1000Kitap Logosu
Evrimsel görüşe göre, Kambriyen döneminden önce neden bu kadar az fosil var? Eh, büyük ihtimalle, coğrafi dönemlerden bugüne yassı solucanlar için geçerli olan etkenler, hayvanlar aleminin Kambriyen'den önce yaşayan tüm diğer üyeleri için de geçerliydi. Büyük olasılıkla Kambriyen'den önce yaşayan hayvanların çoğu günümüzdeki yassı solucanlar gibi yumuşak bedenliydi, ayrıca günümüz silli solucanları gibi de görece küçük boyutluydular, ki bunlar iyi fosil malzemesi değildir. Daha sonra yaklaşık yarım milyar yıl önce hayvanların rahatça fosilleşmelerine izin veren bir şey oldu; mesela sert ve mineral yapılı iskeletler ortaya çıktı.
Eğer evrimsel değişim miktarının geçen zamanla orantılı olmasını zorunlu kılan bir doğa kanunu olsaydı, benzerlik derecesi doğrudan, akrabalığın yakınlığını yansıtırdı. Ne var ki gerçek dünyada, (onların eşsiz olduğu algımıza, evrim ağacındaki komşularının gökten gelen bir faciayla yok olmasının da yardımıyla) sürüngen kökenlerini Mezozoik tozunun içinde bırakan kuşlar gibi evrimsel sürat koşucularına katlanmak zorundayız.
evrim dedektifinin modern sonuçları (saatler ve logaritmik parseller)
Birçok farklı saatten elde edilen bilgiye göre Dünya 4,6 milyar yaşındadır. ...son derece ilginç bir şekilde, Amerika nüfusunun %40'ı ve İngiltere nüfusunun biraz daha az bir kısmı Dünya'nın yaşının, ölçülen milyarlarca yılın aksine 10.000 yıldan daha az olduğuna inanıyor. Ne üzücüdür ki özellikle Amerika'da ve İslam dünyasının büyük bir kısmında, bu tarih inkarcılarının bazıları, okullar ve müfredat üzerinde etki sahibidirler*.