Giriş Yap
Fâtih, Venedik’le savaş başlayınca İstanbul’u güvence altına almak için 1463’te Ege’den gelecek donanmalara karşı Çanakkale Boğazı’nda karşılıklı iki kale yaptı: Birisi bugün Çanakkale dediğimiz kale, o zaman Fâtih’in verdiği adla Kale-i Sultaniyye (kale çanağa benzediği için zamanla halk arasında Çanakkale adı yerleşti); karşı taraftaki ise Kilidul-Bahr adıyla bir başka yapıydı.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Çelebi Mehmed, Bizans imparatoruna “baba” diye hitab ederdi.
Osmanlılar, Boğazlar'dan geçebilmek için daima Bizans’a taviz vermek zorunda kaldı. Venedik’in rakibi Ceneviz ile ittifak sayesinde ordularını Rumeli’ye geçirebildiler. Bunun için Ceneviz’e kapitülasyonlar verdiler (1452). Ordularını Boğazlardan büyük Ceneviz gemileri ile karşıya geçirmek için servetler harcadılar.
Osmanlılar, Boğazlara ancak 1453’te İstanbul fethiyle egemen olabildiler. O zamana kadar Rumeli ile Anadolu arasındaki gidiş gelişi güç koşullar altında yapabilmişlerdi. Bu uzun bir tarihtir. Orhan zamanından başlayarak Boğazlar, Osmanlılar için daima bir problem olmuştur.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Osmanlılar, Fâtih zamanına kadar Boğazlardan her geçişte tehlike altındaydı. Fâtih İstanbul’u aldıktan sonra Boğazlar’ı kalelerle berkitecek, burada tam egemenlik kuracaktır. Osmanlı İmparatorluğu 500 yıl bu sayede İstanbul’un hâkimi olarak kalabilmiştir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14