Umut Ök

Umut Ök
Bir kitabı okumayı düşünüyor
İnanmanın Sosyolojisi
İnanmanın SosyolojisiKeith Dixon
10/10 · 0 okunma
Reklam
Kıl gibi köprü gerersin geç deyu Gel seni sen duzağımdan seç deyu Kıl gibi köprüden insan mı geçer Ya düşer ya dayanır yahut uçar Geçmedi mi intikamın öldürüp Çürütüp gözüme toprak doldurup Hiç Yunus' dan değdi mi sana ziyan ... Yunus bu dizelerinde olduğu gibi tanrıyı, tanrıları eleştirmiş; şiirin gerçeğini tanrı abartmalarının üstünde tutmuştur. Usa aykırı dinsel aldatmacaları büyük bir içtenlikle gözler önüne sergilemiştir. VII. yüzyıl Kureyş Araplarının tanrı sayıklamalarının çürük tahta olduğunu da kanıtlamış oluyor, böylesi dizeleri, şiirleriyle de!

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Kadını kapayan, "ucube"ye çeviren İslamlık elbette Fuzuli'yi de baskı altında tutmuş, kadına olan susuzluğunu daha da kışkırtmıştır. Kadına yaklaşmayı yasaklayan din, şiirde simgeleri abartan bir etki yapmıştır: Perişan saçlarını görünce gönlüm açılır. Fuzuli bununla yetinmek zorunda!
Kureyş Allahı, bırakın Eskimoları, yazıklı Kureyş Araplarına gökten çadır bile indirmemiştir! Varsın "Veresiye Cennetler" kuruladursun!.
Reklam
Anadolu'da evlerimizi "kisir" denilen taştan yaptık. Eskimolar evlerini kardan yaptılar, yapıyorlar Grönland'da. Kureyş Tanrısı; "Gemileri de biz yaptık!" diye övünüyor! Ama kardan ev yapanlara gökten hazır ev indirmiş değil! Diyanetçilerin tırnak arasında tanrıyı konuşturdukları gibi, hani bu Tanrı; "Bütün insanların Tanrısı"ydı?
Umut Ök
Bir kitabı okumaya başladı
Mutezile
Tanrı'ya insansal nitelikler yakıştırmak; onu öç alıcı, cezalandırıcı, armağan verici saymak, tanrılık düşüncesine aykırıdır. Bu bağlamda Kur'an da tanrı sözü değil, insan ürünüdür ve mahluktur, yani sonradan meydana getirilmiştir. Mucize diye bir şey yoktur. Evrende akıl dışı hiçbir olgu gerçekleşmez.
Reklam
Dünyadaki hiçbir bilimsel buluş, dünyadaki hiçbir kutsal kitaptan esinlenerek ya da onlardan yararlanarak bulunmamıştır, yapılmamıştır, yapılmayacaktır da.
Kurgusal ve hayali din: İslam
Yalanda sınır tanımayan kurnaz hocaları kendine rehber bilen toplumlar, maharetle söylenmiş bir yalanı, zeka eseri sayarlar veya yalancılıkla elde edilmiş bir başarıyı onaylayan bir tavır içinde bulunurlar. Yalancı olduğu açıkça belli olan bu insanlara hürmet ve ikramda birbiriyle yarışırlar. Bunun sonucu olarak da toplum yalancılık hastalığının bütün horlanma ve bütün felaketli neticelerine boyun eğmek mecburiyetinde kalır.
İlhan Arsel - İslami Korku
Boyun eğme duygusu içerisinde, kendisinden güçlü ve üstün sandığı her şeyi adeta tanrısallaştırmıştır. Amir, müdür, bakan ya da devlet başkanı ve nihayet devletin kendisi 'Tanrı' seviyesindedir onun için. Devlet ve hükümet işlemleri ve resmi görevlilerin emirleri, akla ve mantığa ne kadar ters olursa olsun, yüzyıllar boyunca tanrı emirleri gibi görünmüştür ona. Bu korku nedeniyledir ki özgür düşünce insanı olamamıştır.
Yağcılık
İyi olmaya çalışmaktaki tek sebebin, tanrının onayını ve ödülünü almak ya da kınamasından, cezalandırmasından sakınmak olması, ahlaki değildir, yalnızca yağcılık yapmaktır, dalkavukluktur.
26,5bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.