• 20-Ayet) "Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın, sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.”

  O şeylerin her birinde Allah sizin için bir fayda var etmiştir. Örneğin gökyüzünü sizin için tavan olsun diye, yeryüzünü sizin için döşek olsun diye, güneşi sizin için lamba olsun diye, ayı onunla yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye, yıldızları da onlarla yolunuzu bulasınız diye yaratmıştır.

  "Ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi?': Ayetteki (أسْبَغَ)- lafzı, ihtiyaç miktarından fazla olan ve onunla birlikte daha fazlasına ihtiyaç duyulmayan şeyi ifade eden
  Açık ve gizli nimetlerle ilgili olarak âlimler çok şey konuşmuşlardır. Bu çerçevede;
  -Açık olan, nimetin varlığıdır. Gizli olan da nimeti vereni görmektir.
  -Açık olan, dünyalık nimetlerdir. Gizli olan da dini nimetlerdir
  -Açık olan, güzel yaratılıştır, Gizli olan da güzel ahlaktır.
  -Açık olan, hatasız bir nefistir, Gizli olan da gafletsiz bir kalptir.
  -Açık olan, Allah'ın maddi vergisidir. Gizli olan da rızasıdır.
  -Açık olan, mallar ve artışlarıyla ilgilidir. Gizli olan da, haller ve safiyetleriyle ilgilidir.
  -Açık olan, nimettir, Gizli olan da masumiyettir.
  -Açık olan, ibadetlerde muvaffakiyettir, Gizli olan da ibadetlerin kabul edilmesidir.
  -Açık olanı yaratılışın uyumlu oluşudur, Gizli olan da ahlakın arınmışlığıdır.
  -Açık olan, salihlerin arkadaşlığıdır. Gizli olan da saygınlıklarının korunmasıdır.
  -Açık olan, dünyaya mesafeli durmaktır. Gizli olan da dünya ve ahiret yerine Mevlâ ile yetinmektir.
  -Açık olan, zühttür, Gizli olan da vecddir.
  -Açık olan, nefisle mücadelede muvaffak olmaktır. Gizli olan da müşahedenin gerçekleşmesidir,
  -Açık olan, nefsin vazifeleridir. Gizli olan da kalbin latifeleridir.
  -Açık olan, halkı bırakıp nefsinle uğraşmandır. Gizli olan da nefsini bırakıp Rabbinle meşgul olmandır.
  -Açık olan, Allah'ı aramaktır, Gizli olan da Allah'ın varlığıdır,
  -Açık olan, Allah'a ulaşmandır Gizli olan da O'nunla beraber kalmandır.