• Onun, "Bilgisizliği gizlemektense göz önüne koymak daha iyidir." sözü, bilmemenin ayıp olmadığı, bu nedenle bilmediğini bilip de öğrenmemenin ayıp olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
  Mehmet Akgün
  Sayfa 310 - Elis Yayınları - 1. Basım
 • Herakleitos'tan kalan fragmanlardan hareketle onun, bilginin kaynağı olarak hem akıla ve hem de duyumlara yer verdiği söylenebilir. O, bilgi kaynaklarından aklın verdiği bilgileri duyumların verdiği bilgilerden daha güvenilir bulmaktadır. Akılı ön planda tuttuğu fragmanlardan birinde o, "Düşünmek herkese ortaktır." demektedir. Bu ifadenin bir benzerinin 1596-1650 yılları arasında yaşayan Fransız filozofu Rene Descartes'ın, Metot Üzerine Konuşma isimli eserinde geçen, "... fakat bu, daha çok, asıl sağduyu ve akıl denilen iyi hüküm vermek ve doğruyu yanlıştan ayırt etme gücünün bütün insanlarda yaratılıştan eşit olduğunu gösterir;..." ifadesinde tekrarlandığını görmek mümkündür. Herakleitos da bu ifadesiyle biraz açılmış şekliyle Descartes'ın söylediğini söylemek istemiştir.
  Mehmet Akgün
  Sayfa 308 - Elis Yayınları - 1. Basım
 • Ona göre bu dünyadaki her şey evrensel yasaya göre olmaktadır. Ama insanların geneli bunun farkında bile değildir. Bu nedenle o, insanların bu anlayışsızlıkları karşısında, kendisinden kaldığı bildirilen bir fragmanda, "İnsanlar ebedi olan bu evrensel yasayı (logos), adını duymadan önce de duyar duymaz da kavrayamıyorlar. Her şey bu yasaya göre gerçekleştiği halde, her birini doğasına göre ayırıp açıklayarak ne olduklarını duyurduğum bu tür sözlerde ve eserlerde kendilerini denemeye kalkıştıkları zaman, sanki bunu sezmemişler gibi bir izlenim yaratıyorlar. Öteki insanlar ise uykuda ne yaptıklarını nasıl anımsamıyorlarsa, aynı şekilde uyanıkken de ne yaptıklarını bilmiyorlar." şeklinde şikayette bulunmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla onun asık şikayeti fikirlerinin insanlar tarafından idrak edilememesidir.
  Mehmet Akgün
  Sayfa 293 - Elis Yayınları - 1. Basım
 • Zerdüşt, her bir insanın hakikati kendi için keşfetmesi gerektiğini ısrarla savunur. Ona göre, insana gitmek istediği yolu seçmede mutlak özgürlük verilmiştir. Çünkü ona göre insan, iyiyi kötülükten ayırt etmesini sağlayan tanrının en değerli hediyesi olan akla sahiptir.
  Mehmet Akgün
  Sayfa 41 - Elis Yayınları - 1. Basım
 • Dünün ve bugünün futbolcuları

  Tuvalete bile araba ile giden, bir tane ile yetinmeyip altlarında son model otomobille bir de cip bulunduran günümüz futbolcuları milim yerlere bile ayaklarını yerden kesen araçlarla giderken, 1945 yıllarında İstanbul’da en şöhretli futbolcunun altında araba yoktu.

  Beşiktaş’ın efsane kaptanı Hakkı Yeten Halıcıoğlu’ndan Topkapı’ya kadar yayan yürür, ordan şeref stadına maça veya idmana tramvaya binerek giderdi. Lefter, Büyükada’dan Kadıköy’e vapurla iner, oradan Fenerbahçe stadında tramvay ile ulaşırdı. Selahattin Torkal Cihangir’den Karaköy’e tramvayla iner oradan vapur ve tramvay karışımı iki vesaitle idmana gelirdi. Mehmet Ali Has, Yeniköy’den bir vapurla Sirkeci’ye geçer oradan bir yenisi ile Kadıköy’e ulaşırken, tramvaya biner Fenerbahçe stadındaki idman ve maçlara gelirdi. Şimdiki futbolcuların sadece primleri milyarı bulurken, maaşlar ve transfer ücretleri tavana vururken, o zamanki en kabadayı para ayda 125 lirayı geçmez, primler de büyük maçlar için 25 veya 50 liraya ancak ulaşırdı. İstanbul’un sayılı zenginlerinden Hacıbekir bazen Fenerbahçeli futbolculara ekstra prim verdiği zaman veya Ankara deplasmanında takımı Ankara Palas’ta yatırdığında gazeteler bir hafta bu hovardalıktan söz eder ve Hacıbekir’i bu jestten ötürü yere göğe komazdı.
  1945 yıllarının futbolcuları yazın zımpara sertliğinde toprak zeminde top koşturur, kışın ise bataklaşmış bir ortamda gülle haline gelmiş toplarla boğuşurlardı. Üstlerindeki formalar en adi pamuk ipliğinden dokunur, ıslandıkça ağırlaşır, ayaklarındaki top ayakkabıları için kabaca postal demek o dönemin en uygun deyimi olurdu. Şimdiki futbolcular ise halı gibi sahada topun ve malzemenin en hasosu üstlerinde keyifle top koşturuyorlar.

  Şimdi toplumun çok ötesinde bir konfor ve lüks içinde yaşayan, bir giydiğini bir daha giymeyen, en mutena semtlerde saray gibi evlerde yaşayan günümüz futbolcularına karşılık, 1945 yıllarının oyuncuları toplumdan bu kadar soyutlanmazlar, gerek kıyafetleri gerekse oturdukları evler yaptıkları flörtler ve evlilikler yüzünden bu kadar yankılanan görüntü ve şatafat çizmezlerdi. Şimdiki futbolcular tatillerini balaylarını Avrupa’nın en hatırı sayılır beldelerinde geçirenlere karşılık 1945 senesinin oyuncuları balayları ve tatillerini İstanbul’da yapar, yazları oturdukları semtlere göre kalçalarına birer mayo giyip bu kentin bir plajında İstanbullular ile birlikte denize girerlerdi. Şimdiki futbolcuların çoğunluğu ile arkadaşlık denen bağların hiç birisini fiyonglamama rağmen, o küçük şeytanlar denen Fenerbahçe’nin 1951 – 52 kadrosunun Ankara’dan gelenlerinden Burhan Sargın, Akgün Kaçmaz ve Abdullah Matay ile gazeteci olmadan önce dosttuk. Çünkü futbolcular o zaman daha iyi insan ve daha mütevazı idiler.

  İSLAM ÇUPİ

  (25 Ocak 2000, Milliyet)
 • ADANA: Cevdet Akçalı, Fazıl Güleç, M. Salahattin Kılıç, Melih Kemal Küçüktepepınar, Ali Cavit Oral, Emir H. Postacı, Kemal Satır, Ahmet Topaloğlu, Turgut Topaloğlu, Alpaslan Türkeş, Hüsamettin Uslu.
  ADIYAMAN: M. Zeki Adıyaman, Ali Avni Turanlı.
  AFYON KARAHİSAR: Hasan Dinçer, Hamdi Hamamcıoğlu, Ali İhsan Ulubahşi, Kazım Uysal.
  AMASYA: Yavuz Acar, Salih Aygün.
  ANKARA: Orhan Alp, Oğuz Aygün, Musa Kazım Coşkun, Orhan Eren, İ. Sıtkı Hatipoğlu,. Mustafa Maden, H. Turgut Toker, Aydın Yalçın, Ferhat Nuri Yıldırım, Şerafettin Yıldırım, Mustafa Kemal Yılmaz.
  ANTALYA: Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ataöv, Süleyman Çiloğlu, Ömer Eken, Rafet Eker, Hasan Ali Gülcan.
  ARTVİN: Mustafa Rona.
  AYDIN: Nahit Menteşe, İsmet Sezgin, Fikret Turhangil.
  BALIKESİR: İbrahim Aytaç, Cihat Bilgehan, M, Şükrü Çavdaroğlu, Kemal Erdem, Ahmet İhsan Kırımlı, M. Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman Tarı.
  BİLECİK: Şadi Binay.
  BİNGÖL: Mehmet Sıddık Aydar, Mehmet Bilgin.
  BOLU: Nihat Bayramoğlu, Halil İbrahim Cop, Ahmet Çakmak, M. Şükrü Kıyıkoğlu.
  BURDUR: A. Mukadder Çiloğlu, Mehmet Özbey.
  BURSA: Cemal Külahlı, Barlas Küntay, Ertuğrul Mat, Kasım Önadım, Mustafa Tayyar, Mehmet Turgut, Ahmet Türkel.
  ÇANAKKALE: E. Kemal Bağcıoğlu, Zekiye Gülsen, Mesut Hulki Önür, Refet Sezgin.
  ÇANKIRI: Nuretin Ok.
  ÇORUM: Yakup Çağlayan, Kemal Demirer, Abdurrahman Güler, İhsan Tombuş, Arslan Topçubaşı.
  DENİZLİ: Sami Arslan, Mehmet Emin Durul, Hasan Korkmazcan, Ali Uslu.
  DİYARBAKIR: Hasan Değer, Behzat Eğilli, Abdüllatif Ensarioğlu, Necmettin Gönenç, Sabahattin Savcı, Nazif Yıldırım.
  EDİRNE: İlhami Ertem.
  ELAZIĞ: Samet Güldoğan, Hayrettin Hanağası.
  ERZİNCAN: Hüsamettin Atabeyli.
  ERZURUM: Sabahattin Aras, Turhan Bilgin, Rasim Cinisli, Rıfkı Danışman, Naci Gacıroğlu, Cevat Önder.
  ESKİŞEHİR: Mehmet İsmet Angı, Şevket Asbuzoğlu, Orhan Oğuz, Seyfi Öztürk, M. Şemsettin Sönmez.
  GAZİANTEP: Ali İhsan Göğüş, İ. Hüseyin İnceoğlu, Mehmet Kılıç, Erdem Ocak, Mehmet Lütfi Söylemez.
  GİRESUN: Mustafa Kemal Çilesiz, Nizamettin Erkmen, Hidayet İpek, Abdullah İzmen, İ. Kayhan Naiboğlu, E. Emin Turgutalp.
  GÜMÜŞHANE: Necati Alp, Mustafa Kahraman, Nurettin Özdemir, Ekrem Saatçi.
  HATAY: Halil Akgöl, Talat Köseoğlu, Hüsnü Özkan, Ali Yılmaz.
  ISPARTA: Ali İhsan Balım, Süleyman Demirel, Yusuf Uysal.
  İÇEL: Mazhar Arıkan, Kadir Çetin, Cavit Okyayuz, Turhan Özgüner.
  İSTANBUL: İbrahim Abak, İsmail Arar, Sadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, İlhan Egemen Darendelioğlu, Tekin Erer, Nuri Eroğan, Orhan Cemal Fersoy, Hasan Güngör, Mustafa Fevzi Güngör, A. Şeref Laç, Osman Özer, Akgün Silivrili, İsmail Hakkı Tekinel, Naime İkbal Tokgöz, A. Turgut Topaloğlu, Hasan Türkay, Mehmet Yardımcı.
  İZMİR: Şevket Adalan, Mustafa Akan, Şükrü Akkan, Muzaffer Fazlı Arınç, Burhanettin Asutay, Münir Daldal, Ali Nailli Erdem, İhsan Gürşan, Nihad Kürşad, Akın Özdemir, Orhan Demir Sorguç.
  KARS: Latif Aküzüm, İsmail Hakkı Alaca, Mustafa Doğan, Kemal Kaya, Veyis Koçulu, Osman Yeltekin.
  KASTAMONU: Orhan Deniz, Sabri Keskin, Mustafa Toçular, Hasan Tosyalı.
  KAYSERİ: M. Şevket Doğan, Turhan Feyzioğlu, Hayrettin Nakiboğlu, Vedal Ali Özkan, Enver Turgut, Mehmet Türkmenoğlu.
  KIRKLARELİ: Mehmet Atagün, Feyzullah Çarıkçı, Hasan Korkut.
  KIRŞEHİR: Cevat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş.
  KOCELİ: Cevat Ademoğlu, Vehbi Engiz, Sabri Yahşi.
  KONYA: İrfan Baran, Bahri Dağdaş, Mustafa Kubilay İmer, İhsan Kabadayı, Necati Kalaycıoğlu, Etem Kılıçoğlu, Baha Müdderrisoğlu, Tahsin Yılmaz Öztuna, Faruk Sükan, Vefa Tanır.
  KÜTAHYA: Ahmet Fuat Azmioğlu, Ali Erbek, Mesut Erez, İlhan Aksoy.
  MALATYA: Ahmet Karaaslan, İsmail Hakkı Şengüler.
  MANİSA: Ertuğrul Akça, Mustafa Orhan Daut, C. Selçuk Gümüşpala, Hilmi Okçu, Vehbi Sınmaz, Kamil Şahinoğlu, Önal Şakar.
  MARAŞ: Atilla İmamoğlu, Veysi Kadıoğlu, M. Zekeriya Kürşad.
  MARDİN: Esat Kemal Aybar, Abdülkadir Kermooğlu, Abdülkadir Özmen, Abdürrahim Türk.
  MUĞLA: Adnan Akarca, Mualla Akarca, Ahmet Buldanlı, İzzet Oktay.
  MUŞ: Nimet Ağaoğlu, Kasım Emre.
  NEVŞEHİR: Hüsammettin Başer, Esat Kıratlıoğlu.
  NİĞDE: M. Naci Çerezci, H. Avni Kavurmacıoğlu, M. Nuri Domanoğlu, Haydar Özalp.
  ORDU: Ata Bodur, Cengiz Ekinci, Hamdi Mağden, Kemal Şensoy.
  RİZE: Erol Akçal, Hasan Basri Albayrak, Salih Zeki Köseoğlu.
  SAKARYA: Nuri Bayar, Yaşar Bir, Güngör Hun, M. Vedat Önsal.
  SAMSUN: Talat Asal, Mustafa Boyar, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Hüseyin Özalp, Bahattin Uzunoğlu, İsmet Yalçıner.
  SİİRT: Zeki Çeliker, Mehmet Nebi Oktay.
  SİNOP: Hilmi Biçer.
  SİVAS: Enver Akova, Kadir Eroğan, Tevfik Koraltan, Yusuf Ziya Önder.
  TEKİRDAĞ: Orhan Öztrak.
  TOKAT: Hüseyin Abbas, İsmet Hilmi Balcı, Osman Hacıbaloğlu, Mehmet Kazova, Reşit Önder, Yusuf Ulusol
  TRABZON: Ahmet İhsan Birincioğlu, Necati Çakıroğlu, Ekrem Dikmen, Selahattin Güven, Cevat Küçük, Ali Rıza Uzuner.
  URFA: Mehmet Aksoy, Necmettin Cevheri, Mehmet Ali Göklü, Bahri Karakeçili.
  UŞAK: Orhan Dengiz, M. Fahri Uğrasızoğlu.
  VAN: Mehmet Emin Erdinç, Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu, Mehmet Salih Yıldız.
  YOZGAT: İsmet Kapısız, Turgut Nizamoğlu, Neşet Tanrıdağ.
  ZONGULDAK: Fuat Ak, Ahmet Nihat Akın, Ahmet Güner, S. Tekin Müftüoğlu, Kevni Nedimoğlu.
 • “Her grubun bir alıcı temsilcisi var. 2. Grup alıcı temsilcisi Osman Öztürk. Bu grupta şu isimler var:

  AKP İstanbul milletvekili: Egemen Bağış.
  Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un eşi: Şaziye Koç.
  AKP Kahramanmaraş milletvekili: Hakkı Köylü.
  AKP Gümüşhane milletvekili: Sabri Varan
  AKP Muğla milletvekili: Seyfettin Terzibaşıoğlu.
  AKP Adana milletvekili: Zeynep Tekin Börü.
  AKP Çanakkale milletvekili: Mehmet Daniş.
  AKP Yozgat milletvekili: Bekir Bozdağ.
  AKP Karaman milletvekili: Mevlüt Akgün.
  AKP Bayburt milletvekili: Suat Pamukçu.
  AKP Kastamonu milletvekili: Suat Çil.
  Köksal Toptan’ın eşi Saimi Toptan adına da ev alındı”
  Ergün Poyraz
  Sayfa 222 - Gökbörü Yayıncılık