Profil
Abdülmecit’in saray ve hanedan geliri için vaktiyle ayrılmış olan emlaki şahane’yi, Maliye Hazinesi’nden kendisine bağlanan tahsisat karşılığında hâzineye devrettiği de tarihi bir vakıadır. Fakat, Abdülhamid’in tahta çıkmasıyla her şey değişmiş, o ana kadar riayet olunagelen bütün esaslar altüst olmuş, babasının Maliye Hazinesi’ne devrettiği emlaki şahane geri alınmış, emlaki hakaniyye denilen mahdut bir kısım gayri menkuller müstesna olmak üzere bütün emlaki şahane Abdülhamid’in şahsı adına tapulanmış ve bunları idare için yeniden teşkilatlandırılan Hazine-i Hassa’nın da gayretiyle geniş bir emlak edinme faaliyeti alıp yürümüştür.
Sayfa 4
Neden kendi halkınızı soydunuz aldığınız paralar, mallar ne oldu nerede
Adam yayınları
Geçmişi hatırlamayanlar onu tekrarlamaya mahkûmdurlar.
Biri size yapamayacağınız bir iş teklif ettiğinde önce kabul edin, sonra nasıl yapacağınıza bakın.
Nezaket, bedava bir şey; para vermiyorsunuz pul vermiyorsunuz, akarı yok kokarı yok, ne olur insanlara kendilerini güzel hissettirseniz?
"Dünyadaki mükemmel şey nerede olduğumuz değil, ne yöne hareket ettiğimizdir." Oliver Wendell Holmes
Hayatında hiçbir başarısı olmayan müzmin karamsarları asla dinlemeyin, başarınızı engellerler.
💙Sizler için seslendirdiğim kitabı dinlemek için👇👇 youtu.be/dilEsP98YU0?si=...
Yoksul ve orta sınıf para için çalışır. Zenginler parayı çalıştırır..
Jan Batist Kolber:" vergi yığma sənəti, bir qazı mümkün qədər az çığırtmaqla, ən yüksək miqdarda tük yolmaqdır" deyə düşünürdü.
Sayfa 40
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.