• Kurban, göçebe-çoban Türklerin Namazdan daha fazla önemsedikleri "milli(vacip)" ibadetidir.Hem ibadettir,hem ziyafettir.Kurban,hem sevaptır(yardım-dayanışma); hem kavurma ve kebaptır. Böyle olmasının bir mahsuru da yoktur. Bayram, barış ve dayanışma demektir. Bayramınız mübarek olsun.

  İlhami Güler
 • Müceddidler Silsilesi

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz ki, Allah-u Te'âlâ (c.c) her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir."
  (Ebu Davûd, Mişkât, 1/82 , K. Melahim, Bab 1, Hadis no: 4291; Ebu't-Tayyib Muhammed Şemsu'l-Hak b. Emîr Alî ed-Diyânuvî el-Azîmâbâdî , 11 / 387, 389)

  ***
  Bugün, Müberra kitabımız Hazret-i Kur'an'ı azimüşşan ve Hadis-i Şerifler ile alâmet edilen "mücedditlik" vazifesini tarihte yapmış mübarek isimleri silsile hâlinde sıralamaya çalışalım. Ancak şunu da hemen belirtelim ki, bu kanaat kimseyi bağlamaz. Bir başkası da yaptığı araştırma sonucu başka bir kanaata ve sonuca ulaşabilir. Biz "Bundan başka doğru yoktur" demiyoruz. Ancak bizim araştırmalarımızın sonucu budur diyoruz. Doğrusunu Allah bilir.

  Her hicrî yüz yılda müceddid olanları şöyle sıralayabiliriz:

  1- Ömer b. Abdülaziz
  (H. 17-102 / M. 638-720)

  2- İmam-ı Şafii
  (H. 150–204 / M. 767–819)

  3- Ebu’l-Hasan Ali El- Eş’ari
  (H. 260–324 / M. 873–936)

  4- Ebu Hamidi’l-Isfarayani
  (H. 344-406 / M. 955-1016)

  5- İmam-ı Gazali
  (H. 450–505/M. 1058–1111)

  6- Fahreddin-i Razi
  (H. 544–606 / M. 1149–1209)

  7- Mevlânâ Celâleddin-i Rumî (H. 604–672/ M. 1207–1273)

  8- Zeynüddin-i Irakî
  (H. 725-806 / M. 1325-1403)

  9- Celâleddin-i Suyutî (H. 849–911/ M. 1445–1505)

  10- Müceddid-i Elf-i Sânî: İmam-ı Rabbani (H. 971- 1033 / M. 1563-1624)

  11- Şah Veliyullah Dehlevî
  (H.1114–1176 / M. 1702–1762)

  12- Mevlânâ Halid-i Bağdadî
  (H. 1193–1242 / M. 1776–1826)

  13- Bediüzzaman Said Nursî
  (H. 1293 – 1379 / M. 1878–1960)

  Kaynak: Yeni Asya

  Not: Hadis-i Şerifleri bulup en üstte ekledim. Ancak isimleri tarihleri ile birlikte belirtilmiş olan bu müceddidler silsile listesinin Kaynağı: Risale-i Nur'un medyadaki dili, hakikatin gür sesi Yeni Asya Gazetesi'nin internet haber sitesindedir. Gerçekten haber verir. diyorlar. İnanıyoruz...

  Arkadaşlar, Hicri 13. yüzyılın müceddidi olarak Hicri 14. yüzyıla kadar müceddidlik görevini yerine getiren Bediüzzaman Sait Nursi Hazretleri (Hicri 1379, Miladi olarak 1960 yılında vefat etmiştir).14. Yüzyıl Bitti. Hicri 15. Asrın En- Nakşibendi Tarikatının Şeyh'i İmâm-ı Müceddid-i Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri devam ediyor... Allah ömrünü uzun tutsun... Âmin.

  ***
  Bu konuda anlamakta zorluk çekebilecek kardeşlerimizi de düşündük ve onlarada müceddidler silsilesinin geliş-gidiş tarihleri ile ilgili bir anlatımı en detaylı olacak şekilde ve anlaşılması için basitçe farklı şekilde anlattık.

  Şimdi, elbette ilk insan, bütün insanlığın atası ve ilk Peygamber Hz. Âdem (a.s) babamızdır. Tüm insanlığın ilk validesi ise Hz. Havva validemizdir. Bunda şüpheye mahal yok. İşte bu örnekle yola çıkarak, burada sadece bir misal olarak bir Peygamber değil de, bir müceddid-i düşünelim...

  Başlarken

  Örnek: İlk 100. (yüzüncü) yılın daha henüz başındayken (01/01/01 gibi), yani daha henüz yıl, ay ve hafta falan yok. Bunu sadece 1'inci günün başlangıcı olarak kabul edelim, veya ilk yılın ortasına doğru ilerken, yani ilk yılı biraz geçerek, ortalama olarak (01/02-03-04/01 gibi) 1-2-3 veya en fazla 4 ay gibi bir zaman geçtikten sonra ortya çıkıp gelen bir Müceddid'in geldiğini düşünelim... Tabiî burada böyle bir şahsın doğduğunu, büyüdüğünü, okul okudugunu, buluğ cağını geçtiğini, askerlik çağının geldiğini, askerlik yapıp yapmadığını, evli olup olmadığını ve artık adım adım evvelâ din-i mübin-i İslâm ilmine ve bilgisine doğru gittiğini, daha sonra müspet araştırmalar alanında çalıştığını, ayrıca bu arada kaç yıl yaşacağını ve kaç yaşında vefat ettiğini hesaba katarak konuşuyoruz.

  Diyelim ki, bir Müceddid (01.01.01)'de doğdu ve 70-80 veya 90 yıl arası kadar bir zaman yaşayıp vefat etti. Bundan sonra bir Mücadelenin daha gelmesi lazım olur. Fakat yeni bir Müceddid'in gelmesi için arada 30-20 veya 10 yıl kadar daha bir yıl zman dilimi vardır. Öyle ya, Hadis-i Şerifte Her yüzyılın başında deniliyor... İşte aradaki bu 30-20 veya 10 yıl'da bitince, bir asır, yani ilk yüzyıl bitmiş olur. İşte bundan sonra yeni bir müceddid daha gelir. Aynen üstteki Hadis-i Şerifte anlatıldığı gibi olur. Bu arada bu her yüzyılın başı, ortası ve sonu arasında diye tabir edilen bu hesaba göre yaşanılanlar da hesaba katılıp hesap yapılır, kaydedilir, tarihe geçilir. Yani: Bu hesaba göre hangi müceddit, hangi tarihte doğdu, ne kadar yaşadı, neler yaşadı, nasıl eserler biraktı (manevi olarak) ve nerede vefat etti diye tarihine bakılıp kaydedilir.

  Böylece 100. yıl tam olarak bitince 200. yıla girilir. Bu 200. yıl bitmeden, ya başında ya da ortalarına dogru gidilirken, mutlaka yine yeni bir Müceddid gelir. İlk mücaddid vefat ettiğinde, yerini alacak olan ikinci mücedid doğmuştur veya oğacaktır. Ama ne olursa olsun nihayetinde kendisinden sonraki yüzyılın başında gelen müceddit olarak sayılır. Buna her iki taraftan da bakıldığında, en nihayetinde 100 yılın başı ile sonu arasındaki tarih farkını farksız olarak gösterir. Daha çok basit bir anlatım ifadesi ile, "herkes yılbaşı der, biz yıl sonu deriz. Ama nihayetinde ikiside aynıdır. Zira biri biter, diğeri başlar. Yani yıl başlar biter, yine yeni yıl başlar." Bu, sonraki yıllarda gelecek olan Müceddidler için de aynı minval takibi ile 300'üncü, 4000'üncü, 500'üncü, 600'üncü, 700'üncü, 800'üncü, 900'üncü, 1000'inci, 1100'üncü, vs. yıl diye böyle devam ede ede gider. Şu anda 21. y.y'dayız. Yani 21 tane yüzyıl ve + 19 tane bir yıl içindeyiz. Bu 21. y.y daha bitmedi. 21. yüzyıla gireli ve 21. y.y'dan 19 tane 1 yıl bitirdik demektir. 21. y.y'ın bitmesine ve 22. yüzyıla girilmesine (1 Ocak 2101 tarihinde girilecek.) 80 yıl var...

  ***
  Müceddidlerin varlığı ve onlara olan övgüleri ifade eden hocaların, kısa ve herkesin anlayabileceği çok net videolar. Video sırlaması ise paylaştığım gibidir.

  1. https://youtu.be/4l1Y-A2192Y

  2. https://youtu.be/wmF-GepyCaA

  3. https://youtu.be/_kBwTi9i_cs

  3. https://youtu.be/cfPfN37OusQ

  4. https://youtu.be/GnpwZduE_OI

  Arkadaşlar, bu yazım Kur'an-ı Kerim'in ve Hadis-i Şeriflerin mânâsı ve tefsiri değil. Sadece Allah doatları olan müceddidlerin geliş gidiş tarihlerin ile ilgili bir anlatımdır.

  Hatamız var ise Allah affetsin...

  Selâm ve dua ile ves-Selâm...
 • 'Hz. Hüseyin'in mübarek başınım nereye defnedildiğini hala tartışıyor Müslümanlar.(...) Hayır, hayır; doğrusu, Hz. Hüseyin'in mübarek başının mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanların omuzlarını üstünde olduğudur.'
 • Günlerin en hayırlısı mübarek Cuma günümüz; dünyamızı kasıp kavuran salgın hastalıktan kurtuluşumuza, tüm insanlığın sağlık, barış ve huzura kavuştuğu güzel günlerin başlangıcı olsun.
 • Neyi Feda Edersen, O Sana İhsan Edilir..!!
  Neye Kıyamazsan, Onunla'da Sınanırsın..!!

  Bizi Sevdiklerimizle Sınama Ya Rabbi...!!

  Gecemiz Mübarek Olsun 🌠
 • Cumamız Mübarek , Rabbim Yardımcımız Olsun 🙏🤗