Giriş Yap
Cum'a gecesi gündüzüyle beraber yirmi dört saattir. Bundan her saatte cehenneme müstehak olanlardan altıyüz bin kişiyi Allahü Teala'nın azad eylemesi vardır.
1
" Asr-ı Saadette kötü bir dünyada yaşayan Müslümanlar, kendilerini o dünyanın kötülüklerini sineye çekmek zorunda hissetmemişti. Tersine, kötü bir dünyada yaşadıklarının bilincinde olarak o kötülüklere müdahale etmişler, bu yüzden kötü bir dünyada yaşamış olmalarına rağmen iyi birer Müslüman olarak kalabilmişlerdir. "
Essalatu hayrun minen nevm
' De ki: Ey Yahudiler ! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin, Allah'ın dostları olduğunuzu idda ediyorsanız, haydi ölümü temenni edin, eğer davanızda doğru iseniz. Halbuki ellerinin ( işleyip ) öne sürdüğü günahlar yüzünden onu (ölümü) ebediyen temenni edemezler. Allah zâlimleri bilir.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Sayfa 554 - CUMA SURESİ 6 -7 Ayetler // bknz: Temenni etmek : Dileme, isteme hâli..