• 🇹🇷Nutuk’un hedefi; ulusal bağımsızlığın hangi koşullar altında, hangi zorluklar aşılarak kazanıldığını, bu uğurda verilen mücadelelerin ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Her nedense okullarımızda, tarih diye okutulan kitaplar Nutuk’un kötü bir kopyası olabilmekten bile son derece uzaktır. Nutuk, okullarda zorunlu eğitim kitabı olmalı ve tüm öğrencilerin, belki bir, belki iki yıla yayılacak bir müfredat programı çerçevesinde Nutuk’un özünü, Vatanın ve bağımsızlığın değerini anlamaları, Atatürk’ün işaret ettiği tehlikeleri algılayabilmeleri sağlanmalıdır.

    Tüm Büyük Nutuk’un bir özetini Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde bulmak olanaklıdır. Atatürk’ün Büyük Nutuk’u hazırlarken en çok heyecan duyduğu ve özen gösterdiği bölümün Gençliğe Hitabe olduğunu o tarihlere şahitlik etmiş olanlar bize aktarıyorlar. Gençliğe Hitabe’yi okurken bugün içerisinde bulunduğumuz koşulları da göz önünde bulundurursanız Atatürk’ün sadece o günü değil, çok daha ileriyi de gördüğünü hemen kavrayacaksınız.⭐️