Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
09 Mar 02:34

(Bumin Kağan 'dan Nevrûz'a)
"Türk hâkanlarının asırlarca örste demir döğerek Ergenekon Günü'nü kutladıklarını biliyoruz. Bu, Ergenekon'dan Çıkış'ın anılmasıdır. Prof. Abdülhalûk Çay, bunun Nevrûz günü olduğunu uzun boylu anlatan bir kitap yayınladı.

Nevrûz hakkında bir kaç cümle söylemek isterim. Türkistan'da ve bir döneme kadar Osmanlı'da kutlandığı gerçektir. Dîvân şiirimizde nevrûziyye'ler vardır. Ancak son dönem Osmanlı' sında nevrûz kutlama âdetinin tavsadığı, hattâ ortadan kalktığı muhakkaktır. Nevrûz, gece ile gündüzün 12'şer saat olarak eşleştiği, daha astronomik tabirle bahar'ın başladığı gün olarak, bir takvim tabiri şekliyle bilinirdi. Ben İstanbul'da 19.asrı yaşayan büyüklerimden hiç nevrûz kutlaması duymadım. Buna karşılık benim çocukluğumda bile gayri resmî olarak Hıdrellez yani 6 Mayıs günü kutlanırdı. Zaten doğrusu 22 Martta çayır çemene çıkılamaz. 6 Mayıs bunun için çok daha münasiptir. Sonra bir tarihte 1 Mayıs, Bahar bayramı ilân edilip Hıdrellez silinmeye çalışıldı.

1 Mayıs, işçilerin bayramı olarak Batı'dan geldi. Batılılar' ın böyle anneler, babalar, kadınlar günleri de vardır. Ancak 1 Mayıs, Komünistler'in resmî devlet bayramıdır. Bizde de 1970'lerde artık bahar bayramı hâlinden çıkıp komünist bayramı hâline geldi, Lenin ve Mao bayrakları açılarak kutlandı.
...
Nevrûz'u ise Türkiye'de Kürt milliyetçileri ortaya çıkardı. Kürtler'in millî bayramı olarak lanse edilmek istendi. Bir kaç yıllık bir bid'attır.
..."

Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)

Bu kitabın ilk baskısı 2012'de Amerika'dadır, çevirisi Türkiye'de bu yıl çıktı. Henry Kissinger, hakkında söylenen çok fazla negatif eleştiriye rağmen, bir kısmı hakaretten ibarettir, benim politik teorilerine saygı gösterdiğim akıllı ve başarılı bir adamdır. Amerikan başkanları olan Nixon ve Ford döneminde dış işleri bakanlığı da dahil olmak üzere çok görevde bulunmuş biridir. Bu dönemlerden sonra da Amerikan politikasındaki ağırlığı her zaman hissedilmiş ve önerileri kabul görmüştür. Kissinger'ın hiç sevmediğim konuşma tarzının aksine, yazıları güzeldir, düşündürücüdür ve bir bakıma da yol göstericidir. Bu kitapta, kendisinin de aktif olarak rol aldığı Amerika-Çin ilişkilerini konu almıştır. Özellikle Nixon döneminde, Mao ve Deng gibi Çin liderleri ile birebir görüşmelerde bulunan kişidir. Bu görüşmeler kaynak olarak yeteri kadar kullanılmamıştı, fakat Kissinger arşivlerden çıkarıp, o konuşmalar sırasında ne düşündüğünü ve karşıdan nasıl tepkiler geldiğini kendisi anlatıyor. Kitabın bu bölümlerinde de referanslar genellikle birinci elden görüşme kayıtlarıdır. Çin'in diplomasi tarihini en başından başlayarak anlatıyor ve yakın dönemlere kadar getiriyor. Bu süreci anlatırken de Çin'in devlet olarak politikayı nasıl yönettiğini çok açık şekilde gösteriyor. Bana göre, bu kitap Çin diplomasisi için temel teşkil edecek 2-3 kitaptan biridir. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek olan bu devletin politikaları hala çok değişmemiştir ve sorunları hemen hemen aynıdır. İlgili olanların kesinlikle okumasını tavsiye ederim.

Tarihsel Maddeci, bir alıntı ekledi.
19 Şub 09:17 · Kitabı okudu · İnceledi · 4/10 puan

Öteki Yüz
İç savaşın sekizinci yılı, 1934
Ödül koymuş Mao Çetung'un kafasına Çan Kayşek
Kayşek'in uçaklarından propaganda
ve Komünistlerin topraklarına
Kağıtlar yığın yığın atılıyor
Damgalanmış kişi Çetung Mao
Kağıdı yok, ama aklı var ya.
Toplatıyor bir yüzü basılı kağıtları
Temiz yüzüne aklın ve mantığın laflarını yazdırıp
Halkına dağıtıyor.

Anti-Faşist Şiir ve Faşizm, Bertolt Brecht (Sayfa 21 - Belge Yayınları)Anti-Faşist Şiir ve Faşizm, Bertolt Brecht (Sayfa 21 - Belge Yayınları)

Mao Zedong
"… Eğer kitlelerin sizi anlamasını istiyorsanız, eğer kitlelerle bütünleşmek istiyorsanız, uzun ve hatta acılı bir çelikleşme sürecinden geçmeye karar vermek zorundasınız. Burada, kendi tecrübemi, kendi duygularımın nasıl değiştiğini size anlatabilirim. Hayata bir öğrenci olarak atıldım ve okulda öğrenci alışkanlıkları edindim; o zamanlar elle en ufak bir iş görmekten, örneğin sırtlarında ya da ellerinde herhangi bir şey taşımaktan aciz olan öğrenci arkadaşlarımın önünde kendi eşyalarımı taşımayı bile onur kırıcı bir iş olarak görüyordum. O zamanlar dünyadaki temiz insanların sadece aydınlar olduğunu, buna karşılık işçilerle köylülerin aydınlara kıyasla pis olduklarını sanıyordum. Başka bir aydının elbisesini giymekte bir sakınca görmezdim; çünkü o elbisenin temiz olduğuna inanırdım. Oysa bir işçinin ya da köylünün elbisesini giyemezdim; çünkü onun pis olduğunu sanırdım. Ama devrimci olup da işçilerle, köylülerle ve devrimci ordunun askerleriyle birlikte yaşamaya başladıktan sonra, zamanla onları iyice tanıdım, onlar da zamanla beni iyi tanıdılar. İşte burjuva okullarında bana aşılanmış olan burjuva ve küçük burjuva duygularımı ancak o zaman kökünden değiştirebildim. Kendilerini yeniden şekillendirmemiş olan aydınların işçilerle ve köylülerle karşılaştırıldığında temiz olmadıklarını, son tahlilde de işçilerle köylülerin en temiz insanlar olduklarını, hatta elleri çamura, ayakları inek pisliğine bulanmış bile olsa onların, aslında burjuva ve küçük burjuva aydınlarından çok daha temiz olduklarını anladım. Duygularda meydana gelen değişiklikten, bir sınıftan öbürüne geçmekten kastedilen budur."

Ey Kürdoğlu Kürd,
Neden hz muhammed aleyselam degilde APO?
Neden Şeyh Said değil de Che?
Neden Qadî Muhammed değil de Mao?
Neden Şeyh Ubeydullah değil de Stalin?
Neden Selahaddin değil de Engels?
Neden Ehmedê Xanî değil de Marx?
Neden Mela Mistefa değil de Hegel?
Neden, neden, neden!!!

Savaş Sanatı
<< Bir insanın on parmağını yaralamak, bir tanesini kesmek kadar etkili değildir. >>

- Mao Tse-tung (1893-1976)