Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
 2 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Binlerce işçinin oluşturduğu bu insan selini düşmandan gizlemek için Sultan gece gündüz demeden tarafsız kent konumundaki Galata üzerinden aşağıya doğru top atışları yaptırtıyor, bu hareketin amacı ilgiyi başka yöne çekmek ve böylece gemilerinin dağları ve vadileri aşıp bir denizden ötekine taşınmasını düşmandan saklamaktı. Saldırının sadece karadan yapılacağım varsayan düşman böylece oyalanırken, iyice yağlanmış binlerce tahta tekerlek harekete geçecek ve sayısız mandaların çektiği ve denızcüerin arkadan ittiği bu dev kızaklar üzerine yerleştirilmiş gemiler, birbiri arkasından dağları aşıp Haliç'e inecektir. Gecenin karanlığı düşmanın görme olasılığını ortadan kaldırır kaldırmaz, bu mucize yürüyüş başlıyor. Büyük ve yüce olan her şeyde olduğu gibi, sessizce, zekice olan her işte olduğu gibi iyice düşünüldükten sonra gerçekleşiyor mucizeler mucizesi: Bütün bir donanma dağları aşıp Haliç'e iniyor.

İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Stefan Zweigİnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Stefan Zweig
Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Yunan yazarların daha sonraları dehşetle "taş atan makine" diye adlandıracakları bu dev top, işte böylece yaratılmış olur. Fakat Mehmet'in üstesinden gelmek zorunda olduğu bir büyük sorun daha vardır: Bu canavarları, bu demirden ejderleri bütün Trakya'dan geçirip Bizans surlarının önüne kadar nasıl getirecektir? O eşsiz "Odysseia" destanını şimdi Türkler yazıyor: Bütün bir ulus, bütün bir ordu tam iki ay boyunca bu cansız, bu uzun boylu yaratıkları sürükleyerek Bizans'a taşıyor. Bu dev topları olası her türlü saldırıdan korumak için atlılar ünden geliyorlar ve özenle çevreyi kolluyorlar. Onların arkasından, topların taşınması için gece gündüz yol düzeltme çalışması yapan yüzlerce ve belki de binlerce işçi yürüyor. Bir zamanlar, Dikilitaş'ın Mısır'dan Roma'ya taşınması sırasında olduğu gibi tam bir ağırlık dağılımı hesabı yapılarak dingilleri üzerinde dev madeni boruları taşıyan her arabaya elli çift öküz koşulmuş bulunuyor. İki yüz insan, kendi ağırlığıyla sallanan topu düşmekten korumak için arabanın sağında ve solunda yürüyorlar. Elli araba ustası ve marangoz da tahta tekerlekleri değiştirmek ya da yağlamak, payandaları sağlamlaştırmak, köprüler kurmak için sürekli işbaşındadır. Öküzlerin ve mandaların çektiği bu dev kervanın, dağları ve bozkırları aşarak ağır ağır yoluna devam etmekten başka çaresi yoktur.

İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Stefan Zweigİnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Stefan Zweig
Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Mühendislerini çevresine toplayarak her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar gözden geçirir, ancak durum hiç de iç açıcı değildir: Askerî uzmanları, o zamana kadar bilinen toplarla bu Theodosius Surları'nın yıkılamayacağı sonucuna varmışlardır. O halde daha güçlü, savaş teknolojisinde o zamana kadar bilinen toplardan daha uzun menzilli ve daha etkili topların dökülmesi gereklidir, daha sert taşlardan yapılması gereken, daha ağır ve tahrip gücü daha yüksek güllelere gereksinim vardır. Bu aşılması olanaksız surlara karşı koyacak yeni toplar geliştirmek zorunludur ve Mehmet, her ne pahasına olursa olsun bu yeni saldırı aracını bulmak kararındadır.

Her ne pahasına olursa olsun bu sözde tam bir yaratıcılık ve kararlılık ifadesi vardır. Savaş ilanından hemen sonra Sultan'ın huzuruna, zamanın en deneyimli ve zengin buluşlu top dökümcüsü olarak bilinen bir adam getirilir. Urbas ya da Orbas adında bir Macar. Bu adam gerçi bir Hıristiyan'dır ve kısa bir süre önce İmparator Konstantin'e hizmet sözü vermiştir, ancak Mehmet'ten daha yüksek bir ücret alacağını ve bu işin sanatsal yeteneğini ortaya koyabileceği bir görev olduğunu düşünerek, istediği her türlü olanak kendisine sağlandığı takdirde, yeryüzünde benzeri şimdiye kadar hiç görülmemiş büyüklükte bir top dökmeye hazır olduğunu bildirir. İstanbul'u almayı kafasına kesin olarak koymuş olan Sultan için ücretin yüksek olması hiç önemli değildir, adamın emrine istediği sayıda işçi hemen veriliyor ve binlerce arabayla Edirne'ye demir cevheri taşınmaya başlanıyor. Top dökümcüsü. üç ay süren zorlu bir çalışmayla ve gizlilik içinde yürütülen sertleştirme yöntemiyle sonunda kalıbı hazırlıyor. Artık döküm başlamıştır. Dünyanın o zamana kadar hiç tanımadığı dev top, kalıptan çıkarılır ve soğutmaya bırakılır; ilk deneme atışı yapılmadan önce Mehmet, tellallarını kent içinde dolaştırarak hamile kadınları bundan haberdar eder. Müthiş bir gürültüyle, şimşekler çakarak patlayan topun namlusundan çıkan korkunç gülle, bu ilk deneme atışıyla hedef duvarı yerle bir edince, Sultan hemen bu dev topların üretimine devam edilmesini buyurur.

İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Stefan Zweigİnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Stefan Zweig
#sîya#, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okuyor

Dedem de çok anlatirdi/ yaşar kemal'e anlatildigi gibi! :-(
Ekinler başaktaydı. Sapsarı tarlalar dağlardan çöllere kadar uzanıyor, dünya sarı kıvılcımlar içinde çalkanıyordu. Göçmenler yola dökülmüş yürürlerken iki cephe arasında kaldıklarını geç anladılar. Sağdan soldan, önden arkadan yağmur gibi kurşunlar yağıyordu. Göçleri uzun bir göçtü, binlerce insan üst üste yığılmışlar, dört yandan gelen kurşunlardan nasıl sakınacaklarını bilemiyor, dönüp duruyorlardı. Uzaktan gelen top sesleri de gittikçe onlara yaklaşıyordu. O gece oldukları yerde kaldılar. Yerlerinden kıpırdayamadılar. Arada sırada karanlığın içinden çığlıklar geliyor, kimin öldüğü, kimin kaldığı, bilinmiyordu.

Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor, Yaşar Kemal (Sayfa 25 - Yky)Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor, Yaşar Kemal (Sayfa 25 - Yky)
Gamzeli, bir alıntı ekledi.
6 saat önce

Masanın ayaklarının bir çarpı işareti biçiminde kesiştiği noktaya her biri ceviz büyüklüğünde, bir dizi pirinç top asılmıştı. Toplardan biri gevşemişti. Eğildim, sıkıştırdım. Keşke kendi yaşamımı da böyle bir çırpıda onarabilseydim.

Uçurtma Avcısı, Khaled HosseiniUçurtma Avcısı, Khaled Hosseini
Mhtrm.Tş. Oğuz Altay Kağan / Kızıl Elma Ülküsü, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çobanın Aşkı (ALLAH İÇİN ALLAH DESEYDİM)
Aşıktı genç çoban. Sevgilisinin isminden başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlatıyordu onun halini: – Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim, diyordu, yemiyor, içmiyor, işi gücü, gecesi gündüzü havası suyu o kız oldu sanki. Ne desem kar etmiyor, son bir çare diye geldik size. Halbuki ”sen bir garip çobansın, o padişahın kızı, davul bile dengi dengine” dedim ya, dinlemiyor efendim, ama herhalde aşkın gözü kördür diye de buna diyorlar, değil mi efendim…

İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş, iskeletinin üstüne deriden bir zırh giydirilmişçesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti, yüzünü nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. – Kolay evlat kolay, dedi, çaresizseniz çare sizsiniz. Ve tane tane anlatmaya başladı.

İki genç çobanın, çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam, aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı, her meselesini danıştığı bir bilge idi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan; burada yaşamaya devam edecekti ve kimsecikler bilmeyecekti kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelen geçene ikram edip, gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban ve yanındaki kadim dostu nereden bilsindi bu garip ihtiyarın padişahın gönlüne sultan olduğunu.

Aşkı genç, ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra, her şeyin bittiği anda başlayan son ümide sımsıkı sarılanların o saf ve tertemiz teslimiyetiyle; – Sahiden bu kadar kolay mı efendim, dedi, yani o mağarada elimde tespih, kırk gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim, onunla evlenebilir miyim?

– Evet, dedi bilge, kırk gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin, kırk gün sonra padişahın kızı senindir.

İki dost hemen yola çıktılar, aşık çobanın yüzüne kan, dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelmişti. Arkadaşına sarılıp, elinde tespih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm, mağaranın yolunu tuttu. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöktü, dualar etti, gözlerini kapattı, kalbini padişahın kızına bağladı, eline tesbihini aldı ve dudakları kıpırdamaya başladı: Allah, Allah, Allah…

Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tespih taneleri gibi kovalayadursun, mağaranın yakınındaki köyleri bir söylenti çoktan sarmıştı. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordu. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler, top oynarken çocuklar, herkes onu konuşuyordu: Şu karşı mağarada bir genç varmış, kendini Allah’a adamış, gece gündüz durmadan Allah diyormuş, Allah Allah…

Aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban, mağaraya geldiğinde üç hafta geride kalmıştı bile. Bizimkinin gözleri kapalıydı, dudaklarının da kıpırdamadığını görünce, uyuyakaldı herhalde diye düşündü. Tespih tanelerinin parmaklarının arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de, bu nasıl uyku diye sordu kendine. Bu sırada gözlerini açan genç adam, karşısında arkadaşını görünce, günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını birbiri ardınca anlatmaya başladı: Kırk günün yarıdan fazlası geçmişti, o durmadan Allah diyordu, ama ne padişahın kızı vardı, ne bir haber, ne bir ümit kırıntısı… Acaba, diyecek oluyor, yutkunuyor, hayır diyor, tespihine bakıyor, bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyor, avuçlarını sıkıyor, gözleri doluyordu. Vedalaştılar. Ay ışığında dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmişti genç çobanın.

Aşık çoban yeniden eline tesbihini aldı, gözlerini kapattı, boynunu neye bağlayacağını bilemediği kalbine doğru büktü, dudakları kıpırdamıyordu artık, sustu gece, mağaranın duvarları sustu, tükendi her şey, hiç tükendi, an bitti, sadece bir söz kaldı: Allah…

Kırk günün dolmasına üç-beş gün kala, mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmış, nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olmuştu. Meselenin aslını merak eden padişaha, bu insanların bir yerde sürekli kalmadıklarından, bulundukları mekâna bereket getirdiklerinden, ne yapıp-edip bu dervişi ülkelerinde yaşamaya ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahsetti başveziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilemediği bütün zamanlarda yaptığı gibi, dağ kulübesinin yolunu tuttu. Hürmetle diz çöktü bilge ihtiyarın önünde. Derdini anlattı, derman diledi. Sarayının yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaya, sancak-tuğ vermeye kadar saydığı her şey, bilgenin: – Hünkârım, gönül erleri mala-mülke, makama-mansıba itibar etmezler, demesiyle son buldu.

Kaderdi bu, padişahlarla köleleri aynı eteğin önünde diz çöktürür, birinin derdini diğerine derman eyler, ikisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar: – Neden kerimenizin nikâhını teklif etmiyorsunuz sultanım, dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti.

– Nasıl yani, diyebildi, bu şerefi bize lütfederler mi, kabul ederler mi?

Kırkıncı günün güneşi batmak üzereydi genç aşığın mağarasının üstünden… Padişah ve ihtiyar bilge en önde, arkalarında vezirler, onların arkasında halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı, mağaraya doğru yürümeye başladılar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tespihiyle öylesine bir olmuştu ki, gelenler içeri girseler ve bir tesbihten başka bir şey bulamasalar şaşırmazlardı.

Padişah edepte kusur etmemeye çalışarak içeri girdi, ellerini birbirine bağladı, duyulması güç bir sesle; – Efendim, dedi, sizi ziyarete geldik.

Yavaşça başını çevirdi aşık, sonra bütün vücuduyla döndü, gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu, sapsarı bir heykel gibiydi. Herkes heyecan içinde. Vezirler, halk, genç çoban, mağara, tespih, sessizlik, duvar… Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş, kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olan biteni görme telaşındaydı.

Padişah meramını anlattı, türlü tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ ne de sancak, hiç birinde gözü yoktu dervişin.

– Efendim, diyebildi en son, sessizce, benim bir kızım var efendim, zat-ı âlinize layık değil belki, ama lütfeder nikâhınıza alırsanız bizi bahtiyar edersiniz…

Kırk günlük çile nihayet bitmiş, olmaz denilen olmuştu. İşte aşık maşukuna kavuşacak, murad hasıl olacaktı. Bizimkinin arkadaşı sevinçten ağlıyordu. Soru ve cevap sanki bu soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak, haykırmak istiyordu ve bütün gözler genç adamdaydı.

Usulca doğruldu oturduğu yerden, etrafını şöyle bir süzdükten sonra, gözlerini padişahın gözlerine dikti, sarhoş gibiydi. Kendinden emin bir ifadeyle: – Hayır, dedi, kızınızı istemiyorum.

Birden ortalığı bir sessizlik kaplayıverdi. Padişah mahzundu, halk hayret içindeydi, vezirler şaşkınlıkla birbirine bakıyor, bilge tebessüm ediyordu. Âşık çobanın genç arkadaşı yaşlı gözlerini silip, birden ileri atılarak bozdu sessizliği. Dostunun yanına geldi, kulağına eğilip: – Sen ne yapıyorsun, dedi, kırk gündür bu çileyi ne diye çektin sen, neyi reddettiğinin farkında mısın?

Güldü aşık çoban gözleriyle ihtiyar bilgeyi arayarak: – A dostum, dedi, ben kırk gün padişahın kızı için Allah dedim, Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi.

Ya bir de Allah için Allah deseydim…

Satır Arası Hikayeler, Serdar TuncerSatır Arası Hikayeler, Serdar Tuncer
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Gazetede editörlük yapan bir arkadaşım birkaç yıl önce fabri-
ka işçileriyle beraber yangın gözcülüğü yapıyormuş.* Çoğunun
beğenerek okuduğu bu gazete hakkında aralarında konuşma-
ya koyulmuşlar; ancak edebiyat bölümünü nasıl bulduklarını
sorduğunda arkadaşımın aldığı cevap, "O şeyleri okuyacağı­
mızı sanmıyorsun, değil mi? Çoğu zaman on iki buçuk şilinlik
kitaplardan bahsediyorsunuz! Bizim gibi adamlar bir kitaba on
iki buçuk şilin veremez." olmuş. Arkadaşım, "Bunlar günübirlik
bir Blackpool gezisine yüzlerce sterlin harcamaktan çekinmeyen
adamlar," diyordu.
Kitap satın almanın, hatta okumanın pahalı ve ortalama in-
sanın olanaklarının dışında bir zevk olduğu fikri o kadar yaygın
ki, derinlemesine sorgulanmayı hak ediyor. Saat başı peni hesabı
yapıp okumanın kaç paraya mal olduğunu kestirmek güç, ancak
kendi kitaplarımın bir dökümünü yaparak ve toplam fiyatlarını
hesaplayarak işe koyuldum. Diğer birçok masrafı da hesaba kat-
tıktan sonra geçmiş on beş yıldaki kitap harcamalarım hakkında
oldukça iyi bir tahminde bulunabilecek durumdayım.
Saydığım ve fiyatlandırdığını kitaplar burada, evimde olan-
lar. Başka bir yerde muhafaza ettiğim yaklaşık aynı sayıda kitaba ba daha sahip olduğumdan, nihai meblağa ulaşmak için sonuçta
çıkan sayıyı ikiyle çarpmalıyım. Deneme baskılarını, yıpranmış
kitapları, ucuz kağıt kapaklı nüshaları, ciltlenerek kitap haline ge-
tirilmedikleri sürece broşürleri ya da dergiler gibi ıvır zıvır şeyle-
ri saymadığım gibi, kolilerin dibinde birikmiş değersiz kitapları,
eski moda ders kitaplarını vs. hesaba katmadım. Yalnızca kendi
isteğimle edindiğim ya da başka şekillerde elime geçmemiş olsa
edinecek olduğum ve saklamayı düşündüğüm kitapları hesaba
kathm. Bu kategoriye dahil olan, aşağıdaki yollarla edindiğim
442 kitabım olduğunu saptadım:
Satın alınan (çoğunlukla ikinci el)
Bana verilen ya da kitap fişi* ile alınan
Eleştiri yazmam için veya eşantiyon olarak verilen
Ödünç alınan ve geri verilmeyen
Geçici olarak ödünç alınan
Toplam
251
33
143
10
5
442
Şimdi gelelim fiyatlandırma yöntemine. Satın aldığım kitapları
mümkün olduğunca doğru şekilde fiyatlandırarak listeye ekle-
dim. Bana verilen, geçici olarak ödünç aldığım ve alıp geri verme-
diğim kitapları da aynı şekilde listeye tam fiyatlarıyla dahil ettim.
Çünkü karşılıklı kitap verme, ödünç alma ve kitap çalma aşağı
yukarı birbirini dengeliyor. Aslında bana ait olmayan kitaplarım
da var, ama aynı şekilde bana ait kitaplar da başka insanların elin-
de; yani para ödemeden sahip olduğum kitapların, satın aldığım
ama arhk sahip olmadığım kitapları dengeliyor sayılabilir yandan, eleştiri yazmam için bana verilen ve eşantiyon olarak
gelen kitapları yan fiyatlarıyla listeye ekledim. Zira çoğu, ancak
ikinci el olarak salın alacağım (tabii şayet salın alırsam) kitaplardı
ve ikinci el olarak aldığımda ödeyeceğim para o kadardı. Fiyatlar
için kimi zaman tahmine bel bağlamak durumunda kaldım, ama
bu yolla ulaşlığım rakamlar gerçek dışı olmayacaklır. Harcama-
larım aşağıdaki gibi:
f. s. d.
Satın alınan 36 9 o
Hediyeler 10 10 o
Eleştiri amaçlı verilenler vb. 25 11 9
Ödünç alınıp geri verilmeyen 4 16 9
Ödünç 3 10 o
Rafa kaldırılanlar 2 o o
Toplam 82 17 6
Başka bir yerde sakladığım kitap yığınını da eklediğimizde top-
lam 165 sterlin 15 şilin maliyetli yaklaşık 900 kitabım var gibi gö­
züküyor. Bu, yaklaşık on beş yılın, hatta kimi kitaplar çocuklu-
ğumdan kalma olduğundan daha uzun bir sürenin birikimi; an-
cak on beş yıl diyelim. Bu, yılda 11 sterlin 1 şiline denk düşüyor,
fakat okuma giderlerimi bütünüyle hesaplamak için eklenmesi
gereken başka harcamalar da var. Bunların en büyüğü gazete ve
dergiler için olan; onun için de yılda 8 sterlinin makul bir meblağ
olacağını düşünüyorum. İki adet günlük gazeteye, bir adet ak-
şam gazetesine, iki adet pazar gazetesine, bir adet haftalık yayına
ve iki adet aylık dergiye yılda 8 sterlin yetiyor. Meblağ böylece
19 sterlin 1 şiline çıkıyor; ama genel toplamı bulmak için bir tahmin de bulunmak gerekiyor!

Kitaplar ve Sigaralar, George OrwellKitaplar ve Sigaralar, George Orwell
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
Dün 01:42 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ülkücü delikanlı şu andaki manzarası:
İslâmiyet payını muhafaza etmekle beraber, için için ağırlık merkezini Türklük' te arar gibi.
İslâm ise ne pay verir ne pay alır; top yekün 'hep' ı ister ve onu bulamadığı yerde 'hiç' ı görür.

Ordusunu Arayan Kumandan, Lütfü ŞehsuvaroğluOrdusunu Arayan Kumandan, Lütfü Şehsuvaroğlu
Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
 Dün 00:25 · İnceledi

Tophane-i Amire Binası hakkında
“Orijinal dökümhane 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış, oğlu II. Bayezid zamanında genişletilmiştir. Roma İmparatoru ile girişeceği savaş için cephane depolamaya ihtiyacı olan Kanuni Sultan Süleyman burayı tamamen yıktırarak yerine daha büyük bir bina yaptırmış. Bugün gördüğünüz çok kubbeli yapısına ise 1803’te III. Selim zamanında kavuşmuş. Mimar Sinan Üniversitesi’ne bağlı olarak sergi salonu ve etkinlikler için kullanılan binanın tepesinde göreceğiniz iki küçük top rölyefi binanın tarihinin simgeliyor. Hemen yan tarafta Cihangir’e kadar uzanan kalıntılar ise o dönem tophanenin yanında bulunan kışlaya ait.”

İstanbul Hakkında Her Şey, Saffet Emre Tonguçİstanbul Hakkında Her Şey, Saffet Emre Tonguç
Ebru, bir alıntı ekledi.
21 Mar 23:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Bir bilge der ki: "Ben öğrencimin, vaktini top oynamakla geçirmesine raziyim; hiç olmazsa gürbüzlerleşir. Biliyorum, çocuğu bir şeyle uğraştırmak gereklidir, ve boş oturmak çocuklar için en büyük tehlikedir. Öyleyse ne öğrensin diyeceksiniz; bu da soru mu? Adam olunca ne yapacaklarsa onu öğrensinler; unutacakları şeyi değil.

Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 27 - Bahsi geçen bilge Montaigne'dir.)Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 27 - Bahsi geçen bilge Montaigne'dir.)