Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Elif

Elif
@sosyalbilim
Sıkı Okur
Sabitlenmiş gönderi
İNTERNETTE FİLİSTİN'İ DESTEKLEME KILAVUZU
• Paylaş, paylaş, paylaş! Neyi daha çok görürsen onun doğruluğuna inanmaya başlarsın. Filistin'in haklı davasına dair gönderileri hikayende ve profilinde paylaş. Filistin hakkında içerik paylaşan sayfaları takip ederek ve paylaşımlarını beğenip kaydederek destekle. • İngilizce paylaşımlar önemli! Avrupa ve Amerika medyasındaki neredeyse tüm haber kaynakları İsrail yanlısı haberler yapmaktalar. Paylaşımlarını İngilizce yap ve hashtagler kullanarak birçok ülkeden insana ulaşmasını sağla. • Düşün, sorgula, doğru haberin peşinde koş - Kriz anlarında sosyal medyada birçok yalan haber ve görüntü dolaşıma girer. Her gördüğünü araştır, sorgula ve ancak haberi doğrulayabilirsen etrafına yay. Dezenformasyondan kaçın. Kaynak: instagram.com/p/CyOttsWsEPg/?...
Reklam
Cennet'ten öyle bahseder ki gerçek Müslüman, Sanki bizzat kendisi oradaydı bir zaman; Nasıl vaat etmişse Kur'an öyle inanır Cennet'e Bu inanç üzerine kurulmuştur saf öğretisi dinin. Lâkin Peygamber, ol kitabın müellifi, Cennet'te sezgiyle bilir eksiklerimizi, Ve lânetinin şiddetine rağmen görür ki, Şüphe, karartır imanımızı umumiyetle. Bu yüzden Tanrı hepsini gençleştirmek üzere Bir gençlik numunesi gönderir ebedî Cennet'e; Uçarak yaklaşır o ve tereddütsüz kucaklar Boynuma dolandırır güzelim zülüflerini. Kucağımda, kalbimde taşırım o semâvî yaratığı, Bundan öte bir şey bilmek istemem elbet, Ve hem şimdi Cennet'e kuvvetle inanıyorum; Zira onu ebedi bağlılıkla öpmek istiyorum.
Sayfa 252 - GoetheKitabı okuyor
Hiçbir şey kaybetmemeli hanımlar Saf ve sadık olanlara ümit yaraşır; Bunlardan dördünü zaten biliyoruz Ki bunlar oraya çoktan nail oldular.
Sayfa 240 - GoetheKitabı okuyor

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Bundan daha büyük azap olmazdı bana Cennette olsaydım eğer yalnız başıma
Bir roman, yazılmadan evvel, gerçekleşmesine ait sayısız imkânlar arasından, yalnız mevzuun esas çizgilerine ait olanı tasarlamak imkânını verir. Roman yazılırken, romancı, romanının hayatına ait sayısız gerçekleşme imkânlarından birini tercih hürriyetini muhafaza eder. Yaratmanın şartı bu hürriyettir. Romanın (romandaki hayatın) bütün şanslarını ve imkânlarını, yazılmadan evvel donduran bir plan bu hürriyeti yok etmiştir. Romanın hayatını jeometrik bir kalıp haline getirir ve sun'îleştirir.
Reklam
İnsanın kendi kendisiyle tezatlarına ve deruni vak'alarına lâkayt kalan Türk Romanı için ekseriya kahraman vukuat çıkaran adam demektir. İnsan ruhunu büyük bir hareket halinde tecelli etmedikçe göremeyen romancı için tek bir adamın hayatındaki şahsiyet krizlerini ve büyük derunî faciaları anlamaya da imkân yoktur.
Okuyucu bilir mi ki hayran olduğu romanın teşekkülü vakıasında kendisinin de büyük bir tesir payı vardır? Gerçi roman, onun eline varmadan çok evvel ve onun hiç haberi olmadan, romancının muhayyilesinde teşekküle başlamış, kâğıt üstünde son şeklini almıştır; gerçi kereste haline gelmiş bir ağacın büyümesi hadisesinde kereste müşterisinin hiç bir tesiri yoktur. Fakat romanla okuyucu arasındaki gizli münasebet, daha ziyade, ağaçla havadaki oksijen zerreleri arasındakini andırır. Okuyucunun mensup olduğu seviye grubundan gelen sosyal tesir atomları, daha romanını tasarlamağa başlarken romancıyı kuşatır. Çok defa bundan ikisinin de haberi yoktur. Okuyucu da, romancı da bilmez ki, aralarındaki belirsiz münasebetin mahsûlü olan romanın değeri ikisinin de sahip oldukları kıymetlerin ortalamasına müsavidir. Yahut bitişik kaplardaki mayi kanununu andıran bir hizalaşma zaruretiyle, romanın seviyesini romancının ve okuyucunun seviyeleri beraber tayin ederler.
Bir buçuk asırdanberi hızlı bir gelişme halinde hikâye san'atının bütün inceliklerini kazandıktan başka felsefeyi ve psikolojiyi de kendi müşahede ve izah sistemi içine alan roman, çatlak veya düzgün, çarpık veya doğru, fert ruhunun olduğu kadar cemiyetin de aynasıdır. San'atın ve romanın cemiyetten ayrıldığı doğru değildir; bilakis bunlar ve bilhassa roman, çözülüş halinde bulunan cemiyetlerin fert iştahlarına bölündüğünü gösteriyorsa, bütün sosyologların gözlerini dört açtıracak unsurlar ve misaller veriyor demektir.
Elif tekrar paylaştı.
bazı sıkıntılar beraberinde ikramlar taşır. hz. meryem: 'keşke bundan önce ölseydim' temennisinde bulunurken karnında bir peygamber taşıdığını bilmiyordu.
8,9bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.