• Bismillâhirrahmânirrahîm

  (A'râf, 7/17)
  (Mealen)
  "(İblîs dedi) sonra elbette onlara... sollarından ... geleceğim..."

  ***

  Ve düşmanın olan İblîs, sol taraftan sana dünyevî hayâtın elemlerini ve ıztırâblarını arz eder.

  O tarafta “ümîd” i dik, eğer o tarafa ümîdin yerine korkuyu dikersen ilâhî rahmetten yana ümîtsizlik oluşur.

  Ve bu şekilde düşman senin mülkünü bozarak amacına ulaşmış olur.

  Fakat düşman sol tarafta ümîdi tâbi'leriyle berâber bulursa mülküne zarar ve bozukluk veremez.

  Böyle olunca her şeyi yerli yerine koyman îcâb eder. Çünkü eşyâyı yerli yerine koymak hikmettendir.

  Şimdi insan için Hak korkusu, süvârî için silâh gibidir. Çünkü süvârî düşmana karşı çıktığı vakit, veyâhut düşmanın gelmesini beklediği zaman silâhını kullanır.

  Ve eğer bu yerin dışında, ya‘nî lüzûmu olmadan, silâhını alıp uygunsuz haller gösterirse, böyle kimse ile herkes alay eder. Ve kendisini alay konusu yapan kimse ise akılsız ve câhil bir adam olur.

  Ve eğer düşman sana sol taraftan gelirse, o ancak sana ümîtsizlik Allâh’a karşı kötü zan ile gelir.

  Ve senin bu haller içinde gark olman senin üzerine kînin ve düşmanlığın ve hiddetin gâlib gelmesini gerektirip seni helâk eder.

  Örneğin İblîs sana sol taraftan gelip der ki:
  “Sen kalabalık bir âilesin. Fakîrliğin ve zarûretin son derecede olduğundan onların geçimlerini gerektiği şekilde te’mîn edemiyorsun.

  Rızık elde etmek için sebeplere teşebbüs ettiğin halde başarlı olamadın. Beş vakit duâ ettiğin halde de, Cenâb-ı Hak senin üzerine bir rızık kapısı açmadı.

  Sen mü’min olduğun halde bu elîm azâbı çekip duruyorsun.

  Diğer taraftan Hakk’a küfür ve isyân edenler geniş bir rızık ve râhat içindedir.

  Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de “lev tezeyyelû le azzebnellezîne keferû” (Feth, 48/25) ya‘nî “Eğer siz ayrılmış olsanız, elbette biz kâfirleri azâblandırırdık” buyurduğu halde, kâfirlere iyi muâmele ve mü’minlere azâb ediyor.”

  *

  Eğer sâlik bu nakilleri kabûl eder ve sıhhatine inanırsa, ilâhî rahmetten ümitsizliğe düşüp, Allah Teâlâ’ya karşı kötü zan sâhibi olur.

  Bu inanç ise dünyâda ve âhirette helâkine sebep olur. Bundan dolayı sol tarafta ümîd olursa düşman geldiği vakit onu bulur. Ve sâlik onun bu nakillerine karşı der ki:

  “Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretlerinin beni bu hâl içine bırakmasında elbette gizli bir lütfu vardır.

  Ve kâfirlere ni’metleri bol bol buyurması husûsunda da gizli bir kahrı vardır.

  Dünyâ hayâtı ne kadar zahmetli olursa olsun serî bir şekilde zevâl bulur. Ve âhiret bakâ yurdudur.

  Cenâb-ı Hak kullarına sabır ve tevekkül tavsiye buyuruyor.

  Ben sebeplere teşebbüs etmeye devâm ile tevekkül ve sabrederim. Elbette Hakk’ın lütfu bir râhat ihsân eder.

  Eğer ben Hakk’ın rahmetinden ümîdimi kesersem kâfir olurum.

  Çünkü “innehu lâ ye’yesu min revhillâhi illel kavmül kâfirûn” ya’nî “Muhakkak ki; kâfirler kavminden başkası, Allah'ın vereceği rahatlıktan yana umudunu kesmez” (Yûsuf, 12/87) buyurur.

  Ve bu cevap düşmanın nakillerini def’ eder.

  Muhyiddîn İbnü'l Arabî (k.s)
  Tedbirât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi / Ahmed Avni Konuk
 • beni bu şehirden alın götürün
  bir elim sağ cebimde
  bir elim sol cebimde
  bu hüznü siz de bilirsiniz
  anlat deseniz anlatamam
  enine boyuna yaşarım ancak
  Turgut Uyar
 • elinin arkasında güneş duruyordu
  aylardan kasımdı üşüyorduk
  ağacın biri bulvarda ölüyordu
  şehrin camları kaygısız gülüyordu
  her köşe başında öpüşüyorduk
  **********************
  sisler bulvarı'na akşam çökmüştü
  omuzlarımıza çoktan çökmüştü
  kesik birer kol gibi yalnızdık
  dağlarda ateşler yanmıyordu
  deniz fenerleri sönmüştü
  birbirimizin gözlerini arıyorduk
  *************************
  sisler bulvarı'nda seni kaybettim
  sokak lambaları öksürüyordu
  yukarıda bulutlar yürüyordu
  terkedilmiş bir çocuk gibiydim
  dokunsanız ağlayacaktım
  yenikapı'da bir tren vardı
  **********************
  sisler bulvarı'nda öleceğim
  sol kasığımdan vuracaklar
  bulvar durağında düşeceğim
  gözlüklerim kırılacaklar
  sen rüyasını göreceksin
  çığlık çığlığa uyanacaksın
  sabah kapını çalacaklar
  elinden tutup getirecekler
  beni görünce taş kesileceksin
  ağlamayacaksın! ağlamayacaksın!
  **************************
  sisler bulvarı'ndan geçtim sırılsıklamdı
  ıslak kaldırımlar parlıyordu
  durup dururken gözlerim dalıyordu
  bir bardak şarabda kayboluyordum
  gece bekçilerine saati soruyordum
  evime gitmekten korkuyordum
  sisler boğazıma sarılmışlardı
  **************************
  bir gemi beni afrika'ya götürecek
  ismi bilmiyorum ne olacak
  kazablanka'da bir gün kalacağım
  sisler bulvarını hatırlayacağım
  kırmızı melek şarkısından bir satır
  lodos'tan bir satır yağmur'dan iki
  senin kirpiklerinden bir satır
  simsiyah bir satır hatırlayacağım
  seni hatırlatanın çenesini kıracağım
  limanda vapur uğuldayacak
  *************************
  sisler bulvarı bir gece haykırmıştı
  ağaçları yatıyordu yoksuldu
  bütün yaprakları sararmıştı
  bütün bir sonbahar ağlamıştı
  ağlayan sanki istanbul'du
  öl desen belki ölecektim
  içimde biber gibi bir kahır
  bütün şiirlerimi yakacaktım
  yalnızlık bana dokunuyordu
  **********************
  eğer sisler bulvarı olmasa
  eğer bu şehirde bu bulvar olmasa
  sabah ezanında yağmur yağmasa
  şüphesiz bir delilik yapardım
  hiç kimse beni anlayamazdı
  on beş sene hüküm giyerdim
  dördüncü yılında kaçardım
  belki kaçarken vururlardı
  **********************
  sisler bulvarı'ndan geçmediğim gün
  sisler bulvarı öksüz ben öksüzüm
  yağmurun altında yalnızım
  ağzım elim yüzüm ıslanıyor
  tren düdükleri iç içe giriyorlar
  aklımı fikrimi çeliyorlar
  aksaray'da ışıklar yanıyor
  sisler bulvarı ayaklanıyor
  artık kalbimi susturamıyorum
 • Demek yazamadan
  Demek okuyamadan
  Demek konuşamadan
  Ama düşünebildiğim için seni yaşıyorum
  Yaşayabildiğim için sevmiyorum
  Sevdiğim için yaşıyorum

  Bir kolum bir elim bir bacağım ve dilim tutmuyor
  Öyle bir sevgi var ki içimde
  O beni hâlâ diri tutuyor
  Yazamasam da okuyamasam da konuşamasam da
  Seviyorum seni Üçgülüm
  Sevdikçe yaşıyor yaşadıkça seviyorum

  Aziz Nesin / Sol El Konçertosu
 • Ömrüm boyunca, sol elime kötü bir niyet beslemememe karşın, hep sağ elimden yana oldum. Eğer sol elim kalkıp da bir şey söyleseydi, hoşgörülü ve adaletli olan ben, bu suiistimale hemen o an bir son verirdim.