1000Kitap Logosu

Fikir

13 Takipçi
TAKİP ET
vaqqas vakur
bir alıntı ekledi.
Kemalizm...
"Evvelâ Kemâlist rejimin mahiyetini ortaya koymak lâzım: Kemalizm, insan ve toplum meselelerini kuşatıcı bir ideolocya manzumesi değil, sadece İslâm'a karşı ve İslâm'ı tahrib tavrının adıdır. Rejim de, bu rejim... Hiçbir şeyden anlamaz mankafaların, Kemâlizm'i müdafaa sadedinde alelusûl lâf ederken bayılarak öne aldıkları "çağdaş medeniyet seviyesine ermek" sözündeki ahmaklığı bu vasfıyla tesbit için fazla bir zekâ istemez..."
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 188 - İBDA Yayınları
9