Songül Ateş, bir alıntı ekledi.
32 sn. · Kitabı okuyor

Hiç bir şey değişmedi, ama yine de her şey başka bir biçimde var olup gidiyor. Anlatamıyorum. Bulantıya benziyor bu, ama aynı zamanda onun tam tersi.

Bulantı, Jean-Paul SartreBulantı, Jean-Paul Sartre
Aslı, bir alıntı ekledi.
3 dk. · Puan vermedi

... ve insanların arasında yalnız olmaktan daha korkunç bir şey yoktur.

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan ZweigBilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig
serdar şahin, bir alıntı ekledi.
5 dk. · Kitabı okudu · Puan vermedi

- Haklısınız efendim. Aslında Anayasa Mahkemesi'nden iki üye daha istifa ederse çoğunluk bize geçiyor.
*İyi ya istifa etsinler hemen.
-Etmiyorlar.
*Canım olur mu öyle şey. Almanya'dan karım geliyor. ÇAbuk makamınızı boşlatın diyemedin mi? Şunlara bak yahu. Adalet babalarnın çiftliği mi onların...
-Ne münasebet efendim. Bizim çiftliğimiz.

Burası T.Ö.RKİYE, Gani Müjde (Sayfa 22)Burası T.Ö.RKİYE, Gani Müjde (Sayfa 22)
Aybirgen, bir alıntı ekledi.
5 dk. · Kitabı okuyor

Olumsuz duygular eyleme gecme cagrisidir. Onlari hissetmenizin nedeni bir sey yapmaniz gerektigidir. Olumlu duygularsa dogru eylemi yaomanin oduludur.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson (Sayfa 35)Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson (Sayfa 35)
Aslı, bir alıntı ekledi.
7 dk. · Puan vermedi

... çünkü yeryüzünde hiçbir şey kuytulardaki bir çocuğun fark edilmeyen sevgisiyle karşılaştırılamaz.

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan ZweigBilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig
Zehra Kılıç, bir alıntı ekledi.
 7 dk. · Kitabı okuyor

Ne bir söz, ne de başka bir şey
Onarabilir bunu—
Bir zamanlar dostum olan
Şimdi yabancı bana.

Oda Müziği, James Joyce (Sayfa 23)Oda Müziği, James Joyce (Sayfa 23)
Aybirgen, bir alıntı ekledi.
9 dk. · Kitabı okuyor

Yasamda bir degeri olan her sey ona bagli negatif deneyimin ustesinden gelmekle kazanilir

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson (Sayfa 15)Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson (Sayfa 15)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 10 dk. · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

İki at henüz yere uzanmışlardı ki; annelerini yitir-
miş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak birerlekol ha-
linde samanlığa girdiler; paytak paytak koşturuyor, ayak-
lar altında ezilmeyecekleri bir yer aranıyorlardı. Clover,
kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresine bir
duvar ördü; onlar da oraya sığınıp birbirlerine sokuldular
ve o saat uykuya daldılar. Son anda, Bay Jones’un iki te-
kerlekli arabasını çeken saçı uzun aklı kısa, beyaz kısrak
Mollie çıkageldi; ağzında kesmeşekeri, süzüm süzüm
süzülerek içeri girdi. Kendine önlerde bir yer seçti; ba-
kışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdeleler-
le örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. Son
olarak da kedi göründü; huyu kurusun, hemen en sıcak
yeri aranmaya başladı, sonunda Boxer ile Clover’m ara-
sına sığıştı; Koca Reis’in söylevinin sonuna kadar -söyle-
diklerinin bir tekine bile kulak vermeden- keyifli keyifli
mırlayıp durdu.
Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun
Moses’ı saymazsak, hayvanların tümü gelmişti artık. Re-
is, baktı ki herkes yerini almış suspus bekliyor, gırtlağını
temizleyip konuşmaya başladı:
"Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepi-
niz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Size daha önce
başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar, fazla bir
ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için, bugüne ka-
dar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmayı
görev biliyorum. Çok uzun yaşadım, ağılımda bir başı­
ma yatarken düşünecek çok zamanım oldu; bu dünya-
nın düzenini, yaşamakta olan her hayvan kadar kav-
radığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuşmak iste-
diğim de bu işte.
"Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır?
Açıkça söylemekten korkmayalım: Şu kısa ömrümüz
yoksulluk içinde, sabahtan akşama kadar uğraşıp didinmekle geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşama-
mıza yetecek kadar yiyecek verirler; ayakta kalanlarımızı
canı çıkana kadar çalıştırırlar; işlerine yaramaz duruma
geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarlar.
İngiltere’de, bir yaşma geldikten sonra, hiçbir hayvan
mutluluk nedir bilmez, hiçbir hayvan dinlenip eğlene-
mez. İngiltere’de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız
sefillikten, kölelikten başka nedir ki! İşte, tüm çıplaklı­
ğıyla gerçek budur

Hayvan Çiftliği, George OrwellHayvan Çiftliği, George Orwell
Karya, bir alıntı ekledi.
10 dk.

Bir insanın diğer bir insanı, hemen hemen hiçbir şey yapmadan, bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu?

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali (Sayfa 72 - Yapı Kredi Yayınları)Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali (Sayfa 72 - Yapı Kredi Yayınları)
Hayriye Ç., bir alıntı ekledi.
11 dk. · Kitabı okuyor

Hayatta hiçbir şey, uğrunda ölmek için istenmez. Her şey yaşamamız için olmalıdır.

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali (Sayfa 45 - YKY)İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali (Sayfa 45 - YKY)