1000Kitap Logosu
Ebu Muhammed el-Makdisi

Ebu Muhammed el-Makdisi

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.9
80 Kişi
288
Okunma
42
Beğeni
2.827
Gösterim
Tam adı
Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi
Unvan
Ürdünlü yazar
Doğum
Nablus, 1958
Yaşamı
Tam olarak ismi, Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi olup, Ebu Muhammed el-Makdisi ismiyle tanınmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed, Hicri 1378 (Miladi 1958) yılında, daha önce Ürdün’ün bir parçası halinde iken 1967 savaşlarından sonra İsrail tarafından işgal edilen Nablus’un Berka köyünde dünyaya gelmiştir. 3-4 yıl gibi kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Kuveyt’e geçmiş ve daha sonra da babasının arzusuyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Musul Üniversitesi’nde okumuştur. Bu dönemde bir çok İslamî Ha- reket Mensubu olan kimselerle bağlantıya geçmiştir. Daha sonra Kuveyt ve Hicaz arasında bir yerde ilim tahsiline devam etmiştir. Özellikle Şeyhu-l İslam İbn-i Teymiye, talebesi İbn-iKayyim el-Cevziyye, Şeyh Muhammed b. Abdulvehhab ve to- runlarının kitaplarını tekrar tekrar gözden geçirmiştir. Dünya genelinde İslami çalışmalarla ilgisini kesmeme adına defalarca Pakistan ve Afganistan’a gitmiş, orada davet derslerine katılmış ve ilk kitabı olan “Millet-i İbrahim’i” yaz- mıştır. Şeyh 1992 yılında Ürdün’e yerleşmiş, orada Afgan ci- hadına katılan bir çok mücahide dersler vermeye başlamıştır. Elbette kendisinden önce bir çok sıkıntıya maruz kalan davet- çilerin başına gelen imtihanların Şeyh’inde başına gelmesi kaçınılmaz olmuştur. 1994 yılında Filistin’de siyonistlere karşı operasyonlara katılmanın caiz olduğu yönünde verdiği fetvasından dolayı bir çok arkadaşı ile birlikte tutuklanmıştır. Senelerce Ürdün zindanlarında esir kalmış, daha sonra ise serbest bırakılmıştır. Ancak özgürlüğü uzun sürmemiş Amerika ordusuna karşı operasyon yapılmasının caiz olduğu yönündeki fetvaları sebebiyle zindana atılmıştır. Şu an itibarıyla Ürdün zindanlarında esir olan Şeyh Ebu Muhammed, sitesinde yapılan son açıklamaya göre inandığı esaslardan dönmesi ve yazdığı kitapları reddetmesi için büyük işkencelere maruz kalmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed’in ihlasla Allah’ın dinine davet etmesi kısa sürede semeresini vermiş, bugün dünyanın dört bir tarafında kitapları, risaleleri okunmaya başlanmıştır. Bu- gün itibarıylatawhed.ws isimli sitesinde 18 kitabı, 200’e yakın risalesi bulunmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed kendisini hiçbir zaman tek bir konuya hasretmemiş ve ilmi nispetinde bir çok konularda ki- tap ve makaleler yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır: 1-    Milletu İbrahim ve Da’vetu-l Enbiyai ve Murseliyn 2-    El-Kevaşiful Celile fi Kufri Devleti-s Suudiyye 3-    İmtau-n Nazar fi Keşfi Şubuhati Murcieti-l Asr 4-    Keşfu Şubuhatu-l Mucadiliun an Asakiri-ş Şirk… 5-    Tabsıru-l Ukala bi Telbisati Ehlu-t Tecehhum ve İrca 6-    Er-Risaletu-s Selasiniyye… 1 Vela ve Bera akîdesine dair bir kitaptır. 2 Suud Devletinin küfrüne dair bir çok konuyu ele alan bir kitaptır. Özellikle şu günlerde Suud hükümetinin büyük baskısı sonucu zindanda bu kitabındaki fikirlerinden dönmesi istemiyle Şeyh’e büyük bir zulüm yapılmaktadır. 3-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır. 4-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır. 5- Günümüz tağutlarının küfrüne İslam elbisesi giydirme adına bütün ömrünü vakfeden Ali Halebi’nin “et-Tahzir min Fitneti-tTekfir” isimli kitabına reddiyedir. 6-Tekfirde aşırılıktan sakındırmaya dair yazılmış bir eserdir. Şeyh’in Türkçe’ye çevrilen ilk kitabı vela ve bera akıdesine dair yazmış olduğu Milleti İbrahim’dir. 1997 yılında Ebabil Yayınları tarafından ilk baskısı yapılan kitabın daha sonra yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından yapılmamıştır.En-Nuketu-l Levamia fi mulahazati-l Camia 7- İ’dadu-l Kadeti-l Fevaris bi-Hecri Fesadi-l Medaris 8-Son birkaç yılda ise Şeyh’in “Milleti İbrahim”, “Demok- rasi Dindir”, “Tağutların Destekçileri Hakkında Şüphelerin Aydınlatılması”, “Tekfirde Aşırılıktan Sakındırma Konusunda Otuz Risale” isimli eserleri ilk önce davetvecihad.com isimli siteyi hazırlayan kardeşlerimiz tarafından internet ortamında yayınlanmış ve daha sonra da bu kitaplardan ilk üçünün baskısı site sahipleri tarafından yapılmıştır.
Demokrasi Bir Dindir
OKUYACAKLARIMA EKLE
Büyük Ortadoğu Projesi
OKUYACAKLARIMA EKLE
Milleti İbrahim
OKUYACAKLARIMA EKLE
Akidemiz Budur
OKUYACAKLARIMA EKLE
Ey Zindan Arkadaşlarım 1
OKUYACAKLARIMA EKLE
Ümmetin İmtihanı
OKUYACAKLARIMA EKLE
Ey Zindan Arkadaşlarım 2
OKUYACAKLARIMA EKLE
Mescidlerdeki Bid'atler Hakkında İki Risale
OKUYACAKLARIMA EKLE
​O§E
Demokrasi Bir Dindir'i inceledi.
157 syf.
·
10/10 puan
Malumdur çağımızın en büyük fitnelerinden bir tanesi demokrasi fitnesidir. Bugün, uğruna; Arap Baharı adı altında oluk oluk kan akıtılan, İslam'ın alternatif yönetim tarzıymış gibi sunulan, Saray Mollaları (Belamları) tarafından caizliğine dair fetva verilen, kendilerini İslam'a nispet edenlerin kafasını karıştıran ve muvahhidlerin onu yeryüzünde defetmek için en çok bedel ödedikleri bir fitnedir. Çünkü demokrasi Allah'ın hükmü olmayıp halkın yasamada bulunması ya da tağutun hükmüdür. Bu hükümde Allah'ın yasalarının hiçbir hükmü yoktur. Oysa İslam dininde "Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz onu Allah ve Rasûlü'ne götürün. Bu, hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir." (4/Nisa, 59) Ancak tağutların dininde ise durum şöyledir: 'Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu uydurma anayasaya ve yerden bitme kanunlara uygun olarak halka, meclise ve krala götürün' şeklindedir.
Demokrasi Bir Dindir
Okuyacaklarıma Ekle
17
Yusuf Yiğit Tural
Milleti İbrahim'i inceledi.
137 syf.
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Kitap temel vela/bera akidesinden bahsetmekle birlikte güzel yerlere değiniyor. Lakin yeni yeni okumaya başlayan müslümanlara biraz ağır gelebilir. Kardeşinizin tavsiyesi sıranın sonuna koyabilirsiniz bu kitabı.
Milleti İbrahim
Okuyacaklarıma Ekle
2