üyeliği Görevlerini Üstlenmek, İnsanların Avamından Olup, Devlete Tâbi Olan Ve Bu Tür Vazifelerde Görev Alan Kişilere Karşı Tutumumuz, Hükümet Görevleri İle İlgili Kural, Sonuç bölümleri.
5- 6 Enam/116. Ayrıca bakınız: 43 Zuhruf/78; 10 Yunus/92; 12 Yusuf/106; 41 Fussilet/4; 10 Yunus/36
6- 33 Ahzab/36
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Başına bela geldiğinde, canını kurtarmak için malını feda et, bela şiddetlendiğinde, dinini kurtarmak için canını feda et.Mahrum olan, dini konusunda mahrum olandır.Gasp edilen, dini konusunda gasp edilendir.
Bilinmektedir ki, zulmü himaye edip koruyan mutlaka zalimlerdendir.Çünkü onlar olmasaydı zulüm ayakta kalıp devam edemezdi.
Ebu Muhammed el-Makdisi
Sayfa 95 - Beyazminare Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ümmetin İmtihanı
Alt başlık:
Demokrasi
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
155
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058537347
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyaz Minare Yayınları
Hamd "Onlar hala cahiliye kanunlarını arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?” (1) diye buyuran Allah’a mahsustur. Salat ve selam "Yemin ederim ki sizler İslam zincirini halka halka kıracaksınız. Siz bir halkayı kırdıkça insanlar ondan sonraki halkaya tutunacaklardır. Bu arada kırılacak ilk halka hüküm, son halka namazdır.” (2) diye buyuran önderimiz Hz. Muhammed (sav)’in, O’nun temiz ev halkının, O’nun fedakâr ashabının ve kıyamet gününe kadar İslam’ı kendisine din ve dava edinen Müslümanların üzerine olsun.

İnsanların akın akın demokrasi dinini benimsediği, demokrat olmanın gurur kaynağı olduğu, oy vermeyenlerin hakir görüldüğü bir süreçte, tevhid ehlinin hakkı apaçık bir şekilde ortaya koyması elzemdir. Ölmüş bir firavuna saldırmak kolaydır, ancak hayatta ve iktidarda olan bir firavuna reddiye yazmak bedelini ödemeyi göze alacak bir imanı gerektirir. Bu nedenle demokrasiye reddiye az, dalkavukluk yapan ise çoktur. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, hakkı haykırmanın bedeli olarak yirmi yıla yakın zindanda yatan ve yatmaya devam eden Şeyh Makdisi’nin demokrasi dinine ve kullarına reddiyesidir. BeyazMinare Kitap olarak bu kitabı sizlere ulaştırdık ki hak gelsin ve batıl zail olsun. Muhakkak ki batıl yok olmaya mahkûmdur.

Türkiye’de ne yazık ki dini kitapların çevirisinde çok sayıda tahrif yapılmakta, çeviren ve yayınlayanlar benimsemedikleri cümleleri çıkarmaktan hatta kendi cümlelerini eklemekten çekinmemektedirler. Böyle bir olay kitabın yazarına karşı kul hakkına girmektir ve ahlaki değildir. Bizler BeyazMinare Kitap olarak bu tür tartışmalara kapı aralamamak için kitabın orijinal Arapça metnini ‘http://www.beyazminare.com’ sitesine koyduk. Asıl metin ile çeviriyi karşılaştırabilir, hatalı çeviri olduğunu düşündüğünüz yerleri bize mail atabilirsiniz. Böylece bir sonraki baskıda okuyucuya daha sağlıklı bir çeviri sunmuş oluruz. Asıl metne Şeyh Makdisi’ye bağlı ‘http://www.tawhed.ws’ internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Kitabın içeriğine ekleme ve çıkarmada bulunmayıp, DavetveCihad ekibinin çevirisine sağdık kalarak kitabı yayınlamayı uygun bulduk. Sadece dilbilgisi ve noktalama işaretleri yönünden bazı düzeltmelerimiz oldu. Kitabı bizden önce basan Şehadet Yayınları, DavetveCihad’ın yayınladığı 120 sayfalık ilk iki bölümün (3) sadece 60 sayfasını yayınlamış, geri kalan kısmını çıkarmıştır. (4) Hacim olarak kitabın yarısına tekabül eden bu bölümleri çıkarmanın kitaba zulmetmek olarak düşündüğümüzden, bu açıklamayı okuyucuyu bilinçlendirme adına koymayı uygun gördük. Şeyh Makdisi’ye karşı bir borç, halkımıza karşı da bir davet görevi olarak kitabı BeyazMinare Kitap olarak tam metin halinde yeniden yayınlamayı uygun bulduk. Kitabın aslı "Demokrasi Bir Dindir” olmasına rağmen bu kitapla karıştırılmaması için kitaba "Ümmetin İmtihanı: Demokrasi” ismini verdik.

Kitabın ilk bölümü Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi’nin "Demokrasi Bir Dindir” risalesidir. Şeyh, demokrasinin batıl bir düzen olduğunu ortaya koymak için yazdığı bu risalede, demokrasiyi meşru göstermek için batıl deliller ortaya atan ‘belam’lara Kur’an ve Sünnet ışığında cevap vermektedir.

Kitabın ikinci bölümü, Ebu Muhammed el-Makdisi’nin "Keşfu’n-Nigab an Şeriati’l-Ğab” isimli kitabının son kısmından alınmıştır. Konuya yakınlığı ve içeriğinin önemine binaen DavetveCihad tarafından "Demokrasi Bir Dindir” risalesine ek bölüm olarak "Çıkış Yolu” adıyla basılmıştır. Biz de bu nedenle bölümü koymayı uygun gördük. Bu bölümde demokrasi sisteminden beri olmak için atılması gereken adımlar gösterilerek, Müslümanlara küfür binasında tuğla olmamak öğütlenmektedir.

Kitabın üçüncü bölümü Şeyh Makdisi’nin "er-Risaletu's Selasiniyye” (30 Risale) kitabından bir bölüm olup, konuyu ilgilendirmesi nedeniyle tarafımızdan eklenmiştir. Üç bölümde aynı şeyhe ait olduğundan konunun anlaşılması için aynı kitapta toplamakta bir mahzur görmedik.

Allah-u Teala kitabında onlarca ayette "Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar.” (5) buyururken, "çoğunluğun dediği olsun” diyen demokrasiyi savunmak, sapmaya ve saptırmaya yol açmaktır. İnsanların tamamına yakını bir konuda ittifak etse ve o kararları Allah’ın kanunlarına ters olursa, iman ehline düşen, el-Alim (her şeyi hakkıyla bilen) ve el-Hâkim (hüküm ve hikmet sahibi) olan Allah’a tabi olmaktır. Demokrasi çoğunluğun diktatörlüğüdür. İlahlık taslamayı bir firavundan alıp seçilmiş firavunlar heyetine vermektir. Musa’lar firavunların saltanatını alkışlamaya değil, yıkmaya gönderilmiştir. Bu nedenle İslam dışı tüm beşeri ideolojilerin batıl bir düzen ve mahşerde kabul olmayacak bir din olduğunu insanlara duyurmakla mükellefiz.

1980’lerde güç Sovyetler Birliği’ne kayarken ‘belam’larda moda "İslam ve Sosyalizm” kitapları yazıp, batıl sosyalizmi İslam’a uygunmuş gibi göstermeye çalışmaktı. Şimdi de sahte hocalar, günümüzde tek güç olarak gördükleri Amerika’ya kulluk etmek amacıyla "İslam ve Demokrasi” kitapları yazıp egemenliği Allah’a veren İslam dini ile egemenliği halka veren demokrasi dinini bütünleştirilmeye çalışmaktadır. Oysaki tevhid ve şirk asla birleşemez. Gece ve gündüzün birleşemediği gibi; biri gelince diğeri yok olur.

Son olarak demokrasi dininin taraftarlarını tövbe etmeye ve Allah’ın kanunları varken nefislerinden yasalar uydurmamaya davet ediyoruz. Kurtuluş yolu Allah’ın kitabına dönmektir ki Allah-u Teala kitabında iman edenler için kırmızıçizgiyi çekmiştir:

"Bir iş hakkında Allah ve Resulü hükmettiği zaman, hiçbir mümin erkek ve mümine kadına, işlerinde istediklerini yapma hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse apaçık bir sapıklığa sapmış olur.” (6)
Çaba bizden, hidayet ve başarı Allah’tandır.

-Dipnotlar-
1- 5 Maide/50
2- Ahmed; Hâkim
3- Demokrasi Bir Dindir ve Çıkış Yolu bölümleri
4- Şeyh Makdisi’nin kitabının aslında olup da Şehadet Yayınları tarafından metin olarak tamamen çıkartılan ve bu kitabımızda bulacağınız bölümler şunlardır:
Birinci Bölüm-Demokrasi Bir Dindir’dir bölümünden; Demokrasi Dinine Ruhsat Veren Şüphelere Ve Batıl Görüşlere Cevaplar, Birinci Şüphe: Hz. Yusuf’un, Mısır Meliki’nin Yanında Çalışması, İkinci Şüphe: Müslüman Olduğu Nebi (sav) Tarafından Haber Verilmesine Rağmen Necaşi’nin Allah’ın İndirdiği İle Hükmetmediği İddiası, Üçüncü Şüphe: Demokrasinin "Şûra” Olarak İsimlendirilmesi, Dördüncü Şüphe: Resulullah’ın Hılfu’l-Fudul’a Katılması, Beşinci Şüphe: Davetin Maslahatı.
İkinci Bölüm-Çıkış Yolu bölümünden; Yasaya Kulluk Yapanların İletişim Araçları Ve Okullarından Sakın, Onların Bayraklarından Ve Şiarlarından Sakın, Zulme Destek Veya Küfür Kanunlarına Yardım Niteliğinde Olan Her Türlü Vazifeden Uzak Durmak, Yasanın Kullarının Ordusunda Ve Polis Teşkilatında Çalışmak, Araştırma Ve İstihbarat Kurumlarında Çalışmak, Danışmanlık Ve Bunun Kapsamı İçine Girenler, Vergi, Gümrük, Hazine Ve Faiz Müesseselerinde Çalışmak, Yasa Kullarının Yanında Konsolos Ve Elçi Olarak Çalışmak, Savcılık, Avukatlık, Yargı Ve Mahkemelerde Çalışmak, Bakanlık, Parlamento Ve Millet Meclisi Üyeliği Görevlerini Üstlenmek, İnsanların Avamından Olup, Devlete Tâbi Olan Ve Bu Tür Vazifelerde Görev Alan Kişilere Karşı Tutumumuz, Hükümet Görevleri İle İlgili Kural, Sonuç bölümleri.
5- 6 Enam/116. Ayrıca bakınız: 43 Zuhruf/78; 10 Yunus/92; 12 Yusuf/106; 41 Fussilet/4; 10 Yunus/36
6- 33 Ahzab/36

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • İbrahim yılmaz
  • Gülistan Bayram
  • Eflatun Hanım
  • Usame
  • Celalettin çizmeci
  • Ayşenur MT
  • Onur
  • M҉îz҉g҉în҉e҉_İs҉l҉âm҉
  • Sümeya Samıkıran
  • OsE

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (3)
9
%0
8
%40 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0