Profil
Bütünüyle ermek istiyorum En esasa kadar. Çalışmada, yol arayışında, Yüreğin karmaşasında.
Ermek fiili, en kaba hatlarıyla “varmak, ulaşmak, kavuşmak” mânâlarına gelir. Eren ve/veya ermiş ise, amacına varan, ulaşan, kavuşan kişinin sıfatı. Er, erkek, ergen de kezâ niçin bu kökten türediğini kolayca tahmin edebileceğimiz sözcüklerden.