Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 2 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Cinsten gayetle kıymetli bir namussuzumuz daha
câr. Velâkin ne de olsa alçaklık mesleğinde Zübükzâ-
de ibraam Bey'in eline su dökemez. Bu Aklı Evvel Be¬
dir Hoca'nın Kara Belâ derler bir oğlu var ki düşman
başına... Biz öğretmenler Derneği'nde otururken, bu
Kara Belâ kapıyı yel gibi açıp gümp diye odanın or¬
tasına düştü.
— Dayılar, emiceler, hemşeriler, arkadaşlar,
duyduk duymadık demeyin haaa! diye tellâl gibi çı¬
ğırmaya başladı.
Tahrirat Kâtibi Rıza Bey çok kızdı, bunu bir gü¬
zel tersledi:
— Dur yiğit, dur!.. Dur koçum, yavaş hele... Sı¬
ğır bile sığırken yaylım dönüşü, ahırının kapısına gel¬
di mi bir böğürür. Bura nere? Muallimler bir karar
çıkarıp buraya adımını attırmasalar yeri ya... Sen bu
teşrifatsızlığı baban olacak katmerli gavattan mı tah¬
sil eyledin? Bir selâm ver bakalım şöyle efendi gibi..
Tahrirat Kâtibi Rıza Bey'den çekinirler. Kayma¬
kam olmadığı zaman, kaymakam vekilliği yapar da
ondan. Yaptığı kaymakam vekilliğini toplasan altı-yedi
yılı bulur ha... Sözünü de sakınmaz bir herif...
Oğlan tersi yiyince,
— Selâmünaleyküm, dedi.
— Ve aleykümselam... Di buyur bakalım, ne ol¬
muş, şimdi anlat!
— Aman Rıza Bey emice, havadisler var. Hem
de ne havadis... Elli yıl konuşulacak da, sonra da
unutulmasın diye tarihlere geçecek.
— Koçum, sen Aklı Evvel Hoca'nın oğlu değil
misin? Var git, tez babana söyle, gayri anandan hiç¬
bir şüphesi kalmasın içinde. Sen babanın has oğlu
olduğunu aha şimdi isbat ettin. Cinsini sevdiğimin,nasıl da cinsine çekmiş . Oğlum , sizin soyunuz uydur¬
mada birinci. Sizde havadis çoook.. .
— Uydurmaysa surdan sağ çıkmıyayım, Rıza
B ey emice.
— Havadis olsa olsa , alçaklıkta namı diyar-ı
Rum'a varan senin pederinle bir de Zübükzâde denen
başımızın belâsından olur. Onlar da olmasa ölü top¬
rağı serpilmi ş bu kasabada kimsenin sesi soluğu
çıkmıyacak da , memleke t haritasından silinip gide¬
ceğiz.
— Havadisi piç ettiniz ya sonunda...
— Heyri (*), havadis , havadis dersin , sakın bu
senin havadis dediğin , Zübükzâde İbraam Bey'e An¬
kara'dan gelece k hüküme t habercis i olmasın... Yok¬
sa o mu? Ocağın batsın heyri , onu sağır sultan bile
duydu . Zübükzâd e günlerdir tellâl çıkarttı. Nerdeys e
vilâyete koşup , belediyenin hoparlöründe n ilân etti¬
recek.
— Hakikat gelece k miymiş?
— Hüküme t habercis i ne deme k heyri , Allah bi¬
lir Maliye Vekili gelecek . Hükümetten , bir aydır Zü -
bükzâde'ye mektu p yazarlarmış. Mektupt a «Aman ib-
raam Bey» derlermiş . «Biz bu işleri karman çorma n
edip yüzümüze gözümüze bulaştırdık. İşler çorbay a
döndü . İçinden çıkamaz olduk . Yedi düvele ve cümle
ecnebiy e milletine rezil olacağız. Aman Zübükzâde ,
gayri mede t senden . Evelallah, sonra sana güve -
(*) «Heyri» : Bu konuşmaların geçtiği yerlerde çok sık
kullanılan bir ünlemdir. «Hieri», «hiğeri» gibi söyle¬
nir. «Hey arkadaş, birader, yahu» gibi bir ünlemdir.
«Herif» yada «hey herif», «hey oğul» dan bozma ol¬
duğu sanılır. Çünkü o dolaylarda bu ünlemler de ko¬
nuşma arasında çok sık geçer.

Zübük, Aziz NesinZübük, Aziz Nesin

Ne zaman üniversitelere konuşma yapmaya gittiysem ya da ne zaman benden daha genç biri benim ondan daha fazla bir şey bildiğimi sanarak bana sorduysa Bu işin olurunu, dedim ki:
Üniversiteyi bitirince hemen çalışmaya başlama.

Git, dolaş, ülkeler gez, aç kal, meteliğe kurşun at, ama ne yap et, koşturmaya başlamadan önce biraz amaçsız yürü.

Maceraya çık, bedeli ne olursa olsun bunu yap.
Çünkü

Çünkü hayat, onu erken anladığını sananlardan çok fena alır öcünü.

Bir şeyi vaktinde yaşamadan geçersen, çok sonra, seni rezil etme pahasına, sana yaşatır o eksik bıraktığın bölümü. Aşık mı olmadın on altı yaşında? Gelir seni kırk beşinde bulur, en olmaz zamanda.

Maceraya mı çıkmadın yirminde? Sürükleye sürükleye götürür seni otuz beşinde. Yırtık kot, yer bezinden hallice bir kazak giyip, nasıl göründüğüne aldırmadan geçiremedinse öğrencilik yıllarını mesela, elli yaşında, artık kalabalıkların gözleri seni hiç de öyle görmeyi beklemezken, sana giydirir o kot pantolonu.

Hayatı sakın erkenden yaşama, sonradan çok fena komik eder adamı.
Serserilik ederek geçirmeli insan serserilik edilecek yaşları.
Zira atlayıp geçtiğin ne varsa dönüp dolaşıp bulur insanın yakasını.
Kendini yaşatıncaya kadar yapışıp kalır.

Ece Temelkuran

Keramet
Gündüzleri Ölüdür İnsan,Gece Olunca Dirilir...Uyandırır Onu Bir Keramet...

Gündüzleri Kördür Göremez Gözleri...Gece Olunca Görür ; Açar O Gözleri Keramet...

Soluksuz Gezer Sabahtan Geceye...Gece Olunca Ab-ı Nefes Verir Boğulmaktan Kurtarır Onu Keramet...

Gün Işığında Durur İnsan,Bir Adım Bile Atamaz...Gece Olunca Ayağa Kaldırır,Yürütür Onu Keramet...


Suskundur,Dili Lal Olur Konuşamaz Gündüz Vakti...Gece Olunca Çözer Dilinin Bağını,Konuşturur Onu Keramet...


Gündüzleri Beşerdir Hak Bilmez Hakikat Bilmez...Gece Olunca Hakikate Erer,Verilir Ona Bir Keramet...


Vakit Geldi...Şimdi Kerametin Vaktidir...Hayalini Serbest Bırak...Bu Gece Sana Bir Keramet Verildi...
İster Sessiz Oku Sana Verileni,İster Huzur Veren Bir Ney Sesiyle Oku...

Bu Gece Bir Sırrı Daha İfşa Etmenin Vaktidir...Sıra Sıra Dizilmiş İnci Tanelerinden Birini Daha Tesbih Misali Çekeceksin...
Bu Gece'nin Kıymetini Anlayacaksın...Öyle Derun-i Bir Sırra Dalacaksın Ki...Aşk İle Öyle Hallere Gireceksin Ki,Huzur İle Gözlerinden Yaşlar Süzeceksin...

Gündüzleri Aklında Kalacak,Geceler Boyu Düşüneceksin Bu Geceyi...
Tekrar Tekrar Gelip Okuyacaksın...Ama Bu Gecenin Sana Verdiği Huzuru Asla Bulamayacaksın...

Kimseler Anlamayacak Seni...Hallerin Değişecek...Gündüzleri Yüzün İnsanların Yanında Güleç Görünecek,Bir Başına Kaldığın Vakit İçinin Hüznü Yüzüne Yansıyacak...

İçinde Yangınlar Olacak...Yanmaya Başlayacaksın...İçten İçe Yanacaksın...Ne Bir Kimseye Anlata Bileceksin Nede Düşüncelerinden Sile Bileceksin...Öyle Bir Hale Geleceksin Ki,Anlatsan Kimseler İnanmayacak ; Delirdiğini Düşünecek Seni Tanıyan Herkes...

Her Şeyini Paylaştığın En Sadık Arkadaşın Bile Abarttığını Sanarak İlgilenmeyecek...Önemsemeyecek...Ama Sen Buda Biliniyormuş Diyeceksin...Seni Anlamalarını Bekleme Kimselerden...Bunları Yaşadın...Seni Duymaz,Görmez,Anlamazlar Gündüz Anlattığın Ölü İnsanlar...

İşte Ozaman Fark Edeceksin...Yürüyen Ölü Beden Yığınları İçinde Bir Tek Canlının Sen Olduğunu Anlayacaksın...

Bu Gece Senindir...Açılmıştır Artık Tüm Algıların...Sen Seni Göreceksin,İçinde Gizlediğin Ve Kimselere Anlatmadığın En Derinlerinde Gizlediğin Seni...

Belki Şaşıracaksın..."Bunu Ben Bir Tek Rabbime Söyledim " Diyeceksin...
Nasıl Olduğuna HAYRETLE ŞAŞIRACAKSIN...

Tekrar Bakacaksın...Dayanamayacak Son Bir Şeyler Söylemek İçin Geri Geleceksin...

Her Gece Yatağında Uyumaya Çalışırken,Binlerce Karışık Düşünceler Geçerken Aklından...Bu Geceden Sonra Hepsi Silinecek Ve Aklın Sadece Bu Gece Yaşadıklarına Takılacak...Bu Defa Seni Uyutmayan Bu Gecenin İzleri Kalacak Aklında... Yatağa Uyumak İçin Girdiğin Her Gece Aklına Gelecek...
İster Korkudan Dolayı Git,İster Sevgiden Yada Öfkeden...
Kalbin Sorularla Dolu Aklın İse Düşünemeyecek...

Bir Eksiklik Hissine Kapılmış Kalbin...İçinde Bir Burukluk Var...Sanki Bir Yanın Eksikmiş Gibisin...Bazı Anlara Kızgın,Bazı Anlara Çaresiz Ama En Fazla Olanı İse Çekinerek Veya Bir Umutla Söylediğin Keşkelerin...

Olmasını Aklından Geçirdiğin Ama Dualarına Bile Eklemeye Çekindiğin Arzu Halin Var...

Doğru Olduğuna İnanmaya Çalışarak,Kendini Zorlasan'da Buna İkna Etmek İstesende Yapamıyorsun...Verdiğin Kararın Doğruluğunu Sorguluyorsun...Senin Elinde Değil Kalbin Sorgulatıyor Sana...

Bu Defa Aklın Giriyor Devreye...Seni Rahatlatacak Sözler Söylüyor...Onu Dinliyorsun,İkna Olmak İçin Değil,Biraz Olsun Rahatlamak Başka Şeyler Düşünerek Unutmak İçin...

Kalbini Dinlemeye Başladığın Vakit Dayanamıyorsun....Çünkü Biliyorsun Kalbe İlhamın Geldiği Yerin Yalan Olmadığını...

Bu Zamana Kadar Kalbini Dinlemeyerek Yaptığın Hataları Biliyorsun...Vicdanın Kalpte Olduğunu Bildiğin İçin Pişmanlıkların Ve Keşkelerin Acıtıyor Kalbini...

Kalbin'in Huzur Bulduğu Yeri Biliyorsun,Ama Aklına Mantıklı Sözler Söyleyenlere Aldanıyorsun, Kalbine Gelen İlhamı İnkar Ediyorsun...

Ve Sen Bunun Farkındasın...Kalbine Gelen İlhamı Reddetmek Seni Huzura Hasret Bırakıyor...İçin Daralıyor Ama Sen Bunu Kendi Nefsin zannedecek'sin...

Yaptığın Her Şey Alışkanlık Haline Gelecek...Huzur İle Yapamayacaksın...


Şarkılarda,Türkülerde Veya İlahilerde Arayacaksın Huzuru...Belkide Kalbinin En Rahatladığı An Olan Bir Seccade Üzerinde...Ne Yaparsan Yap,Nefsin Ve Başkalarını Dinlemenin Verdiği Huzursuzluk,Seni Üzmeye Devam Edecek ; İnkar Ettiğin O İlahi İlham...


Sonra Çare Arayacaksın...Belki Bir Mucize Belkide Bir Keramet...Bu Zamana Kadar Öğrendiklerinle Coşup Bulacaksın Ama O Öğrendiklerinle Akıl Yürüterek Kaybedeceksin...

İlahi Yazgının Ve Karşına Çıkartılan Tevafukun Öğrendiğin Öğretilerle Zıt Düşmesi,Seni Kaybetmeye Mahkum Edecek....

İşte O zaman İlahi Yazgıya Değil,Başkalarının Ve Nefsinin İstediğine Uymuş Olacaksın...Huzur Veren Ne Varsa Hepsi Huzurunu Alıp Gidecek...Alışkanlık Hali Olan İlletin Kucağında Uyuyacaksın Ve Öylesine Yaşayacaksın...


Aradan Biraz Zaman Geçecek...Kalbin Üzgün Üzgün Dolaşacak Seninle Beraber Bedeninin İçinde....

Gündüz İşe Yahut Okula Veya Dini Sohbet Dinlemeye Gittiğin Yerde...Kulağın Gözün Dinleyecek Konuşan Kişiyi...Kalbin İse Sessizliğe Vererek Kendini,Hiç Bir Tadı Alamayacak...

Allah'tan Bir İnayet Dileyeceksin...Duaların İle Huzuru Dileneceksin...Haline Acıyıp Seni Kurtarmasını Dileyeceksin...Rahmetine Sığınacaksın....
Ve Allah Sana Bir Lütuf İhsan Edecek..


Hiç Ummadığın Bir Gecede...İlahi Bir Rahmet Meltemi Esecek Gönlüne...
Yahut İlahi Bir Rüya İle Geleceksin Kendine....

Senin Halini Sana Okutacak Sonra...İşte O Zaman Göz Yaşların Akıp Sel Olacak...Rabbinin Sana Verdiği Değeri Ve Sevgiyi Meçhul Bir Kulun Yazısından Okutunca İdrak Edeceksin...İşte O Zaman Anlayacaksın Bu Geceyi...


Bu Defa Hiç Durmadan Koşarak Geleceksin;Huzura Veda Ettiğin Yere...
Bir Umutla Bakacak,Arayacaksın...O Huzur Hala Duruyor'mu Diye....
Belki Bulmayacağının Korkusu Olacak İçinde...
Ama O Hala Orada...Adeta Eyyub-i Sabır İle Boynu Bükük Seni Beklediğini Göreceksin...

Mahcubiyetle Varacaksın Yanına...Belkide Boynunu Bükerek Çekineceksin...
Ama Sakın Üzülme...Çünkü Senin Geldiğini Gördüğü Vakit,Nurdan Nura Boyanarak Parlayacaktır...


İşte O zaman Yaşadığını,Nefes Aldığını Anlayacaksın...Seni Anlamayan Ölü Yığınların İçinden Çıkıp Gelmenin Vermiş Olduğu Huzuru,Suya Hasret Oruçlu Misali KanaKana İçeceksin...


Korkularından Arınmışsındır Artık...İlahi Yazgıdan Kaçmanın Bir Yolu Olmadığını Görüp Teslim Olursun...

Ve Birde Bakmışsın Ki Bunca Yaşadıklarının Hepsi Birer "Keramet"


"ALLAH DİLEDİĞİ KADARINI MEÇHUL BİR KULUNA İLHAM EDER KONUŞTURUR...SENİN HALİNİ,KALBİNDE SAKLADIKLARINI,İLHAM VERDİĞİ BİRİ İLE DUYURUR SANA !!!..."


Söz İle Cümle Aleme Konuşturur Onu...Her Bir Kula Ayrı Ayrı Hisse Verir Allah...Gözünle Sana Gizliden Gizliye Baktırır...Kılıktan Kılağa Girmeye Niyetlensende Baktırır...

Günler Aylar Hatta Aradan Yıllar Geçse Bile...İşte O Zaman Anlarsın Ki Bu Bir Keramet...Aşkın Boynuna Taktığı Mahkum Zinciri İle Çekecek Seni Kendine...

Aşkın Acısını Tattıracaktır Sana...Muhabbeti İse Baldan Ziyade...

İşte O zaman Hiç Kimseye Söylemediğini Bir Tek Sana Diyecektir...

Muhabbet-i Aşk İle....

osman yalçıner, Dönüşüm'ü inceledi.
17 Mar 23:49 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Milyonlarca insan tarafından okunmuş ve okunmaya devam edecek bu başyapıt için ne söylenebilir ki? Yüzlerce inceleme ve alıntıdan sonra üstelik.
Ben de yazara, yüzünü görmediğim benden 100 yıl önce doğmuş ağabeyime sesleneyim en azından.

FRANZ AĞABEY ,

İnternet yoktu henüz,telgrafın telleri başını döndürmeye yetiyordu.Cep telefonu yoktu ama ev telefonları uzun uzun çalıyordu ve zihninde yankılanıp duruyordu.

Trenler hızlı değildi ama kara dumanlar çıkartıyordu,fabrika bacalarını anımsatıyordu sana.Sanayi devriminin bütün yükünü omuzlarında hissediyordun,kıvranıyordun.

Otomobiller tın tın uçaklar pır pır acemice ilerliyordu,bu kadar yenilik ruhunu yoruyordu. Fakat gemiler başkaydı.Yüzyıllardır vardı onlar.Uzak ülkeler seni çağırıyordu.Olsa olsa bir gemiyle gidebilirdin. Bilmediğin bir güç seni kalmaya davet ediyordu,inanıyordun.

İnanıyordun bütün olup bitenin bir rüya olduğuna.Düşlerin tek çıkış yolundu,biliyordun.

Ve aşka inanıyordun sen,üstelik kavuşmayı ön şart olarak kabul etmiyordun. Seviyordun,sevmek istiyordun.

Aslında her gün az çok aynıydı.Kağıtlar üst üste gelip dosyalara dönüşüyordu.Kayboluyordun. Ve bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için dişlerini sıkıyordun. Çıkış yoktu biliyordun, nereye gidersen git böyle olacaktı.Ruhunu ezip geçecekti birileri, birileri hep yok sayacaktı seni. Anlamazlardı.Düşünüyordun.Okuyordun.Ve nihayet yazıyordun.Kalem kutsaldı. Kadim zamanlardan kalma bir yarayı taşıyordun.

Boynunu büküp kabullenmiştin derdini.Yazıyordun. Zihninin zembereği boşalıyordu yazarken,tazeleniyordun.Var oluşundan gelen insan olma haline tutkuyla bağlıydın.

Yemek,içmek,yürümek,uyumak gibi eylemlerin yanına ekleyebileceğin, içinde nesne barındıran tek eylem yazmaktı. Kalem ve yazmak. Kalem yeryüzüne bir ayet olarak inmişti sana göre.Geri kalan ne varsa büyük bir kaosun parçalarıydı.Gözünün gördüğü her şey birbirinden bağımsızdı. Zihnindeki binlerce yol bir araya gelemiyordu.

Tek çare yazmaktı. Yaşadığını hissetmenin başka bir yolu yoktu.Ölüm ise hayattan kıymetliydi. Ölüyordun, ölümsüzleşiyordun.

N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
17 Mar 22:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Elinizde henüz çakılmış ama alevlenmemiş
beyaz bir kükürt kibrit gibi
her yana ateşten oklar fırlatır
sonra halka halka dizilmiş
sabırsız seyirciler ortasında raksa başlar.
Ateş genişler ve bir anda alev kesilir rakkase.

Bakışlar tutuşturur saçlarını da
ve birden kıvrak bir çeviklikle, bir işveyle
döner yelpaze gibi etekleri alevde
çıplak kolları uzanır havada gergin
çıngıraklı bir yılan gibi ürkek.

Ve sonra daraldıkça daralır ateşten çember
toplayıp bir yumak gibi fırlatır alevi uzaklara
öyle bir gurur, öyle bir öldürücü bakışla
ve seyre dalar uzanıp yere kudurmuş, çılgın
alev git gide köpürür, o sürdürür böylece görkemini.

Fethetmiş artık, kendinden emin
tatlı gülümseyişlerle kalkıp selamlar yağdırır
küçük ve çevik ayaklarla söndürürken alevi

Bütün Şiirlerinden Seçmeler, Rainer Maria RilkeBütün Şiirlerinden Seçmeler, Rainer Maria Rilke

O Zaman Unutmam
Bazen insanın kafası eser, farklı şeyler yapmak ister, bazen tek başına oturmak olur bu, bazen alıp başını bir yerlere gitmek.
Bugün tam da o moddaydım. Hele dersim bitmişken, üstüne birde sınavım güzel geçmişken dedim Hatice haydi çık git ne yaparsan yap. Atladım dolmuşa ver elini Meydan taktım kulaklığımı son ses müzik, bir de arka taraflara oturdum ki ücreti uzatmam için rahatsız edilmeyeyim güzelce yağmuru seyredip müziğimi dinleyeyim. Dedim ya yağmur, o biçim yağıyor maşallah.
Yağmur sevdam batsın şemsiye açmıyorum bırak ıslanayım yani. Dolmuştan inince Uzun Sokak'a kadar ıslana ıslana yürüdüm. O kadar iyi geldi ki tüm stres sıkıntı yağmurla akıp gitti. Sonra kendi kendime dedim ne yapayım, aklımın bir yanı kıyafet falan bak diyor, diğer yanım git kitapçıya kafan güzelleşsin diyor. Diğer yanımı dinledim her zaman yaptığım gibi. Dedim Mart kotamı doldurayım alayım bir kaç kitap. Girdim kitapçıya biraz da kalabalıkça içerisi. Sevindim, bunlar güzel şeyler.
...
Artık hangi kitap nerede öğrendim sormuyorum hiç. Halil Cibran'ın yanına gittim. Bilmem herkes de olur mu kitapçıya girince kalbim ayrı hızlı atıyor nedense. Baktım kitaplarına aldım ikisini elime. Eee aldığın da geri bırakılmaz bırakamadım, dedim alıyorum ikinizi de. Derken Sadık Hidayet'in yanına da uğradım, yoksa kırılır, kırılırsa üzülürüm. Ondan da aldım bir tane. Sevindi(m). Yanından ayrıldım kasaya doğru gidiyorum bir baktım Nizar Kabbani ordan bana el ediyor. "Bana da bir uğra bir bak neyim var neyim yok." Durdum, dedim sana sonra uğrayayım Kabbani. Şimdi gitmem lazım. Kitaplarımı aldım çıktım kitapçıdan. Bu kadar gelmişken Sahaf Amca'mın yanına uğramadan gidersem çok büyük ayıp olur, ordan da onun yanına gittim. Açtım kapısını girdim içeri. " Hoşgeldin, buyur neye bakmıştın" dedi. Dedim "Amcacım bir şey almaya gelmedim aslında, eski kitaplara bakmak istiyorum. " Tamam dedi şurda şunlar var burda bunlar var arkada başkaları var, herbirinin yerini ayrı ayrı gösterdi. Bir yandan da muhabbete başladık. Nerde okuyorsun, kaçıncı sınıfsın, nerelisin. Nerelisin demişken Adanalı'yım dedim... Bu muhabbetleri daha evvelce de yapmıştık ama unutmuş Sahaf Amcam, olsun on kere sorsun her seferinde cevaplarım. Ben bir yandan kitaplara bakıyorum bir yandan sohbet derken, dedi ki bir anda
"Kimseler kandırmasın seni, gerçek olan her şey kitap da, oku kızım, ders için değil her şeyi oku"
Öyle güzel geldi ki söyledikleri.
...
Sohbet güzel eyvallah ama bir yandan da zaman geçiyor, zaten hep öyle olur ya sevdiğin yerlerde zaman daha hızlı geçer. Hani dedim ya kitap almak için gitmedim aslında, sadece bakacaktım. Bana kim inanası, bakarken Bekir Yıldız'ın bir kitabını buldum gösterdim Sahaf Amca'ma güzel kitaptır dedi. Dayanamadım onu da aldım koydum çantama. Sonra Sahaf Amca görüşürüz, ben gideyim artık dedim. Adımı yeniden sordu, söyledim. Dedi ki "Bir daha ki gelişinde Adanalı Hatice'yim de o zaman unutmam seni tamam mı" Tamam dedim gülümseyerek ordan da çıktım. Baktım vakit de epeyce geçmiş yağmur durmuş hele dedim gideyim bu günlük bu kadar yeter...

Evet bugünlük bu kadar yeter :)
neler almışım neler sanki servet :)

-Sadık Hidayet ' Aylak Köpek '
-‎ Halil Cibran ' Vadinin Perileri'
-‎ Halil Cibran ' Usta' nın Sesi'
-‎ Bekir Yıldız 'Harran'
-‎ José Saramago 'Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'

Buğlem Öner, bir alıntı ekledi.
16 Mar 15:34 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Luc hem şeytan, hem baal-zebub, hem de luciferdi.
Sonunda kendi yöntemini kullanmıştı. Onu kendinden geçirecek kadar doyuma ulaştıran bir yöntem.

Nisan 2000, beltrein luc'e başka vakalardan da söz ediyordu. Bunlardan biri de agostina vakasıydı. Hayaller çoğalıyor, cinayet yöntemleri git gide gelişiyordu. Luc, yeryüzüne korku ve kokusmusluk yaymaya devam ediyordu. O, dünyayı iltihaplandiran pazuzu'ydu. Artık nişanlısıyla bir araya gelmenin zamanıydı.
...
-senin hiç işine yaramadım.
-yaniliyorsun, kötülük iyiye bütün haşmetiyle üstün geldiği müddetçe var olacaktır. Senden şeytan gerçeğiyle onun zekasıyla yuzlesmeni istiyordum. Bunu kusursuzca yaptın. Adım adım benim planının ardından gittin. Ben senin kıyamet gününüm ve sen benim Tanri'ya karşı zaferinim.
Luc'un açıklamaları benim yargılarımı doğruluyordum. Luc Soubeyras ve Moritz Beltrein şiddet tutkunu olmuş, kendi fantezilerinin tutsağı iki kaçıkti.
Ama aklımı kurcalayan başka ayrıntılar da vardı. Bu intihar, biraz riskli değil miydi? - tek başıma intihara kalkışsaydım evet ama vernay'de beltrein yanımdaydı. Bana pentrol enjekte etti, yapay bir koma hali yaratmak için. Sonra, hotel- dieu'da enjeksiyonlarimi düzenlemek için yanimda oldu. Ve vakti geldiğinde de beni uyandırdı.

Şeytan Yemini, Jean-Christophe Grangé (Sayfa 514)Şeytan Yemini, Jean-Christophe Grangé (Sayfa 514)